Користувацький вхід

Календарні плани. Інформатика

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Основи створення комп’ютерних презентацій

Створення презентацій у Microsoft Power Point (12)
1 Поняття презентації та комп’ютерної презентації
2 Огляд програмних і технічних засобів створення й демонстрації презентацій
3 ПР №1. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту
4 Створення та форматування інформаційного вмісту презентації
5 ПР №2. Робота зі слайдами презентації
6 Основні принципи дизайну слайдів
7 ПР №3. Створення графічних об'єктів у презентаціях
8 Використання гіперпосилань та кнопок дії
9 Поняття анімації у презентації
10 ПР №4. Анімація у слайдових перезентаціях
11 Показ презентації
12 ПР №5. Друк і публікація презентацій
Мультимедійні презентації в середовищі Microsoft Producer (2)
13 Огляд середовища та об'єкти Microsoft Producer
14 ПР №6. Створення мультимедійних презентацій
Розробка Flash-презентацій (15)
15 Середовище та основні поняття Flash
16 ПР №7. Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації
17 Поняття символу та екземпляру символу, бібліотеки
18 ПР №8. Використання символів у презентаціях
19 Створення вмісту презентації
20 ПР №9. Створення й імпортування графічних об'єктів
21 Поняття інтерактивності, функції мови Action Script
22 ПР №10. Інтерактивність у Flash-презентаціях
23 Види анімації у середовищі Flash. Покадрова анімація
24 ПР №11. Основні типи анімації у презентаціях Flash
25 Анімація з автоматичним заповненням проміжних кадрів
26 Ефекти часової шкали
27 ПР №12. Використання додаткових анімаційних ефектів
28 Робота зі звуком у середовищі Flash
29 ПР №13. Озвучення презентацій
Оформлення та показ презентацій (2)
30 Принципи стильового оформлення презентацій
31 Мистецтво публічного виступу
Захист і обговорення курсових проектів (2)
32 Показ створених презентацій
33 Аналіз продемонстрованих проектів

Сучасні офісні інформаційні технології

Сучасні інформаційні офісні технології (3)
1 Вступ. Бізнес-етикет і ділове мовлення
2 Облаштування комп’ютеризованого робочого місця
3 ПР №1. Діагностування комп’ютера та інформаційно-комунікаційних засобів
Документи, їх створення та вимоги до них (2)
4 Основи комп’ютерного діловодства
5 ПР №2. Основи роботи з діловими документами
Класифікація комп’ютерних програм (4)
6 Основні принципи інстяляції комп’ютерних програм
7 ПР №3.1 Інсталяція та деінсталяція офісних програмних пакетів
8 Поняття про драйвер, класифікація драйверів
9 ПР №3.2 Інсталяція та деінсталяція драфверів периферійних пристроїв
Комп’ютер як основне знаряддя праці у сучасному діловодстві (4)
10 Операційна система Windows, визначення і призначення
11 ПР №4.1 Керування комп’ютером засобами операційної системи
12 Принцип зберігання інформації в персональному комп’ютері
13 ПР №4.2 Використання засобів управління файловою системою
Структура пакета Microsoft Office (6)
14 Склад і призначенні програмних продуктів Microsoft Office
15 Подання та опрацювання документів засобами комп’ютера
16 ПР №5.1 Використання засобів текстового подання інформації
17 ПР №5.2 Використання засобів графічного подання інформації
18 Спільні засоби управління
19 ПР№5.3 Використання спільних для прикладних програм засобів форматування та редагування даних
Текстовий редатор Microsoft Word як інструмент сучасного діловодства (12)
20 ПР №6.1 Підготовка текстового редактора до роботи
21 Засоби зберігання, форматування та друкування тексту документа
22 ПР №6.2 Створення простого документа
23 Стилі у текстовому документі
24 ПР №6.3 Створення документа з використанням стилів
25 Використання шаблонів
26 Введення формул
27 Зображення в текстових документах
28 ПР №6.5 Таблиці в текстових документах
29 Засоби прискорення роботи у текстовому процесорі
30 ПР №6.6 Створення складного документа
31 Друк докумета
Електронні таблиці в Microsoft Excel (6)
32 ПР №7.1 Створення таблиці в Excel
33 Редагування текстів та цифр у комірках
34 ПР №7.2 Редагування таблиці
35 Групи функцій в Excel
36 ПР №7.3 Використання формул та функцій у таблицях
37 ПР №7.4 Створення діаграм на базі таблиці
Периферійні пристрої (4)
38 Пристрої для створення паперових копій
39 ПР №8.1 Використання засобів телекомунікації в діловодстві
40 Класифікація та основні технічні характеристики сканерів
41 ПР №8.2 Сканування документів, їх редагування
Засоби телекомунікації (4)
42 Мережне апаратне та програмне забезпечення
43 Ознайомлення з глобальною мережею та її сервісами
44 ПР №9.1 Служби мережі Інтернет
45 ПР №9.2 Цілеспрямований пошук інформації в Інтернеті, збереження та редагування документів
Програма Microsoft Outlook як засіб ділового спілкування та планування діяльності (12)
46 Призначення програми, основні поняття
47 Засоби створення, редагування та відправлення повідомлень електронної пошти
48 ПР №10.1 Створення та відправлення повідомлень
49 ПР №10.2 Робота з отриманими повідомленнями
50 ПР №10.3 Створення та редагування контактів. Створення списку розсилки
51 ПР №10.4 Засоби організації та управління папки Вхідні
52 ПР №10.5 Застосування засобів Щоденник і Нотатки в діловодстві
53 ПР №10.6 Використання засобі Завдання в діловодстві
54 ПР №10.7 Управління файлами та захист файлів
Захист даних від комп’ютерних вірусів (2)
55 Програми обслуговування дисків
56 ПР №11.1 Застосування антивірусних програм для перевірки локальних дисків
Архівування файлів (2)
57 Принципи та алгоритми стиснення даних
58 ПР №12.1 Архівування даних (файлів та папок)
Удосконалення вмінь працювати з комп’ютером (4)
59 ПР №13.1 Друкування створених документів з різних програм
60 ПР №13.2 Встановлення властивостей створених документів
61 ПР №13.3 Встановлення захисту створених документів
62 ПР №13.4 Переклад створеного документа російською, англійською мовами
Додаткові технічні пристрої та технології для роботи з документами (4)
63 ПР №14.1 Ксерокопіювання друкованого документа
64 ПР №14.2 Піготовка презентаційного заходу та його комп’ютерне супроводження
65 ПР №14.3 Застосування засобів післядрукованого опрацювання документів
66 ПР №14.4 Використання засобів захисту документів

MS Excel у профільному навчанні

Основи роботи в середовищі табличного процесора (4)
1 Табличний процесор. Поняття електронної книги
2 Основні елементи електронної книги
3 Поняття формату клітинки та формату даних
4 ПР №1. Задачі на створення, редагування та форматування електронних таблиць
Розв'язування розрахункових задач (6)
5 Використання формул. Автозаповнення діапазонів
6 Відносні, абсолютні та змішані адреси
7 ПР №2. Задачі на створення, редагування та форматуванння електронних таблиць з формулами
8 Вбудовані функції у середовищі табличного процесора
9 Використання логічних функцій для опрацювання табличних даних
10 ПР №3. Робота з функціями в табличному процесорі
Аналіз даних (19)
11 Побудова діаграм та графіків
12 ПР №4. Побудова гістограм, кругових діаграм та графіків
13 Табличні бази даних. Вбудовані функції для роботи з БД
14 ПР №5. Використання функцій ТП для роботи з базою даних
15 Упорядкування, пошук, фільтрування та групування даних
16 Створення та редагування зведених таблиць
17 ПР №6. Обчислення підсумкових показників
18 Поняття про чисельні методи розв'язання задач
19 Множина розв'язку задач на підбір параметра
20 Використання засобу табличного процесора Підбір параметрів
21 Графічно-чисельний метод розв'язання рівнянь
22 ПР №7. Задачі на підбір параметра
23 Поняття про оптимізаційні задачі, цільову функцію
24 Основні етапи розв'язування оптимізаційних задач за допомогою комп’ютера
25 Апроксимація експериментальних даних
26 Використання вбудованого засобу табличного процесора Пошук розв'язку
27 Розв'язування задач на пошук екстремумів функцій однієї змінної
28 Побудова звітів, лінії тренду
29 ПР №8. Розв'язування оптимізаційних задач
Статистична обробка експериментальних даних (9)
30 Поняття математичної статистики
31 Основні статистичні характеристики вибірки
32 Використання статистичних функцій для розв'язування задач
33 ПР №9. Визначення основних статистичних характеристик вибірки
34 Ряд розподілу
35 Побудова інтервальних рядів та діаграм розподілу
36 Побудова лінійної регресійної моделі
37 Поняття кореляції статистичних показників
38 ПР №10. Основи кореляційного аналізу
Макроси та функції користувача (5)
39 Поняття про макроси
40 Автоматичний запис та виконання макросів
41 ПР №11. Макроси
42 Функції користувача. Створення та використання
43 ПР №12. Функції користувача
Основи VBA(6)
44 Стандартні функції мови VBA
45 Задачі, що потребують програмування макросів
46 Синтаксичні конструкції мови VBA
47 Операції з елементами електронних таблиць
48 Обробка даних електронних таблиць засобами мови VBA
49 ПР №13. Програмування макросів

Основи Інтернету

Основи Інтернету (17)
Перші кроки в Інтернеті (1)
1 Підключення до Інтернету. Поняття всесвітньої павутини
Використання веб-браузера (2)
2 Призначення й функціональні можливості веб-браузерів
3 ПР №. Збереження посилань і веб-сторінок
Пошук в Інтернеті (2)
4 Методи й засоби пошуку інформації в Інтернеті
5 ПР №2. Пошук інформації в Інтернеті
Електронна пошта (3)
6 Принципи функціонування електронної пошти
7 ПР №3. Електронне листування за допомогою служби Gmail
8 ПР №4. Створення облікового запису і листування в Outlook Express
Інтерактивне спілкування (2)
9 Інтерактивне спілкування
10 ПР №5. Використання служби обміну миттєвими повідомленнями
Технології Веб 2 (3)
11 Технології Веб 2
12 ПР №6. Створення і ведення блога
13 ПР №7. Робота з групами Google
Інтернет для навчання та відпочинку (2)
14 Навчальні ресурси Інтернету
15 ПР №8. Підготовка реферату за допомогою Інтернету
Інтернет та інформаційна безпека (2)
16 Інтернет та інформаційна безпека
17 ПР №9. Настроювання параметрів безпеки у середовищі Windows

Автор: 

?

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі