Користувацький вхід

НІТ та самостійне опрацювання матеріалу

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

НІТ та самостійне опрацювання матеріалу

Одна з головних задач виховання підростаючого покоління – формування самостійності мислення, підготовка до творчої діяльності. Сучасній науці та техніці потрібні не просто досвідчені люди, а люди творчі, ініціативні, здатні активно працювати, розвивати науку, техніку, культуру.
fizmat.7mile.net

Школа повинна готувати учнів до безперервної освіти, навчити дітей швидко орієнтуватись у потоці інформації.
З огляду на це проблема пізнавальної активності учнів на уроці є однією з найголовніших проблем сучасної школи. Людина, яка не вміє сама вчитись, а лише засвоює знання, надані їй вчителем, мало до чого придатна. Формування навичок самостійного здобування знань учнями можливе тоді, коли навчальний процес побудований на основі дослідницького підходу. Його характерна риса – реалізація ідеї «навчання через відкриття». Вчитель має відкрити для учнів оточуючий світ, основу якого складають фізичні закони та явища, навчити дітей отримувати задоволення від процесу пізнання.
Самостійна робота учня чи студента є одним з основних і найефективніших засобів опанування навчальним матеріалом, забезпечує відповідну глибину і міцність знань, надає навичок творчого і самостійного втілення накопичених знань у діяльності.
В умовах комп’ютеризації самостійна навчально-пізнавальна діяльність набуває нової якості. Вітчизняний та закордонний досвід застосування ЕОМ у навчальному процесі в основному орієнтовано на індивідуальні методи навчання.
Саме цій темі присвячено цикл праць авторів А.Г. Усача та М.З. Грузмана, котрі є керівниками створення електронних книг науково-педагогічною фірмою «ГНОМ-В». ці книги належать до так званих Home Applicftion (домашнього користування) і можуть бути використані для підвищення загального світогляду.
Іншим прикладом ППЗ призначеним для самостійного навчання є «Фізика в картинках», «Виртуальальная физика», електронні навчальні посібники «Фізика (7 – 11 класи)». Вказані ППЗ спроектовані відповідно до вимог, що висуваються до інформаційних систем, і мають модульну структуру, що суттєво розширює їх методичні можливості.
Кожен із модулів електронного навчального посібника реалізований шляхом інтеграції його окремих підсвистем:
1. підсистема теоретичного навчального матеріалу;
2. підсистема закріплення сформованих знань та вмінь;
3. тренажер розв’язування фізичних задач;
4. підсистема комп’ютерних лабораторних робіт;
5. підсистема довідкової інформації;
6. підсистема динамічної наочності (ілюстративний матеріал, відеокадри, компютекрні моделі фізичних явищ і процесів);
7. підсистема організації роботи в мережі.
Застосування електронних конспектів в навчальному процесі, безумовно, має значну кількість переваг:
-електронні конспекти розвивають вміння учнів щодо самостійної роботи та самотренінгу;
- учні набувають навичок самоконтролю та оцінки власних помилок і їх виправлення;
- систематизація матеріалу розвиває у учнів логічний стиль мислення та прививає здібності систематизації знань;
- робота з електронними конспектами дозволяє учням зробити перші кроки в процесі адаптації до навчання у вищих навчальних закладах, де ви- користання електронних методичних розробок є невід’ємною частиною на- вчального процесу;
- учні набувають навичок роботи з сучасними інформаційними тех- нологіями;
- навчання з репродуктивного процесу переходить до індивідуально- орієнтованого;
В той же час впровадження в навчальний процес електронних конспектів не передбачає повного усунення з нього вчителя і не зменшує значення діалогу учень-вчитель в засвоєнні матеріалу. Лише раціональне поєднання застосування електронних конспектів із традиційними методами навчання забезпечує максимальну якість сприйняття матеріалу учнями і повністю відповідає новітнім тенденціям організації навчального процесу.
На думку Гусева Л.В. і Шматко А.В на даний момент використання інформаційних мереж і комп’ютерних технологій може стати основною формою дистанційного навчання.
Переваги такої форми навчання очевидні:
• можливість оперативної передачі на будь-які відстані інформації будь-якого об’єму і вигляду (візуальної і звукової, статичної і динамічної, текстової і графічної);
• можливість інтерактивності за рахунок спеціально створюваної для таких цілеї мультимедійної інформації і оперативного зв’язку;
• можливість організації електронних конференцій в реальному часі;
• можливість працювати з навчальними матеріалами у найбільш зручний для користувача час.
При отриманні дистанційної освіти учень повинен бути повністю проінформований. Він повинен знати та усвідомлювати всі поставлені перед ним вимоги та завдання. Задачі, форми навчання та система контролю повинні бути чітко описані.

Автор: 

Вихристюк О. В.

Джерело: 

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі