Користувацький вхід

Урок-конференція"Антарктида-льодовий материк планети."

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Урок – конференція
7 клас
«Антарктида – льодовий материк планети.»

Тема. АНТАРКТИДА — ЛЬОДОВИЙ
МАТЕРИК ПЛАНЕТИ.

Мета: виявити особливості унікальності і своєрідності гео¬графічного положення, природи Антарктиди та Південного океану; дати уявлення про відкриття, подорожі та сучасні дослідження на материку; розвивати пізнавальний інтерес до географії, уміння пра¬цювати з картою, атласом, контурною картою, додатковою літерату¬рою; формулювати питання, самостійно мислити, робити висновки; виховувати патріотичні, екологічні та естетичні почуття.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Форма уроку: урок-конференція.
Обладнання: фізична карта півкуль й Антарктиди, атласи, контурні карти, таблиці.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Учитель. Шановні присутні! Нещодавно з науково-дослідної станції «Академік Вернадський» повер¬нулася група вчених, яка з'ясовувала таємниці та загадки незвичайного материка. Тому учасниками нашої конференції будуть саме вони, а кореспон¬денти деяких газетних видань зможуть поставити їм питання та отримати змістовну інформацію.
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .
Учитель. «Королева холоду», «безлюдний континент», «царство завірюх і вітрів», «світовий холодильник», «край землі»... Так називають цей унікальний мате¬рик, що не схожий на жоден континент світу. Це — велетенська льодова пустеля.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ
(супроводжується демонстрацією презентації)
Учитель. Чому Антарктиду так називають? Які осо¬бливості її географічного положення?
Походження назви материка пов'язане... з небом. Арктос — так називали стародавні греки сузір'я Великої Ведмедиці. Тому район земної поверхні довкола Північного полюса, що лежить під цим сузір'ям, дістав назву Арктика. А протилежний Арктиці район довкола Південного полюса Землі називають Антарктикою (анти означає «навпроти»). Звідси й назва Антарктида — навпроти Арктики.
Антарктида — незвичайний материк за своїм розташуванням. Її називають «материком на краю світу». Вона майже цілком розташована за Півден¬ним полярним колом у полярних широтах. Майже в центрі материка розміщений Південний полюс, тому всі береги Антарктиди «дивляться» на північ. Вони омиваються водами Тихого, Атлантичного та Індійського океанів ... або водами Південного океану. У материк вдаються великі моря Ведделла і Росса. У океан дуже вдається Антарктичний півострів. Від найближчого материка — Південної Америки Антарктиду відокремлює найширша про¬тока — Дрейка.
Прибережні океанічні води та прилеглі острови разом з Антарктидою об'єднуються під спільною назвою Антарктика. Зовнішня межа її проходить в океані приблизно по 50-60° пд. ш.
Антарктида вкрита потужним крижаним покри¬вом і завдяки цьому є найвищим материком планети.
Площа материка становить близько 14 млн км2.
Учитель. Як бачимо, географічне положення Антарк¬тиди дуже відрізняється від
географічного поло¬ження інших континентів. А ще доповідач сказав, що материк омивається водами Південного океану. Що потрібно розуміти під Південним океаном? Які його особливості?
Гідролог. Береги Антарктиди омиваються водами пів¬денних частин Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Разом їх умовно називають Південним оке-аном. Широко назва «Південний океан» з'явилась у 1966 році в документах міжнародних програм і проектів.
Площа Південного океану 77 млн км2. У Пів¬денному океані багато морів: Росса, Амундсена, Беллінсґаузена — усього їх 13. Серед них одне зі специфічних — море Ведделла.
Рельєф дна Південного океану надзвичайно складний. Він характеризується нерівністю і наяв¬ністю глибоких (до 1500-2000 м) і довгих (сотні кілометрів) поперечних та повздовжніх жолобів.
Кліматолог. Клімат Південного океану холодний. Узимку температура води на поверхні становить -2°...+1°С. Улітку вода «прогрівається» до +3°С. Південний океан — найбільш неспокійна частина Світового океану: досить часто бувають шторми і високі хвилі. Вітри переважно дмуть із заходу. Ці західні вітри в антарктичних водах спричинюють потужну Течію Західних Вітрів. Ця течія перено¬сить більше води, ніж усі річки земної кулі. Швид¬кість цієї «водяної каруселі» становить 3,5 км/год.
Солоність вод Південного океану не переви¬щує 35 %о унаслідок опріснення їх талими водами айсбергів.
Гляціолог. Хочу додати, що особливе місце в льо¬довому покритті Південного океану посідають шельфові льодовики. Під дією припливів і відпли¬вів у товщі шельфових льодовиків утворюються тріщини, які спричинюють відкол великих масивів льоду й утворення айсбергів. Айсберг у перекладі з англійської означає «крижана гора». За формою вони поділяються на столоподібні та пірамідальні. Розміри айсбергів коливаються в широких межах від сотень метрів до сотень кілометрів у довжину і ширину. Більша частина айсберга — до 90% — знаходиться під водою і її не видно. За підрахун¬ками дослідників, у межах Південного океану зна¬ходиться в середньому близько 200 тис. айсбергів. Температура льоду в айсбергах сягає -60 °С.
Учитель. Чи є в океані життя за таких суворих клі¬матичних умов та специфічних особливостей вод¬них мас?
Біолог. Специфічні умови Південного океану накла¬ли свій відбиток на розвиток рослинності й тва¬ринного світу. Тут домінують водорості. Вони засе¬ляють не тільки водну масу, а й поверхню льоду. З фауни відома антарктична креветка — криль. Максимальні концентрації криля в Антарктиці виявлені в холодних та відносно
солоних водах моря Ведделла. Криль — харчовий продукт вусатих китів, тюленів, риб, головоногих молюсків, пінгвінів та інших птахів. Але останні результати біолого-океанографічних досліджень засвідчили несподіване зменшення запасів криля.
Еколог. Це негативне екологічне явище, на думку українських учених, може бути наслідком змін у системі глобальної циркуляції Течії Західних Вітрів. А саме ця течія відділяє ареали розповсю¬дження криля та його харчового конкурента — сальп (морських вільно плаваючих колоніальних тварин). Потужність Течії Західних Вітрів посла¬блює фронт, який існує між відносно теплими й малосолоними водами цієї течії та холодними й відносно солоними водами моря Ведделла. Тому створюються сприятливі можливості для аномаль¬ного поширення сальп далеко на південь і, як наслідок, скорочення чисельності криля.
Біолог. У Південному океані багато птахів. Серед них пінгвіни — символ Антарктики. Розрізняють 17 видів пінгвінів: аделі, імператорський, коро-лівський, антарктичний та ін. Також зустрічаєть¬ся димчатий альбатрос, кілька видів буревісників, багато чайок, морських ластівок, поморників.
Тут багато китів — вусатих і зубатих. Це каша¬лот, касатка, короткоголовий дельфін, південний і синій кити, фінвал, горбач та ін.
Учитель. Цікаво, яка історія відкриття Антарктиди?
Історик. Про ймовірність існування невідомого пів¬денного материка говорили ще стародавні греки. Але регулярні плавання в південні полярні широти почалися тільки наприкінці XVIII — на початку XIX ст.
Яскраві й трагічні сторінки вивчення Антарк¬тиди. До пошуків невідомого материка чимало зусиль доклав відомий англійський мореплавець Джеймс Кук. Під час навколосвітньої подорожі в 1772-1775 рр. вітрильники Кука зайшли дуже далеко на південь, перетнувши Південне полярне коло, але, натрапивши на велику нездоланну кригу, повернули назад. Після безрезультатних спроб відшукати легендарний материк Кук вирішив, що відкрити його неможливо. «Ця країна приречена на вічний холод і похована під потужним шаром
шельфові льодовики. Під дією припливів і відпли¬вів у товщі шельфових льодовиків утворюються тріщини, які спричинюють відкол великих масивів льоду й утворення айсбергів. Айсберг у перекладі з англійської означає «крижана гора». За формою вони поділяються на столоподібні та пірамідальні. Розміри айсбергів коливаються в широких межах від сотень метрів до сотень кілометрів у довжину і ширину. Більша частина айсберга — до 90% — знаходиться під водою і її не видно. За підрахун¬ками дослідників, у межах Південного океану зна¬ходиться в середньому близько 200 тис. айсбергів. Температура льоду в айсбергах сягає -60 °С.
Учитель. Чи є в океані життя за таких суворих клі¬матичних умов та специфічних особливостей вод¬них мас?
Біолог. Специфічні умови Південного океану накла¬ли свій відбиток на розвиток рослинності й тва¬ринного світу. Тут домінують водорості. Вони засе¬ляють не тільки водну масу, а й поверхню льоду. З фауни відома антарктична креветка — криль. Максимальні концентрації криля в Антарктиці виявлені в холодних та відносно солоних водах моря Ведделла. Криль — харчовий продукт вусатих китів, тюленів, риб, головоногих молюсків, пінгвінів та інших птахів. Але останні результати біолого-океанографічних досліджень засвідчили несподіване зменшення запасів криля.
Еколог. Це негативне екологічне явище, на думку українських учених, може бути наслідком змін у системі глобальної циркуляції Течії Західних Вітрів. А саме ця течія відділяє ареали розповсю¬дження криля та його харчового конкурента — сальп (морських вільно плаваючих колоніальних тварин). Потужність Течії Західних Вітрів посла¬блює фронт, який існує між відносно теплими й малосолоними водами цієї течії та холодними й відносно солоними водами моря Ведделла. Тому створюються сприятливі можливості для аномаль-ного поширення сальп далеко на південь і, як наслідок, скорочення чисельності криля.
Біолог. У Південному океані багато птахів. Серед них пінгвіни — символ Антарктики. Розрізняють 17 видів пінгвінів: аделі, імператорський, коро-лівський, антарктичний та ін. Також зустрічаєть¬ся димчатий альбатрос, кілька видів буревісників, багато чайок, морських ластівок, поморників.
Тут багато китів — вусатих і зубатих. Це каша¬лот, касатка, короткоголовий дельфін, південний і синій кити, фінвал, горбач та ін.
Учитель. Цікаво, яка історія відкриття Антарктиди?
Історик. Про ймовірність існування невідомого пів¬денного материка говорили ще стародавні греки. Але регулярні плавання в південні полярні широ-

ти почалися тільки наприкінці XVIII — на початку XIX ст.
Яскраві й трагічні сторінки вивчення Антарк¬тиди. До пошуків невідомого материка чимало зусиль доклав відомий англійський мореплавець Джеймс Кук. Під час навколосвітньої подорожі в 1772-1775 рр. вітрильники Кука зайшли дуже далеко на південь, перетнувши

Південне полярне коло, але, натрапивши на велику нездоланну кригу, повернули назад. Після безрезультатних спроб відшукати легендарний материк Кук вирішив, що відкрити його неможливо. «Ця країна приречена на вічний холод і похована під потужним шаром криги і снігу, що ніколи не тануть. Кожен корабель, що зайде у гавань, ризикує залишитися там назав¬жди...»— так говорив Джеймс Кук.
Але зробити це таки вдалося через 45 років російським мореплавцям Михайлу Лазареву та Тадею Беллінсґаузену. На шлюпах «Восток» і «Мир¬ний» експедиція вміло пройшла через кригу до невідомої «білої плями».
Учитель. Після відкриття Антарктиди російською експедицією зацікавленість до дослідження півден¬ної землі зросла ще більше?
Історик. Так, ви маєте рацію. Потім до важкодоступного Південного материка у 1841 році вирушив англійський військовий моряк і полярний дослід¬ник Д. Росе. Пливучи вздовж берегів Антарктиди, англійська експедиція відкрила діючий вулкан Еребус і згаслий — Террор. Ім'ям Росса названо льо¬довик і море в Антарктиці.
У 1903-1905 рр. Південний материк намага¬лася підкорити французька експедиція під керів¬ництвом Ж. ІПарко. У суворих умовах виникла загроза загибелі експедиції. Тоді на допомогу прий¬шов у 1905 році аргентинський капітан І. Галіндез, який очолив пошуки французької експедиції. Так в Антарктиді з'явився острів Галіндез, названий на честь аргентинського капітана. Нині на цьому ост¬рові знаходиться українська антарктична станція «Академік Вернадський».
Наприкінці 1911 року до Антарктиди, майже одночасно, вирушили норвежець Руаль Амундсен та англієць Роберт Скотт.
За два місяці «залізний Руаль» з чотирма товаришами на нартах, запряжених собаками, здо¬лав безмежну антарктичну пустелю і 14 грудня 1911 року досягнув Південного полюса.
Жорстокі морози, шалені вітри, небезпечні тріщини, провалля в кризі не зупинили англійця Роберта Скотта. Втративши коней та спорядження, 18 січня 1912 року він досяг Південного полюса, але там уже майорів норвезький прапор. У пригні¬ченому стані англійська експедиція вирушила назад.
Мандрівники падали від голоду та виснаження і вмирали один за одним. Р. Скотт загинув останнім.
У допоміжному загоні англійської антарктичної експедиції Скотта був і українець Антон Омельчен-ко. На честь першого українця, що побував на Пів¬денному полюсі, названа одна з бухт в Антарктиді.
Учитель. Тривалий час материк був нікому не потріб¬ний...
Політолог. Можна сказати й так. Адже погляди великих держав були сконцентровані на терито¬ріях, багатих рослинами, корисними копалинами, людьми, яких можна було експлуатувати. І першою країною, яка зробила своєю колонією антарктичні землі, була Англія. Саме вона продавала ліцензії іншим країнам на промисловий вилов китів, тюленів у районі Антарктичного півострова. Потім Перша світова війна, відголоски якої дійшли до південного континенту, наочно показала військово-стратегічне значення антарктичних територій. Друга світова війна вдерлася вже на сам материк, де розгорта¬лися справжні бойові дії.
Пізніше йшла боротьба за різні території Антарктиди. І тільки 1 грудня 1959 року 12 держав підписали договір про Антарктиду. Згідно з уря-довими угодами, на континенті заборонена будь-яка господарська та військова діяльність, а роботу вчених узгоджує міжнародна Наукова Рада з дослі¬дження Антарктиди.
Учитель. Який саме порядок і напрямок досліджень, що проводяться на материку?
Дослідник. Всебічне і систематичне дослідження Антарктиди розпочалося в середині XX ст. Між різними країнами світу було укладено міжнародну угоду, яка встановила свободу наукових досліджень у будь-яких районах Антарктиди і використання материка тільки в мирних цілях. Дією договору про Антарктику заборонені не тільки експлуата¬ційні, а й геологорозвідувальні роботи на всі види корисних копалин.
Учитель. Мені приємно повідомити, що згідно з між¬народним законодавством про Антарктиду та уго¬дою між урядом України та Великобританії 7 люто¬го 1996 року у власність України передана антарк-тична науково-дослідна станція «Фарадей», яка отримала назву «Академік Вернадський». Прошу надати інформацію про місцезнаходження станції, кліматичні особливості, напрями досліджень.
Географ. Так, Україна ввійшла до розряду полярних антарктичних країн світу і розширила свій терито¬ріальний вплив.
Видавнича група «Основа»
У найвіддаленішому куточку світу майорить прапор України на станції «Академік Вернадський», що розташована на острові Галіндез. Цей острів низький, скелястий, укритий льодом та снігом упродовж цілого року. Висота його над рівнем моря
50 м. Острів знаходиться в східній частині моря Беллінсґаузена, утвореного Тихим океаном.
На острові функціонують такі основні будівлі: виробничий блок, складські приміщення, аварійний корпус, причал, щогла для прапора, астрономо-геодезичний пункт.
Кліматолог. Клімат морський і набагато м'якший за клімат Антарктиди. Середні значення температури: влітку від 0° С до +2 °С, взимку від -2 °С до -20 °С. В окремі роки температура влітку сягає +7 °С, а взимку до -31 °С. Практично постійно спостері¬гається вітер, сніг падає 250 днів на рік. В інші дні бувають тумани, дощі. Такий клімат зумовлює три¬валість
замерзання моря. Вода відкрита для про¬ходу суден від початку грудня до квітня, в інший час море скуте кригою.
Біолог. Незважаючи на досить суворі умови, у райо¬ні станції в теплий період року на скелях можна побачити антарктичні мохи, лишайники та водо¬рості.
Еколог. Головні напрями досліджень на станції пов'я¬зані з вивченням атмосфери (зокрема, спостережен¬ня за зміною озонового шару), льодового покриву, зміни клімату, змін в іоносфері та магнітного поля.
Є й наукові відкриття. Зокрема знайдено бакте¬рії, які активно поглинають важкі метали, розробле¬но новий спосіб уточнення прогнозу землетрусів.
Дослідження Антарктиди продовжуються.
Учитель. Ми прослухали доповіді фахівців, які пра¬цювали на станції «Академік Вернадський». Які питання виникли до наших гостей?
Кореспондент журналу «Навколо світу». Англійський ман¬дрівник Дж. Кук у своєму щоденнику спостережень писав, що Антарктида — вічна мерзлота, і вважав, що немає сенсу далі йти на південь, бо навіть дослі¬дженою вона не принесе користі ні мореплавцям, ні географам чи іншим науковцям.
Прокоментуйте цей вислів з позиції сього¬дення.
Дослідник. Доведено, що Антарктида є частиною дав¬нього материка Гондвана і відповідно має спільну геологічну будову та корисні копалини з південно¬американським материком; учені вивчають крижа¬ний покрив і його взаємодію з іншими компонен¬тами природи, в тому числі з діяльністю людини.
Кореспондент газети «Вісті». Про яку діяльність людини ви говорите, коли на материку знаходяться лише селища наукових станцій, там немає ніяких про¬мислових підприємств?

Еколог. Так, поки це дійсно тільки наукові станції, але існує проект будівництва міст майбутнього на кри¬жаному материку. Останніми десятиліттями багато говорять про утворення над Антарктидою озонових дір. Озонова проблема «зависла» над Південним

полюсом, де ультрафіолет майже без перешкод про¬ривається на Землю. Винуватцем «озонової недо¬статності» дослідники називають людину, а точніше, речовину, яку вона використовує скрізь — фреон. І хоч на материку немає промислових підприємств, промислові забруднення сягають і Антарктиди, незалежно від того, де був викид. Тому охорона природи Антарктиди — це проблема міжнародна.
Також пов'язують утворення озонової діри з вулканічною діяльністю, у тому числі підводною, у районі Земля Вікторії — Вогняна Земля.
Кореспондент газети «Географія». Сьогодні багато гово¬рять про потепління клімату на земній кулі. Чи спровокує це танення криги в Антарктиді, і наскіль¬ки тоді підніметься рівень води у Світовому океані?
Кліматолог. По-перше, потрібно врахувати товщи¬ну крижаного панциру, який вкриває материк, а він сягає від 2000 до 4000 м. Щоб спровокува¬ти танення такої кількості льоду, необхідні більш високі температури, а не такі, які є на материку. Хоч Антарктида отримує майже стільки сонячної енергії, як і екватор, та все ж тут високе альбедо льоду — 90% сонячної енергії крижана білосніжна поверхня відбиває назад у космічний простір. По-друге, антарктичний крижаний покрив міцно три¬мається земної кори. Тому тільки при її руйнуванні можливий викид уламків льоду в океан і їх танення.
Якщо ж весь лід розтопити, рівень Світового океану підніметься на 50-60 м.
Кореспондент газети «Компас». Відомо, що прісна вода — безцінний дар природи, але, на жаль, запаси її досить мізерні. Та відомо, що льодовики Антарктиди містять величезну кількість (близько 80%) «закон¬сервованої» найчистішої прісної води нашої пла¬нети. Чи можливе використання цих прісних вод?
Гідролог. Дійсно, Антарктида — накопичувач прісної води, якої не вистачає в багатьох регіонах Землі. Але потрібно пам'ятати, що води в рідкому стані тут майже не буває, опадів випадає мало і переваж¬но у вигляді снігу. У більшій мірі прісна вода знахо¬диться в айсбергах, а один айсберг середніх розмі¬рів містить стільки ж прісної води, скільки її за рік приносить невелика річка. Для порівняння можна сказати, що айсберги Антарктиди щороку виносять в океан понад половину тієї води, що використову¬ється за цей період усім людством. Існують проек¬ти транспортування айсбергів до берегів країн, які гостро відчувають нестачу прісної води. Є перший досвід транспортування антарктичних айсбергів до берегів Кувейту (країна Перської затоки).
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Тест «Антарктида»
1. Антарктида розташована: а) у помірних широтах;
б) за Південним Полярним колом;
в) за Північним Полярним колом.
2. Серед материків земної кулі за висотою поверхні Антарктида:
а) найвища;
б) найнижча;
в) друга після Австралії.
3. Середня потужність льодовикового покриву Антарктиди становить:
а) 200 м; б) 2000 м; в) 20 тис. м.
4. Антарктиду відділяє від Південної Америки:
а) протока Дрейка;
б) Течія Західних Вітрів;
в) море Ведделла.
5. Українська антарктична станція називається:
а) «Академік Вернадський»;
б) «Восток»;
в) «Молодіжна».
6. Який відсоток прісних вод законсервовано в антарктичній кризі:
а) 70%; б) 80%; в) 90%.
7. Датою відкриття Антарктиди вважають: а) 1820 р.; б) 1911 р.; в) 1774 р.
8. У якому році Україна отримала у власність антарктичну науково-дослідну станцію «Ака¬демік Вернадський»:
а) 1991 р.; б) 1996 р.; в) 1998 р.?
9. У якому морі знаходиться острів Галіндез: а) Лазарєва; б) Росса; в) Беллінсґаузена?
10. Солоність вод Південного океану складає: а) 33 %о; б) 37 %о; в) 35 %о.

» Бесіда
Які риси характеру повинна мати людина, яка обрала професію полярника?
«Мій проект»
Перебуваючи у відрядженні на Південному полюсі, людина обмежена в спілкуванні з рідними, друзями; немає змоги взяти участь у культурно-масових заходах. Єдиною втіхою є незвичайна природа та чисте полярне повітря. Запропонуйте свій проект, своє бачення проведення вільного часу людьми, що обрали таку нелегку, але потріб¬ну Україні професію.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
^ Опрацювати § .
^ Продовжити виконання практичної роботи № 8 (позначення на контурній карті назв географіч¬них об'єктів материка Антарктида).

Автор: 

Ковальчук Оксана Василівна,вчитель географії,школа

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі