Користувацький вхід

Проект "Проблема поліпшення фізичного здоров’я дитини"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

НАЗВА ПРОЕКТУ:
ПРОБЛЕМА ПОЛІПШЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Відомості про авторів:

Тривалість проекту:

Актуальність проекту:
Здорова людина несе в навколишній світ красу, розуміння та тепло. Саме такими бачимо в майбутньому вихованців нашої школи .
Кожна нормальна людина намагається прожити своє життя довго та щасливо. Та чи все ми робимо для цього? Адже в наш час новітніх технологій людство все далі й далі віддаляється від фізичної праці. Ми зараз схожі на біороботів, які зранку автоматично збираються до школи, удень нервуємо із-за дрібниць, заздримо друзям, увечері «відпочиваємо» біля комп’ютерів або збираємося з однолітками, щоб випалити цигарку чи випити пива. Часто навіть не задумуємося про можливі наслідки. Такий спосіб життя призводить до хвороб, нервових розладів і проблем у школі та вдома. Коло замикається і розірвать його можна тільки тоді, коли зробимо крутий віраж у сторону здорового життя.

Мета проекту:
Основна мета цього проекту - поглибити поняття про те, що для людини головне – це здоров’я. Розвивати вміння берегти його, слідкувати за собою, дотримуватись правил. Виховувати життєву потребу бути завжди здоровим.

Завдання проекту:
- Виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров’я, здоров’я інших людей;
- збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів;
- формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;
- рекомендації щодо здорового способу життя;
- формування в учнів поняття, що для збереження здоров’я треба прикласти значних вольових зусиль;
- формування в учнів звичок, які потім перейдуть у потреби до здорового способу життя;
- формування навичок прийняття самостійних рішень відносно підтримки і зміцнення свого здоров’я;
- розвиток навичок протистояння соціальному тиску в ситуаціях ризику;
- виробити розуміння важливості постійного системного саморозвитку і самовдосконалення для досягнення поставленої мети;
- сприяти формуванню активної життєвої позиції та творчого ставлення до виконуваної роботи.

Форми і методи реалізації:


за/п
Зміст діяльності
Термін виконання Відповідальні
1. Круглий стіл на тему: Реалізація проекту «Проблема поліпшення фізичного здоров’я дитини» (ознайомлення педколективу із проведенням в школі даного проекту, його метою, завданнями та запланованими заходами). 1 тиждень
2. Аналіз стану здоров’я учнів.
Первинне діагностування учнів 5-11 кл. з метою вивчення ставлення дітей шкільного віку до власного здоров’я. Вивчення думки батьків про вплив режиму дня на здоров’я учнів.
Дослідження дозування домашніх завдань, кількість часу, який витрачає учень на його виконання.
Вивчення спеціальної літератури, документів щодо необхідності формування культури здоров’я підростаючого покоління 2 тиждень
3. Усний журнал «Здоров’я у твоїх руках» Зміст: розкрити значення поняття «здоров’я»; причини його порушення; вислови видатних людей про життя і здоров’я; конкурс малюнків «Я і моє здоров’я» 3 тиждень
4. Тренінги: «Мій режим дня».
( Поняття «режим дня», його важливість для здорового розвитку; як дотримуватись режиму дня).
«Здоров’я та здоровий спосіб життя». (Стан власного здоров’я людини залежить від її поведінки)
«Визнач свою позицію» (Визначення життєвих цінностей, відповідальне ставлення до власних вчинків).
«Як діяти в ситуації ризику?» (розвиток навичок протистояння соціальному тиску в ситуаціях ризику 4 тиждень
5. Уроки-зустрічі з лікарями: «Загартування організму», «Раціональне харчування», «Активна рухова діяльність», «Підвищення імунітету», «Культура статевих стосунків». 5 тиждень
6. Вікторина «Яскраві барви здоров’я». Зміст: об’єднання в команди; обрання журі; питання про фізичне здоров’я людини, природні та соціальні умови здоров’я; випуск стінної газети «Яскраві барви здоров’я» 6 тиждень
7. Година спілкування «Українські народні традиції, обряди та здоров’я людини». Зміст: значення раціонального харчування в системі здорового способу життя; компоненти етноздоров’я населення України. 7 тиждень
8. Екскурсія в заповідник «Михайлівська цілина» - «Лікарські рослини нашої місцевості». Зміст: планування екскурсії, поняття «лікарські рослини»; значення лікарських рослин для укріплення здоров’я людини 8 тиждень
9. Родинне свято «Гармонійні родинні стосунки – невід’ємна умова здоров’я людини» Зміст: вплив родини на розвиток особистості дитини, роль наслідування в родинному вихованні. 9 тиждень
10. Бесіда «Я і колектив «Зміст: поняття «колектив»; місце кожної людини в колективі; поведінка людей у колективі. 10 тиждень
11. Спортивний конкурс «Здоровенькі були». 11 тиждень
12. Свято «Здоров’я – всьому голова». 12 тиждень
13. Рольова гра «Ми за здоровий спосіб життя». Зміст: поняття «здоровий спосіб життя»; інформаційні повідомлення про загрозу здоров’ю через шкідливі звички. 13 тиждень
15. Повторне діагностування учнів 5-11 класів (Виявити, як змінилось ставлення молоді до власного злоров’я) 14 тиждень
14. Підготовка та видання друкованої продукції (інформаційні буклети, календарі) 15 тиждень

Очікувані результати:
- усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я;
- усвідомлення норм власної поведінки;
- знання та вміння оцінювати свій фізичний стан, своє здоров’я;
- вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;
- підвищення обізнаності учнів щодо проблем здорового способу життя;
- формування адекватного ставлення до проблеми позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
- набуття необхідних практичних умінь і навичок безпечної поведінки;
- визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів;
- вироблення в учнів соціально-психологічних компетентностей:
адекватно сприймати себе і навколишніх;
будувати позитивні міжособистісні стосунки;
критично і творчо мислити;
приймати відповідальні рішення;
розв’язувати проблеми і керувати стресами.

План реалізації:

І етап. Підготовчий.
- Визначення теми, мети, актуальності та завдань, проекту;
- ознайомлення з планом реалізації і очікуваними результатами;
- формування проектної групи;
- визначення необхідних для проектування фінансових, технічних, інформаційних та методичних ресурсів;

ІІ етап. Пошуково-дослідницький.
- Аналіз стану здоров’я учнів;
- первинне діагностування учнів 5-11 кл. з метою вивчення ставлення дітей шкільного віку до власного здоров’я, дотримання режиму дня, раціональність харчування учнів, проведення вільного часу, виявлення шкідливих звичок;
- дослідження дозування домашніх завдань, кількість часу, який витрачає учень на його виконання;
- вивчення думки батьків про вплив режиму дня на здоров’я учнів; роль наслідування у родинному вихованні;
- вивчення спеціальної літератури, документів щодо необхідності формування культури здоров’я підростаючого покоління;
- проведення занять, зустрічей, бесід, тренінгів
- опрацювання зібраного матеріалу та підведення підсумків дослідження.

ІІІ етап. Презентаційний.
Проведення прес-конференції «Здоров’я – твій найбільший скарб!» (у вигляді доповідей про результати проведення проекту)

ІV етап. Аналіз результатів проектування.
- Досягнення мети;
- актуальність і значущість висунутих проблем;
- ефективність використаних методів дослідження;
- активність учасників проекту;
- характер відносин і взаємодопомоги учасників;
- повнота висвітлення проблеми, використання знань;
- естетика оформлення результатів виконаного проекту.

Бюджет проекту:

1. Матеріали та обладнання:
- копіювальна техніка (ксерокс)---------------------------------20 грн.
- канцелярські товари--------------------------------------------- 30 грн.
- папір----------------------------------------------------------------33 грн.
2. Кошти на екскурсію:
- по маршруту Суми – Михайлівська цілина, Михайлівська цілина – Суми----------------------------------------------------------------2000 грн.
3. Друковані матеріали:
- план реалізації проекту------------------------------------------5 грн.
- електронні носії (флешки, диски)-----------------------------70 грн.
- плакати «Здоровим бути - модно!», «МИ - за здоровий спосіб життя!»,
інформаційні буклети, календарі------------------------------100 грн.
- фото матеріали---------------------------------------------------- 40 грн.
4. Витрати на проведення занять, зустрічей, бесід, тренінгів:
- оформлення актової зали, спортивної зали, кабінетів-------200 грн.
5. Заохочувальні призи:
- учасникам конкурсів, свят---------------------------------------150 грн.
- грамоти, подяки авторам проекту------------------------------10 грн.
6. Інші витрати:
- затрати на зв’язок-------------------------------------------------50 грн.
- заправка картриджу----------------------------------------------40 грн.
- непередбачувані витрати---------------------------------------100 грн.

Разом: 2848 грн.

Використана література:

1. Закон України «Про загальну середню освіту»
2. Конвенція ООН «Про права дитини»
3. Концепція Національної доктрини розвитку освіти.
4. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах».- 2009р.
5. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. Т.Д. Дем’янюк.- 2006р.
6. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях. В.Папуша. -2010р.
7. Гармонія здоров‘я. Ю. Юрковський.- 2000р.
8. Мистецтво бути здоровим. А. Чайковський. -1999р.
9. Виховна робота в школі. 2011р.-№3, 7; 2012р.-№9
10. Воспитание здорового школьника. Н.Б. Коростилев.-1986р.
11. Енциклопедія для дітей. Біологія.- 2000р.
12. Позакласний час.-2010.-№2; 2011.-№2,8; 2012.-№17-18, №15-16
13. Вирішувати нам – відповідати нам. (Методичні рекомендації з проведення тренінг-курсу).-2002р.
14. Звичаї нашого народу. О.Воропай.-1958р.
15. Українське народознавство. С.П. Павлюк, Г.Й. Горинь.-1997р.

Автор: 

Перешивайло Тетяна Олексіївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі