Користувацький вхід

Телекомунікаційний проект з розділу «Графічний редактор CorelDraw» (за програмою «Основи інформатики» 8 клас, автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Столяров)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Телекомунікаційний проект
з розділу «Графічний редактор CorelDraw»
(за програмою «Основи інформатики» 8 клас,
автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Столяров)

Назва проекту:«Створення вітальної листівки з Новим 2013 роком та Різдвом Христовим».
Ідея проекту: Зацікавити учнів редактором CorelDraw, проводячи уроки інформатики з використанням інноваційних технологій, зокрема методу проектів. Таким чином, що учні створюючи вітальні листівки своїм рідним чи друзям, використовують набуті знання на уроках із застосуванням власних ідей, засвоюють матеріал розділу на 20-30% якісніше ніж на стандартних уроках.
Цілі і задачі проекту: у ході реалізації проекту учні повинні:

  n
 • Навчити учнів самостійно здобувати знання, застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань;
 • Сприяти розвитку комунікативних навичок, здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо);
 • Формувати уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точо зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки;
 • описувати переваги та недоліки растрових та векторних зображень;
 • наводить приклади растрових та векторних графічних редакторів та зображень, отриманих з їх допомогою;
 • пояснювати принципи формування векторних та растрових зображень. Принципи роботи з інструментами векторного редактора;
 • характеризувати основні можливості растрового та векторного графічного редактора, основні елементи вікна векторного редактора, а також інструменти векторного редактора та прийоми роботи з ними;
 • аналізувати наявне зображення та його складові об’єкти, визначаючи їх характеристики та інструменти, за допомогою яких створені ці об’єкти;
 • дотримуватись правил роботи з інструментами векторного графічного редактора;
 • використовувати різні інструменти для оптимального створення складних об’єктів;
 • уміти створювати новий графічний файл, зберігати його на диску, відкривати наявний файл; змінювати масштаб перегляду зображення; створювати об’єкти за допомогою основних інструментів векторного графічного редактора; виділяти, копіювати, масштабувати, переміщувати, обертати, нахиляти, групувати, розгруповувати, видаляти створені об’єкти; змінювати властивості наявних об’єктів; виконувати основні дії з різними видами текстів у векторному графічному редакторі; працювати з інтерактивними інструментами
 • n

Учасники проекту: учні 8-го класу.
Умови реєстрації в проекті: у проекті беруть участь усі учні класу оскільки реалізація його здійснюватиметься на уроках інформатики вивчаючи програмовий матеріал розділу «Графічний редактор CorelDraw».
Терміни реалізації проекту:проект реалізовуватиметься на протязі 12 уроків, а також учні матимуть можливість працювати у вільний від занять час на протязі всього періоду вивчення розділу Графічний редактор CorelDraw.
Етапи проведення проекту:
Підготовчий етап.
Урок 1
Тема:Актуалізація базових знань з теми «Графічний редактор Paint»
Мета: пригадати та повторити матеріал з темививчений у 7 класі;
вміти створювати зображення, редагувати та працювати з
інструментами редактора Paint;
розвивати в учнів творчу уяву та мислення;
виховувати естетичні смаки та технічні навики роботи із програмою
Тип уроку: урок розвитку і закріплення навичок і умінь
(тренувальний урок)
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редактор CorelDRAW


Хід уроку

Інструктаж з ТБ при роботі за комп’ютером
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
Пригадати матеріал вивчений раніше:
1. Для чого призначені графічні редактори? Які їх типи ви знаєте?
2. Як змінити розмір аркуша, на якому малюють у графічному редакторі Paint?
3. Основні способи роботи з інструментами графічного редактора Paint.
4. Які стилі заливки у графічному редакторі Paint? У чому полягає відмінність між ними?
5. Що розуміють під редагуванням зображення?
6. Записати у зошиті відповіді на питання ст..68-69.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІ
Виконати малюнок у графічному редакторі Paint показаний на ст. 78 (НТЗ 1.).

Аналіз та підсумки
Домашнє зщавдання:
Вивчити із зошита ст.68-69.
Виконати НТЗ 2. ст. 69-71, ДЗ 10 ст.71-72.

Основний етап.
Урок 2
Тема:Перше знайомство з CorelDRAW. Об’єкти та дії з ними
Переваги та недоліки растрових та векторних зображень.
Переваги CorelDRAW. Елементи вікна редактора.

Мета: ознайомити учнів із недоліками та перевагами растрових та векторних
зображень, елементами вікна редактора CorelDRAW;
формувати вміння аналізувати та порівнювати якість векторних та растрових
зображень;
розвивати розумову активність та пізнавальну самостійність;
виховувати потребу й уміння працювати в колективі
Тип уроку: урок подання нових знань
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку

Інструктаж з ТБ при роботі за комп’ютером
Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування по питаннях із зошита.

Пояснення нового матеріалу
1. Назвати основні недоліки та переваги растрових та векторних зображень.
2. Назвати переваги Corel DRAW та елементи вікна редактора (робоча область, панель інструментів та панель властивостей, палітра кольорів).
3. Заповнити у зошиті матеріал із даної теми ст. 72-74 (до 9 пит.).

Аналіз та підсумки
Домашнє завдання:

  n
 • n

Вивчити матеріал із зишита ст. 72-74 (до 9 пит.).

Урок 3
Тема:Об’єкт та його характеристики. Зміна масштабу перегляду зображень.
Зміна кольору заливка та контуру об’єкта.

Мета: ознайомити учнів із об’єктом та його характеристиками, діями які можна
виконувати над об’єктом, навчити учнів змінювати масштаб перегляду
зображення, колір заливки та контуру;
розвивати пізнавальні здібності та естетичні смаки;
виховувати прагнення до самоствердження через засвоєння комп'ютера і творчу
діяльність за його допомогою
Тип уроку: урок подання нових знань
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ при роботі за комп’ютером
Перевірка домашнього завдання
Див. додаток 1.
Пояснення нового матеріалу:
1. Дати учням поняття: контур, сегмент, заливка, вузли.
2. Пояснити які дії можна виконувати з об’єктами та назвати послідовність дій для їх виконання.
3. Навчити учнів змінювати колір заливки та контуру (абрису).Вміти називати послідовність дій для їх зміни.
4. Записати у зошиті матеріал теми ст.74 -76 .
Аналіз уроку
Домашнє завдання:

  n
 • Вивчити матеріал теми у зошиті ст. 74-76.
 • Створити ескіз вітальної листівки використовуючи знання теми.
 • n

Урок 4
Тема:Практична робота № 6 «Зміна кольору заливки та абрису. Виділення,
переміщення, масштабування, обертання, нахил об’єктів»,
Практична робота № 7 «Копіюємо та переміщуємо об’єкти. Розфарбовуємо
малюнок»

Мета: навчити учнівсамостійно змінювати колір заливки та абрису (контуру),
розташування та масштаб об’єкта, вміти здійснювати нахил об’єкта;
розвивати уміння перенесення знань та навичок у практичне застосування;
виховувати уміння планувати свою роботу та раціонально її виконувати
Тип уроку: практична, навчально-дослідницька робота
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
Див. додаток 2

Практична робота
1. Виконати практичну роботу у підручнику ст. 90-91.
2. Записати у зошиті ст.77 .
Додаткові практичні завдання:
Розмістити на вітальній листівці ялинкові прикраси у вигляді різноманітних геометричних фігур з різним кольором контуру та заливки.
Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Повторити матеріал теми у зошиті ст. 74-76.
2. Удосконалення вітальної листівки малюючи орнаменти на новорічних прикрасах показаних у зошиті на ст. 78.
3. Заповнити у зошиті ст. 80-81.

Урок 5
Тема:Створення та редагування простих фігур
Мета: навчити учнів створювати та редагувати прості фігури (прямокутник,еліпс,
многокутник, зірка,складна зірка, спіраль, сітка), описувати послідовність дій
для їх створення;
ознайомити з поняттям правильний об’єкт;
розвивати пізнавальні здібності, слухову та зорову пам'ять;
виховувати інформаційну культуру, уважність, дисциплінованість.
Привчати до обережності при роботі з комп’ютером
Тип уроку:урок подання нових знань
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
Переглянути зошити чи виконані завдання.
Пояснення нового матеріалу:
1. Навчити учнів створювати та редагувати прості фігури такі як: прямокутник, еліпс, сектор, дуга, многокутник, зірка, складна зірка, спіраль, сітка. Розповісти яку послідовність дій потрібно виконати для створення даних фігур.
2. Заповнити зошит ст. 82-84.
3. Опрацювати підручник ст. 95-99.
Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Вивчити матеріал із зошита ст. 82-84.
2. Виконати завдання із зошита ст.84.
3. Продумати, які фігури можна розмісти на вітальній новорічній листівці. Придумати різдвяний дизайн на листівці.

Урок 6
Тема:Практична робота № 8 «Малюємо прості фігури»
Мета: навчити учнів самостійно малювати прості фігури;
розвивати уміння перенесення знань та навичок у практичне застосування;
сформувати в учнів практичні навички роботи в редакторі;
виховуватиемоційно-позитивну спрямованість на практичну діяльність як
основний спосіб розв'язування реальних завдань
Тип уроку:практична, навчально-дослідницька робота

Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
1. Переглянути робочі зошити.
2. Письмове опитування. Додаток 3.
Практична робота.
Виконати практичну роботу у підручнику ст. 99-101.
Додаткові практичні завдання.
Розмістити на вітальній листівці ялинкові прикраси у вигляді простих фігур з різним кольором контуру та заливки.
Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Повторити матеріал теми у зошиті ст. 82-84.
2. Удосконалення вітальної листівки малюючи прості фігури.

Урок 7
Тема:Малювання ліній. Довільна крива. Пряма та ламана лінія. Криві Безьє.
Малювання точних ліній та інструментом художнє оформлення.

Мета: надати учням уявлення про створення різних видів ліній, розширити уявлення
про малювання точних та художніх ліній;
сформувати поняття про криві Безьє, маніпулятори кривини;
розвивати довільну уяву та творчість;
виховувати особисту відповідальність за результати роботи
Тип уроку:урок подання нових знань
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
Переглянути зошити чи виконані завдання.
Пояснення нового матеріалу:
1. Навчити учнів створювати довільні криві, прямі та ламані лінії, криві Безьє, малювати точні лінії та інструментом Художнє оформлення. Робота з інструментом свободная форма, безьє, перо, художнє оформлення (у режимі заготовки, кисті, розпилювача, каліграфічному та режимі рисования с учетом сили натяжения).
2. Заповнити зошит ст. 86-88.
3. Опрацювати підручник ст. 103-109.

Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Вивчити матеріал із зошита ст. 86-88.
2. Виконати завдання із зошита ст.88-89.
3. Продумати дизайн на листівці згідно матеріалу теми.

Урок 8
Тема:Практична робота № 9 «Працюємо з лініями»
Мета: формувати навички роботи з лініями;
удосконалювати власний дизайн листівки;
розвивати естетичні смаки;
виховувати прагнення до самоствердження через засвоєння знань і творчу
діяльність
Тип уроку:практична, навчально-дослідницька робота
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
Практична робота.
Виконати практичну роботу у підручнику ст. 110-112.
Додаткові практичні завдання:
На листівці намалювати контури церкви чи замку. Створити заголовок листівки «З Новим 2013 роком та Різдвом Христовим», рамку використовуючи інструмента ламані лінії, безьє та художнє оформлення.
Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Повторити матеріал теми у зошиті ст. 86-88.
2. Удосконалення вітальної листівки.

Урок 9
Тема:Редагування заливки та абрису об’єктів.
Мета: ознайомити учнів із діями які можна виконати за допомогою додаткової панелі,
як встановити різні види заливки, вміти використовувати інструмент
Інтерактивна заливка;
сформувати в учнів поняття стиль абрису, товщини абрису та її параметри;
розвивати практичні навички роботи в редакторі;
виховувати пізнавальний інтерес та любов до прекрасного
Тип уроку:урок подання нових знань
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
Пояснення нового матеріалу:
1. Редагування заливки об’єкта. Встановлення однорідної заливки. Градієнтна заливка та її види. Заливка візерунком. Заповнення об’єкта текстурою. Заливка PostScript.Використання інструмента Интерактивная заливка. Редагування абрису об’єкта
2. Заповнити зошит ст. 90-93.
3. Опрацювати матеріал підручника ст. 115-126.
Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Вивчити матеріал із зошита ст. 90-93.
2. Розробити ескіз емблеми власного виробництва вітальних листівок, дати йому назву.

Урок 10
Тема:Практична робота № 10 «Редагування заливки та абрису»
Мета: формувати навички редагування заливки та абрису об’єкта;
розвивати уміння перенесення знань та навичок у практичне застосування;
сформувати в учнів практичні навички роботи;
виховуватиемоційно-позитивну спрямованість на практичну діяльність
Тип уроку:практична, навчально-дослідницька робота
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
Див. Додаток 5.
Практична робота.
Виконати практичну роботу у підручнику ст. 127-128.
Додаткові практичні завдання
На листівці у новорічних прикрасах відредагувати заливку зробивши її градієнтною, візерунком, текстурою та PostScript; відредагувати контур використовуючи стилі.
Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Повторити матеріал теми у зошиті ст. 90-93.
2. Удосконалення вітальної листівки.

Урок 11
Тема:Робота з текстом.Практична робота № 11 «Робота з текстом.
Вставка символів»

Мета: навчити учнів правильно працювати з текстом, описувати послідовність дій для
створення;
ознайомити із видами текстових об’єктів, можливостями форматування
фігурного тексту, способами виклику вікна редагування;
розвивати просторову уяву та естетичні вподобання;
виховувати скромність та турботу про користувача продуктів своєї праці
Тип уроку:урок подання нових знань, практична, навчально-дослідницька робота
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ
Перевірка домашнього завдання.
Див. додаток 5.
Пояснення нового матеріалу:
1. Працюємо з текстом.
2. Фігурний та звичайний текст.
3. Розміщення фігурного тексту вздовж прямої..
4. Заповнити матеріал теми у зошиті ст 93-96.
Практична робота.
Виконати практичну роботу у підручнику ст. 135-137.
Додаткові практичні завдання:
На листівці намалювати фігури із різдвяного вертепу.
Аналіз та підсумки.
Домашнє завдання:
1. Вивчити матеріал теми у зошиті ст. 93-96.
2. Створити емблему власного видавництва згідно розробленого ескізу.
3. Завершити роботу над створенням листівки та підготуватись до захисту.
4. Повторити матеріал розділу у зошиті ст. 68-98.

Заключний етап.
Урок 12
Тема:Підсумковий урок теми. Урок - захист проектів.
Мета: закріпитив учнів навички роботи в графічному редакторі CorelDraw;
вмінняпрезентуватисвою роботу, володітинавичкамивисловлюваннявласних
думок;
виховуватипрагнення до самоствердження через творчу діяльність
Тип уроку:урок перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок,
демонстрація проектів
Обладнання:комп’ютери, підручники.
Програмне забезпечення:графічний редакторCorelDRAW


Хід уроку


Інструктаж з ТБ.
Захист проектів.
Учні демонструють власно створені листівки, розповідають, що використано під час створення (які інструменти, види заливок та абрису, типи ліній, текст та інше).
Слухачі задають питання щодо проекту та методів його створення.
Аналіз та підсумки.
Інтерактивна вправа. Уявний мікрофон.
1. Що більше всього запам’яталося при вивченні теми?
2. Які труднощі виникли при роботі над темою?
3. Чого навчилися?
4. Чому хотіли б навчитися?

Домашнє завдання:
1. Повторити матеріал розділу у зошиті ст. 68-98.

Критерії оцінки робіт учасників проекту:

Діагностична і оцінювальна група:
Оцінювання знань теоретичного матеріалу та застосування його на практиціз розділу «Графічний редактор CorelDraw» здійснюватимуть вчителі інформатики та інформаційних технологій. Естетичне оформлення листівки оцінюватиме вчитель образотворчого мистецтва якого доцільно запросити на урок-захист учнівських проектів.
Можливе продовження і розвиток проекту:
У програмі CorelDraw учні мали можливість створити титульну сторінку листівки та її зворотну сторону на якій містяться дані про видавництво. Та по завершенню проекту восьмикласники продовжуватимуть знайомитись із текстовим процесором MicrosoftWord де матимуть можливість написати текст вітання.

Автори, координатори, адміністратори, організатори проекту:
Поморська Алла Володимирівна, вчитель інформатики та інформаційних технологій Бучацького ліцею.

Додаток 1.
Питання для письмового опитування на 3-5 хв.
І варіант
1. Назвіть переваги растрового зображення?
2. Назвіть недоліки векторного зображення?
3. Що входить до складу пакета програм розробленого компанією Corel?
4. Назвіть елементи вікна редактора CorelDRAW? Чи може користувач змінити їх розташування?
ІІ варіант
1. Назвіть переваги векторного зображення?
2. Назвіть недоліки растрового зображення?
3. Назвіть головні переваги векторного графічного редактора CorelDRAW?
4. Назвіть елементи вікна редактора CorelDRAW? Чи може користувач змінити їх розташування?

Додаток 2.
І варіант
1. Що називають контуром об’єкта ?
2. Які дії можна виконати з об’єктом? Назвіть порядок дій одного із них.
3. Для чого групують об’єкти? Опишіть послідовність дій.
4. У чому відмінність між незалитим об’єктом та залитим білим кольором?
5. Як змінити колір заливки та абрису будь-якого об’єкта робочої області?
ІІ варіант
1. Що називають заливкою об’єкта?
2. Які дії можна виконати з об’єктом? Назвіть порядок дій одного із них.
3. Опишіть усі способи зміни масштабу перегляду зображення?
4. Де на палітрі кольорів міститься комірка яка вказує на відсутність кольору заливки чи абрису?
5. Як використовувати допоміжну палітру кольорів?

Додаток 3.
Створення та редагування простих фігур
1. Як створити новий файл у графічному редакторі CorelDRAW?
2. Як намалювати правильний об’єкт та об’єкт від центру?
3. Опишіть послідовність дій для малювання правильного дев’ятикутника?
4. Напишіть послідовність дій для створення дуги чи сектора?
5. Опишіть порядок створення складної зірки? Які її параметри ви можете змінити?
6. Які типи спіралей можна створити?
7. Які параметри сітки можна змінити?
8. Як дізнатись з яким інструментом ви зараз працюєте?

Додаток 4.
Працюємо з лініями.
1. Опишіть послідовність дій для малювання довільної, кривої, прямої та ламаної ліній інструментом Свободная форма?
2. Як створити та закінчити малювати ламану лінію інструментом Ломаная линия?
3. Назвіть послідовність дій для створення замкненого контуру?
4. Як у редакторі CorelDRAW задаються криві Безьє?
5. Що таке маніпулятори кривини? Що визначають нахил і довжина цих маніпуляторів?
6. Як інструментом безьє намалювати замкнений контур?

Додаток 5.
Редагування заливки та абрису
1. Назвіть можливості додаткової панелі інструментів?
2. У вікні налаштування параметрів допоміжної панелі інструментів заливка містяться вкладки. Назвіть їх та одну з них охарактеризуйте?
3. Що називають градієнтною заливкою? Які варіанти її знаєте?
4. Що таке текстури? Чи змінюється зображення текстури після натискання кнопки Просмотр? Чому?
5. Що розуміють під заливкою PostScript? Опишіть послідовність дій для її створення?
6. Яке значення товщини абрису встановлене за замовчуванням? Як змінити це значення товщини абрису?
7. Що таке стиль абрису? Які стилі ви знаєте?
8. Опишіть способи змінювати колір абрису?

Автор: 

Поморська Алла Володимирівна, вчитель інформатики Бучацького ліцею

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі