Користувацький вхід

Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони.

У фізиці й техніці відіграють так звані ізопроцеси - процеси, що протікають за сталої маси газу та постійного значення одного з трьох параметрів — тиску, об'єму або температури.

http://dfiles.ru/files/xzgzew6e8
http://fizmat.7mile.net
http://formula.kr.ua/Fizika/Molekulyarna-fizika/

Тема. Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони.
Мета уроку:
Установити залежність між двома макропараметрами газу за незмінного третього. формувати вміння пояснювати закони з молекулярної точки зору; будувати графіки процесів;
Розвивати уяву, пам'ять, логічне мислення, вміння порівнювати, виявляти закономірності, узагальнювати;
Виховувати пізнавальний інтерес до предмету.
Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.
Вид уроку. Лекція з елементами бесіди.
Демонстрації, обладнання: опорні таблиці, блок-схеми та фрагменти відеофільму з демонстрацією газових законів (флеш презентація). Додаток.

ПЛАН УРОКУ
Актуалізація опорних 5 хв 1. Вимірювання температури. Термометри.
2. Що називають абсолютною температурою?
3. Співвідношення між шкалою Кельвіна і шкалою Цельсія
Демонстрації 5 хв
1. Залежність тиску від об'єму за постійної температури.
2. Залежність об'єму газу від температури за постійного тиску.
3. Залежність тиску газу від температури за постійного об'єму.
4. Рівняння стану.
Вивчення нового матеріалу 25 хв 1. Ізопроцеси.
2. Ізобарний процес.
3. Ізохорний процес.
4. Ізотермічний процесс.

Закріплення вивченого матеріалу 10 хв
1. Учимося розв'язувати задачі.
2. Контрольні запитання

Підсумки та домашнє завдання.

3. Завдання на картці.

Опорний конспект.

I Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності.
1. Що є об’єктом вивчення МКТ ? (Ідеальний газ.)
2. Що в МКТ називається ідеальним газом? (Ідеальний газ – це газ, в якому взаємодією між молекулами можна знехтувати.)
3. Що таке макро та мікропараметри?
4. Чи знаєте ви рівняння, що пов’язує між собою всі три термодинамічні параметри? (Рівняння стану ідеального газу).

II Вивчення нового матеріалу.

Стан певної маси газу визначається трьома макроскопічними параметрами – тиском p, об'ємом V і температурою T.
Газовий закон – кількісна залежність між двома термодинамічними параметрами газу при фіксованому значенні третього.
Особливу роль у фізиці й техніці відіграють так звані ізопроцеси. Ізопроцесами називаються процеси, що протікають із певною масою газу за постійного значення одного з трьох параме¬трів – тиску, об'єму або температури.

Газових законів, як і ізопроцесів – три.
1. Ізотермічний процес – процес зміни стану термодинамічної системи при сталій температурі. T=const.
Закон Бойля- Маріотта встановлено експериментально до створення молекулярно-кінетичної теорії газів англійським фізиком Робертом Бойлем в 1662 році та французьким абатом Едмоном Маріоттом, який описав незалежно від Бойля аналогічні досліди 1676 році.
Зауваження. Газові закони активно працюють не лише в техніці, але й в живій природі, широко застосовуються в медицині. Однак при тисках, в кілька сотень раз більших атмосферного, відхилення від цього закону стають суттєвими.
2. Ізобарний процес – процес зміни стану термодинамічної системи, що протікає при сталому тиску. p=const.
Закон Гей-Люссака. Для газу даної маси при сталому тиску відношення об’єму до температури є сталою величиною.
Встановлений в 1802 році французьким фізиком Гей-Люссаком, який визначав об’єм газу при різних значеннях температур в межах від точки кипіння води. Газ тримали в балончику, а в трубці знаходилась крапля ртуті, що закривала газ, який розміщувався горизонтально.
3. Ізохорний процес – процес зміни стану термодинамічної системи, що протікає при сталому об’ємі. V=const
Закон Шарля. Для газу даної маси при сталому об’ємі відношення тиску до температури є величиною сталою.
В 1787 році французький вчений Жак Шарль виміряв тиск різних газів при нагріванні при сталому об’ємі і встановив лінійну залежність тиску від температури, але не публікував дослідження. Через 15 років до таких же результатів прийшов і Гей-Люссак і, будучи на рідкість благородним, настояв, щоб закон називався на честь Шарля.
4. У першій по¬ловині XIХ ст. французький фізик Клапейрон вивів співвідношення, що пов'язує усі три параметри.

Закріплення вивченого матеріалу

1) Що ви розумієте під параметрами стану?
2) Які параметри характеризують стан газу? Чи пов'язані вони між собою? Наведіть приклади.
3) Як забезпечується ізобарність процесу в газі?
4) Як забезпечується ізохорність процесу в газі?
5) Як забезпечується ізотермічність процесу в газі?
6) Окресліть межі застосовності газових законів.

Задача. Газ ізотермічно стисли від об'єму 8 л до об'єму 6 л. Тиск при цьому зріс на 4 кПа. Яким був початковий тиск?

Підсумки. Домашнє завдання.

1. За температури -23 °С газ займає об'єм 60 л. Яким буде об'єм газу за температури 127 °С? Тиск газу не змінився.
http://formula.kr.ua/Vlastivosti-gaziv-gazovi-zakoni/doslidna-perevirka-...

Автор: 

Вихристюк Олексій Вікторович

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі