Користувацький вхід

Про вивчення української мови і літератури у 2009-2010 н.р

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Олександр Миколайович Авраменко,
доцент кафедри методики мов і літератури
ІППО КМПУ ім.Б.Д.Грінченка

Про вивчення української мови і літератури у 2009-2010 н.р.

У 2009-2010 навчальному році триває перехід загальноосвітніх навчальних закладів на дванадцятирічний термін навчання. Цього року за новими програми вперше навчатимуться дев’ятикласники, тож особливу увагу в методичних рекомендаціях приділено програмам, підручникам і посібникам для 9 класу.
У дев’ятому класі триває й завершується допрофільне навчання, тому радимо звернути увагу на нові програми й посібники для допрофільного навчання.
Важливу роль відіграє підготовка одинадцятикласників до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови й літератури, у поданих нижче рекомендаціях ви знайдете інформацію про навчально-методичне забезпечення ЗНО-2010.
Як і в попередні роки, вчителям, які викладатимуть українську мову й літературу в дев’ятих класах, пропонуємо календарно-тематичні плани на навчальний рік і конспект першого уроку.
Особливої уваги заслуговують вимоги до виконання письмових робіт з української літератури, адже цього року МОН України спільно з Інститутом педагогіки АПН України і ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка з метою удосконалення внесли в них деякі зміни.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури здійснюється відповідно до наказу МОН України від 05.05. 2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-14-15 за 2008 р., стор. 20-45).

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів зумовили перегляд вимог до виконання письмових і усних робіт з української літератури, визначення видів і кількості контрольних робіт у І й ІІ семестрах, перевірки зошитів з української літератури.

1. Види робіт з української літератури
1.1.Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:
- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;
- написання навчальних класних і домашніх творів;
- виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе; створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);
- тестування;
- складання планів (простих і складних);
- складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами для базової та профільної школи.
1.2.Основними видами класних і домашніх усних робіт із української літератури є:
- виразне читання художніх текстів;
- відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;
- складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;
- читання напам'ять;
- переказ (докладний і стислий) тощо.

2. Види та кількість контрольних робіт
2.1. Кількість та зміст контрольних робіт з української літератури визначається вчителем відповідно до програм з української літератури та календарно-тематичних планів, але не може бути менше у 5-9 кл. шести на рік; у старшій профільній школі: рівень профільний (4 години на тиждень – філологічний напрям (профіль української філології) – не менше десяти на рік; рівень академічний (2 години на тиждень – природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно–гуманітарний, філологічний (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний), художньо–естетичний напрями) – не менше шести на рік.
2.2. Основними видами контрольних робіт з української літератури є:
- тест;
- розгорнуті відповіді на запитання;
- твір:
- у 5-8 класах – обов’язковим є один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п'ятого класу учні творів не пишуть);
- у 9-12 класах – два контрольні твори на семестр (один класний і один домашній).

3. Аналіз контрольних робіт
Аналіз контрольних письмових творів виконують у робочому зошиті.

4. Кількість і призначення учнівських зошитів
4.1. Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному в кожному класі (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.1.).
4.2. Для контрольних робіт з української літератури в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 2.2.).
4.3. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.

5. Порядок перевірки письмових робіт
5.1.Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.
5.2.Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.
5.3 Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати такі критерії:
- наявність різних видів робіт;
- грамотність (якість виконання робіт);
- охайність;
- уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).
Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

6. Орфографічний режим
6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
6.2.Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
6.3.Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 класах записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:
Перше жовтня
Класна робота

у 10-12 класах у робочих зошитах із української літератури – інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.
У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:
Перше жовтня
Усна народна творчість

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.
6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит
для робіт з української літератури
учня 8-А класу
СЗШ № 24 м. Києва
Кучеренка Захара
Зошит
для контрольних робіт
з української літератури
учениці 10-А класу
Полтавського НВК № 10
Косенко Ганни

7. Правила перевірки контрольних письмових творів з української літератури
7.1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.
7.2.Виявлені помилки позначають так:
- у 5-12 кл. – орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або виправляють, а на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки ( | - орфографічна, v - пунктуаційна, г – граматична); помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при остаточному визначенні оцінки;
- у 10-12 кл., особливо в класах філологічного напряму зазначати лексичні помилки (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки ( логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки).
За наявності у творі більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.

Інтернет-ресурси

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в ЗНЗ у 2009-2010 н.р. (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353)
http://www.mon.gov.ua/education/average/met_rek/ukr_m.doc

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в ЗНЗ у 2009-2010 н.р. (лист МОН від 22.05.2009 р. № 1/9-353)
http://www.mon.gov.ua/education/average/met_rek/ukr_lit.doc

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та мов національних меншин
http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/n_pr/kriterii/ukr_mova.doc

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур і літератур національних меншин
http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/n_pr/kriterii/liter.doc

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі