Користувацький вхід

Саморепрезентація суб’єктів освітнього процесу у мережевих спільнотах: акаунти, портфоліо, веб-сторінки

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Розвиток телекомунікаційних технологій приводить до того, що завдяки мережевим зв’язкам самостійно формуються нові соціальні об’єднання – мережеві спільноти. Є. Д. Патаракін визначає мережеву спільноту як групу людей, які підтримують спілкування і ведуть спільну діяльність за допомогою комп’ютерних мережевих засобів [3]. Активне використання інформаційно комунікаційних технологій для цілей освіти привело до появи мережевих спільнот двох типів: професійні спільноти педагогів (для виріення професійних ускладнень і професійно значимого спілкування) і мережеві педагогічні спільноти.

В діяльності мережевих педагогічних спільнот існують певні проблеми:

1) мережевий світ спілкування підлітків і юнацтва зі своїми правилами, особливостями мови, які утворюють особливу субкультуру мережі, являється для багатьох педагогів terra incognita; традиційні педагогічні прийоми не завжди ефективно «працюють» в мережевому просторі;

2) в чисто технічному володінні ІКТ діти та підлітки випереджають своїх наставників.

Ми погоджуємось з думкою О. М. Ястребцової, яка бачить вихід з даної ситуації у активному залученні дорослих – вчителів, психологів та інших працівників освіти – в світ мережевого спілкування з учнями для передачі в контексті спільної діяльності моральних і етичних цінностей традиційної культури, способів розв’язання проблем, зразків поведінки [1].

Завдання мережевої спільноти організувати дистанційну взаємодію учасників освітнього процесу – адміністраторів загальноосвітніх закладів, вчителів-предметників, а також учнів. При створенні необхідних умов всі учасники мережевої спільноти будуть виступати в ролі партнерів. Спільна діяльність має привчити людей різних поколінь думати і діяти за допомогою мережі.

Актуальності набуває проектна, дослідницька практика. Без сумніву, важливою задачею системи додаткової освіти стає пошук, розробка і апробація оптимальних форм дистанційної взаємодії з педагогом [2].

Участь у професійних мережевих об’єднаннях дозволяє вчителям, які живуть в різних областях України та за її межами, спілкуватись один з одним, вирішувати професійні питання, саморепрезентувати та реалізувати себе, підвищувати свій професійний рівень.

Наприклад, ВікіОсвіта – мережеве об'єднання учасників навчально-виховного процесу дає можливість:

    n
  • спільного створення зібрання сучасних, безкоштовних, вільно розповсюджуваних освітніх ресурсів;
  • опанування нових інформаційних технологій;
  • опанування нових організаційних форм навчальної діяльності.
  • n

В режимі реального часу можлива робота над спільним проектом, обговорення актуальних питань фомування освітнього простору. (Мій акаунт Користувач: Галина Охотник)

В наш час уже не можливо уявити освітній простір без сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікації, які відкривають принципово нові можливості освіти, спілкування та мають великий педагогічний потенціал. З урахуванням пріоритетів і завдань, поставлених в програмних документах щодо розвитку освіти в Україні, виникають проблеми з освоєнням та використанням нових засобів організації освітнього процесу, інструментів педагогічного спілкування і розвитку компетентностей. Одним із рішень цих проблем може бути створення сайтів та ведення блогів педагогами. Контент персонального сайту або блогу виступає орієнтиром для учнів у морі інформації, спрямовує на певні результати. Для колег – можливість поділитися своїми напряцюваннями, звірити власні траєкторії розвитку професійної компетентності конкурентоспроможного вчителя. Мої сайти з фізики http://okhotnik-galina.ucoz.ru/ та астрономії http://galinaokhotnik.ucoz.ru/ створені з метою розширення інформаційного простору учнів, батьків та вчителів.

Головним є те, що залучення інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес на будь-якому його етапі сприяє урізноманітненню предметної діяльності учнів, надає можливості для різнобічного саморозвитку особистості дитини, підвищує мотивацію до отриманні якісної освіти. ІКТ відкривають нові можливості для створення віртуального простору, в якому стає можливим демонстрування процесів, які в реальності недоступні в умовах класної кімнати.

Отже, так як сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних гнучко адаптуватися у різних життєвих ситуаціях; самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня, тому кожний сучасний вчитель повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності [4].

Саме тому саморепрезентація суб’єктів освітнього процесу відіграє значну роль у становленні індивідуального вектору руху в освітньому середовищі.

Таким чином, організація управління інноваційними процесами, до яких відноситься мережева освіта, в сучасній загальноосвітній школі на основі аналізу всіх сторін і аспектів її діяльності, з урахуванням прогнозу можливих наслідків нововведень, постає як проблема, що вимагає швидкого осмислення з боку педагогів, учених і практиків.

Список використаних джерел

1.​ Биховський Я. С., Патаракін, Є. Д., Себрант А. Ю., Ястребцева О. М. Погляньте, як вони думають! [Текст] / Я. С. Биховський, Є. Д. Патаракін, А. Ю. Себрант, О. М. Ястребцева // Мережева культура. – М.: Некомерційне партнерство «Сучасні технології в освіті і культурі», 2007. – 112 с.

2.​ Горбунова Л. Н. Дистанційне підвищення кваліфікації/ Л. Н. Горбунова [та ін.] // Дистанційне навчання: сбірник статей. – М.: Некомерційне партнерство «Сучасні технології в освіті і культурі», 2006. - С. 28 - 32.

3.​ Патаракін Є. Д. Мережеві спільноти і навчання [Текст] / Є. Д. Патаракін. – М.: ПЕР СЕ, 2006. – 112 с.

4.​ Цодікова С.О. Сучасні технології навчання на уроках фізики. //Інтернет ресурси.

Автор: 

Охотник Галина Григорівна, вчитель фізики КЗ "СЗШ № 23 м. Дніпродзержинська"

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі