Користувацький вхід

Тести для вихователів на знання програми "Впевнениий старт"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Логіко-математичний розвиток (ключ)
1. У старшій групі дітей ознайомлюють:
А) із образами цифр (1-9,0)
Б) із цифрами (1-9,0) та їх написанням
В) із образами цифр (1-5)
2. Дітей п’ятирічного віку вправляють у порівнянні:
А)трьох множин
Б) двох множин
В) чотирьох множин
3. Дітям старшої групи дають загальні уявлення про знаки:
А) «+», «-«, «=»
Б) «+», «-«, «=», «<», «>»
В) «+», «-«, «=», «≤», «≥»
4. Дітей старшої групи:
А) вправляють у розв’язанні нескладних арифметичних і логічних задач та прикладів
Б) не вправляють у розв’язанні нескладних арифметичних і логічних задач та прикладів
В) вправляють у розв’язанні нескладних арифметичних і логічних задач та прикладів за бажанням батьків
5. Старших дошкільників вправляють у використанні логічних прийомів:
А) узагальнення, систематизації, абстрагування
Б) класифікації і серіації
В) узагальнення, систематизації, класифікації, серіації
6. Діти старшої групи оперують поняттями:
А) «багато», «мало», «один»
Б) «більше на», «менше на», «порівну», «стільки ж»
В) «багато», «мало», «один», «стільки ж»
7. У старшій групі формують вміння порівнювати предмети за:
А) висотою, шириною, товщиною
Б)розміром, висотою, вагою, шириною, довжиною, товщиною
В) розміром, висотою, шириною, довжиною, товщиною,
8. Вимірювання величин в старшій групі здійснюють за допомогою:
А) умовної мірки
Б) натуральної мірки
В) умовної та натуральної
9. Діти старшої групи мають знати такі об’ємні геометричні фігури:
А) куля, куб, циліндр, конус
Б) куля, куб, циліндр, конус, піраміда
В) куля, куб, циліндр, конус, піраміда, паралелепіпед
10. Діти старшої групи мають вміти визначати розташування предметів:
А) відносно себе
Б) відносно іншого предмета
В) відносно себе і предмета
11. В старшій групі формуються та розширюються знання про:
А)добу, годину
Б)добу, годину, хвилину
В)годину
12. Дітей старшої групи вчать визначати час за стрілками годинника в межах:
А) 1 години
Б) 3 годин
В) півгодини


Загальнопізнавальний розвиток (ключ)

1. В програмі «Впевнений старт» загальнопізнавальний аспакт «У світі природи» розділяють на:
А) «Природа рідного краю». «Природа України». «Природа планети Земля».
Б) «Природа рідного краю». «Природа України». «Природа планети Земля». «Природа Космосу».
В) «Природа України». «Природа планети Земля». «Природа Космосу».
2. Дітей в старшій групі ознайомлюють із птахами наступних категорій:
А) перелітні, ті, що зимують
Б) свійські, перелітні, ті, що зимують
В)свійські, перелітні, ті, що зимують, декоративні
3. Знання дітей тваринного світу повинні включати:
А)ссавців, птахів, риб, земноводних та плазунів, безхребетних
Б) ссавців, птахів, риб, безхребетних
В) ссавців, птахів, риб, земноводних та плазунів
4. Безхребетні – це
А)молюски
Б)комахи
В)молюски і комахи
5. З якими об’єктами неживої природи знайомлять дітей в старшому дошкільному віці:
А) тверді тіла, повітря, вода
Б)тверді тіла, повітря, вода, електричні та світлові явища природи
В) повітря, вода
6. Чи формуються в старшій групі поняття про сезонні зміни та явища в природі та їх вплив на життя людини?
А)так
Б) ні
7. Що Ви віднесете до типових ландшафтів нашого регіону?
А)водойми, гори, степи, ліси
Б) водойми, гори, ліси
В) водойми, ліси,
8. Вихователь в старшій групі повинен розвивати вміння елементарного орієнтування на:
А)глобусі, карті
Б)глобусі
В)жодне не передбачено програмою
9. Вивчення яких компонентів видимого Космосу передбачено у програмі?
А)Сонце
Б) Місяць, зорі
В)Сонце, Місяць, зорі
10. Чи формуються у дітей старшого дошкільного віку уявлення про засоби дослідження Космосу людиною?
А)так
Б)ні
11. Скільки назв об’єктів одного виду живої природи має розпізнавати старший дошкільник?
А)2-3
Б)3-5 (і більше)
В) 1-2
12. Які державні символи повинні називати і шанувати діти в старшій групі?
А)герб
Б)гімн, герб, прапор
В) герб, прапор
13. Назви скількох країн, окрім своєї, має знати старший дошкільник?
А)2-3
Б)5-7
В) 10
14. Предмети найближчого оточення старший дошкільник повинен:
А) знати їх назву
Б)класифікувати, знати їх назву,функціональне призначення, спосіб використання, спосіб виробництва
В) знати їх назву, спосіб використання
15. Старший дошкільник повинен розуміти поняття:
А)молоді, старі
Б)свої, чужі
В)рідні, близькі, знайомі, чужі; молодші, однолітки, старші, дорослі, старі;


Мовленнєвий розвиток

1. Яка фраза не відповідає вимогам збагачення лексичного запасу:
А) ознайомлення з синонімами;
Б) ознайомлення з архаїзмами;
В)продовжити знайомити з антонімами;
Г)продовжити знайомити з багатозначними словами;
r) продовжити знайомити з омонімами;
Д) продовжити знайомити з фразеологізмами;
Е) порівнювати діалектні з літературною лексикою
2. Які приклади граматичної правильності мовлення не вказані в програмі:
А)черевиків, шкарпеток;
Б)батьку/батькові, Андрію/Андрієві;
В)хлопець/хлопче, козаче;
Г)мамина хустка, дідусеві окуляри;
Д)телячий, приморський;
Е)захеканий, домальований.
3. Програмою передбачено заохочування до ведення діалогу в різних повсякденних ситуаціях, а саме (допишіть ситуацію)
У дошкільному навчальному закладі; вдома;в громадських місцях; в транспорті;____________________________________________
4. Вказати послідовність навчання складання розповідей
___за зразком, _____ за засвоєним алгоритмом, _______ за планом.
5. Скільки видів сюжетних розповідей вказані в програмі?
А) 5;
Б) 8;
В) 11.
6. Які жанри художньої літератури не рекомендується використовувати програмою:
А)оповідання;
Б)легенди;
В)балади;
Г)байки;
Д)обрядові.
7. Знайти зайве слово у цитатах:
- «Розширювати уявлення про будову книжки, оформлення обкладинки (розташування на ній назви, прізвища автора, малюнка, який передає зміст самої книжки, назву видавництва)»;
- «……повідомляти цікаві фрагменти з біографії письменників, вчити впізнавати їх на портретах, знати дати народження та смерті» ;
- «Влаштовувати у дошкільному навчальному закладі групові та домашні дитячі «бібліотеки», залучати до їх формування, поповнення, закупівлі, складання тематичних добірок, організації книжкових виставок».
8. Програмою передбачено навчання правильного вживання термінів на позначення одиниць мовлення (вказати зайвий):
Звук. Слово. Речення. Склад. Літера. Буква. Текст.
9. Скільки варіантів роботи пропонується в програмі із звуком:
А) 5;
Б)7;
В)10;
10. Скільки видів штрихування пропонує програма?
А) 5;
Б)3;
В)12.
11. Показники мовлення (викреслити зайве):
А) має навички звукового аналізу;
Б) робить спроби читати;
в) самостійно складає монологічні висловлювання різних типів;
Г) пише букви;
Д) …. впевнено рухається на площині, вздовж рядка.
Ігрова діяльність
1. Впишіть пропущений вид ігрової діяльності:
Сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, театралізовані ігри, дидактичні ігри, рухливі ігри, _____________ ігри, народні ігри.
Трудова діяльність
1. Який вказаний вид трудової діяльності не стосується праці в природі?
А) у куточку природи;
Б) на городі, квітнику;
В) на ігровому майданчику;
Г) самообслуговування.

Автор: 

Балаюш Оксана Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ № 8 "Казка" м.Ковеля

Джерело: 

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі