Користувацький вхід

Духовність як феномен людини

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Усі ми живемо у вельми складному і суперечливому світі, в якому легко втратити орієнтири. Сучасні вчені говорять про наближення Нової Епохи - Ери Духовності, Людини і Освіти. Тому проблема духовності людини є актуальною на сучасному етапі і має велике значення для розвитку особистості.
Духовність пов’язана з внутрішньою суттю людини, її етичною культурою, освіченістю та є елементом життєвого процесу. Психологія має виключну можливість досліджувати найскладніший та найважливіший аспект - духовний розвиток людини.

Головними психологічними характеристиками духовності є:
• потребово-ціннісний компонент;
• почуттєво-емоційний компонент;
• пізнавально-інтелектуальний компонент;
• учинково-діяльнісний компонент;
• гуманістичний компонент;
• вольовий компонент;
• естетичний компонент.
На думку Ж. Масенко, духовність є складним гармонійним поєднанням певних психічних та особистісних якостей людини.

Дивись таблицю № 1 Форми вияву духовності людини.

Орієнтуючись на зазначені форми вияву духовності людини, психологічна служба вивчає потреби та цінності дитини під час вивчення профільних курсів «Світ і людина» та «Психологія особистості». Кожен учень складає піраміду потреб де обов’язково виділені духовні потреби, а саме пізнавальні, естетичні, комунікативні, а також пізнання світу, себе, інших людей та засвоєння духовних цінностей. Духовно розвинена особистість - це та, яка багато знає й багато розуміє, керується поняттями Істини, Добра, Краси, Любові. Вивчаючи проблему духовності молоді психологічна служба систематично проводить соціологічне опитування серед учнів ліцею «Цінності сучасного старшокласника»

1. Активне, діяльне життя.
2. Життєва мудрість (зрілість).
3. Здоров’є.
4. Цікава робота.
5. Краса природи і мистецтва.
6. Кохання.
7. Матеріально забезпечене життя.
8. Вірні, добрі друзі.
9. Спокійні, благо приємні обставини у країні та суспільстві.
10. Суспільне визначення.
11. Пізнання.
12. Рівність.
13. Самостійність як незалежність.
14. Свобода.
15. Щастя сімейного життя.
16. Творчість.
17. Впевненість у собі.
18. Задоволення.
Приємним виявився той факт, що більшість старшокласників визначають ціннісну спрямованість: Життя, Мудрість, Творчість. Результати опитування дозволяють зробити висновок, що індивідуальні ціннісні орієнтації ліцеїстів, їх внутрішній ціннісний світ говорить про високий рівень культури кожного учня.

Ми живемо в той час, коли відбувається зміна ціннісних орієнтацій, коли зло видається за добро, чорне - за біле, коли живе спілкування заміняє комп’ютер, коли розпуста, нахабство стають нормою поведінки. Відсутність духовної домінанти в нашому суспільстві привела до того, що люди перестали розуміти чужий біль, співчувати, щиро радіти успіхам інших і т.п.. Духовний розвиток людини починається з розвитку в неї різноманітних почуттів. Емоції та почуття людини - це те, що наповнює її життя особливим сенсом, збагачує духовний світ, дає змогу сприймати реальність через призму своїх переживань, насолоджуватися й радіти, засмучуватися і страждати, тобто жити повноцінним життям. Вони зміцнюють волю, розум, змінюють ставлення до себе, до природи, до праці, до інших людей, роблять людину більш цікавою і оригінальною.
Головна задача психологічної служби навчити дітей любити, поважати, співчувати і вміти виражати ці почуття. Це можливо при проведенні розвивальних або корекційних занять з школярами, використовуючи програми: «Розвиток емоційної сфери дітей», «Світ емоцій», «Гармонія з почуттями». Корекційно-розвивальні програми допомагають дитині зберегти власне «Я» за будь-яких обставин. Щоб ставлення дитини до власного «Я» було позитивним, дитині необхідно допомогти пізнати свій внутрішній світ і світ інших людей, навчитися відчувати й аналізувати себе, правильно реагувати в різних життєвих ситуаціях
Зараз часто говорять про кризовий стан людини. Це обумовлено, як суб’єктивними так об’єктивними причинами які відбуваються у суспільстві: зниження рівня життя в Україні, відсутність соціальної захищеності, невизначеністю етичних орієнтирів у політиці держави і повсякденному житті. Засоби масової інформації та комунікації впливають негативно на молодь, пропагують насилля, зброю, силу та цинічне ставлення до життя. Молодь шукає альтернативу в різних субкультурах, де немає мови про духовний стан людини. Вони переживають зовсім інші стани: негатив, роздратованість, пригніченість, афект, стрес, психологічний шок. А духовний стан виникає у людини, коли він спілкується з природою, творами мистецтва, знайомиться зі світом (екскурсії). Такий стан характеризується як позитивний, бадьорий, піднесений, спокійний, людина готова до дій. Люди які мають досвід духовних станів відчувають єдність із Всесвітом та їх охоплює бажання творити добро.

Пізнавально-інтелектуальний компонент визначається такими особливостями розумової сфери, як спостережливість, допитливість, глибина, самостійність та критичність мислення. Це індивідуальні особливості мислення людини, які вона може розвинути у себе спеціальними тренуваннями. Кожен вчитель-предметник під час уроку розвиває ці якості людини. Деякі якості діагностуються психологічною службою та надаються психологічні рекомендації для розвитку дітей.
Допитливість (цікавість) - це властивість інтелекту людини, яка виявляється у прагненні до широти та глибини знань про навколишній світ і саму себе. Допитливість є однією з форм прагнення до знань як духовної потреби особистості, а також психологічною передумовою здатності до розкриття сутності подій і явищ у їх взаємозв’язку.
Спостережливість - це здатність людини помічати як суттєві, так і малопомітні особливості предметів та явищ.
Глибина мислення характеризується вмінням людини проникати в сутність питань, проблем та розуміти причини.
Самостійність - властивість без сторонньої допомоги або керівництва до незалежних дій, вчинків та інше.
Критичність мислення - виявляється в здатності людини не підпадати під вплив чужих думок, об’єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища або факту, виявити цінне та помилкове в них.

Розвиток мислення дає можливість не тільки пізнавати навколишній світ, а й орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, розв’язувати життєві проблеми, ставити перед собою певні цілі й знаходити шляхи їх досягнення.

Учинково-діяльнісний компонент духовності передбачає здійснення духовного саморозвитку виявляється у духовній діяльності й духовних учинках.
Головна мета психологічної служби навчити дітей моделювати духовний досвід, усвідомлювати, що ж це таке - «Я». Практичним психологом розроблена програма профільного курсу «Психологія особистості».
Мета курсу: розвиток життєвої компетентності, підвищення рівня психологічної культури старшокласників, що включає розуміння себе як особистості, усвідомлення свого місця серед людей, розвиток навичок рефлексії, врахування потреб і інтересів інших, конструктивне вирішення проблем, розвиток здібності до життєтворчості, самовдосконалення й самореалізації.
Школярі складають програми «Я - підліток» та «Я - старшокласник», які мають орієнтири педагогічної діяльності по реалізації проблеми «Психологічний супровід особистості як умова духовного розвитку дитини».
Програма складається декілька блоків:

1. Біологічна зрілість підлітка (старшокласника).
2. Соціальна зрілість підлітка (старшокласника).
3. Особистісна зрілість підлітка (старшокласника).
4. Якості особистості, становлення яких відбувається у підлітковому (ранній юності) часовому просторі.
- позитивні;
- негативні.
5. Найважливіші позиції реалізації принципів педагогіки добротворення: мислити від людини, поле уваги, від ідеї до доброї дії.
- біологічний розвиток школярів;
- система соціальних взаємин з оточуючим світом;
- спрямованість особистості.
6. Очікувані результати.
7. План саморозвитку особистості (програма особистісного росту).

Кожен учень після вивчення тем курсу, індивідуально заповнює програму, яка дозволяє побачити проблеми і над чим треба працювати, щоб розвинути духовний потенціал ліцеїста.
Також учні заповнюють картки розвитку психічних процесів, яка складається з двох частин :
1. Особистісна діагностика психічних процесів учнів:
• увага;
• уява;
• мислення;
• пам'ять;
• сприймання.
2. Програма розвитку психічних процесів ліцеїста.

Тематика профільного курсу «Психологія особистості» дозволяє висловлювати свої думки, мрії, мати свою життєву позицію, зрозуміти себе, як особистість та вибрати шлях самовдосконалення та реалізації свого творчого «Я».

Вольовий компонент духовності виявляється у таких якостях особистості: цілеспрямованість, наполегливість, самовладання, саморегуляція.
Причинами до здійснення вольових дій є духовні потреби та ціннісні орієнтації. Важливою вольовою якістю є цілеспрямованість людини.
Цілеспрямованість - прагнення до певної мети, підпорядкованість їй дій, думок, життєвої мети та інше.
Наполегливість - вольова риса, що полягає у здатності тривало, не знижуючи активності, домагатись поставленої мети, не зважаючи на труднощі та перешкоди.
Самовладання - здатність володіти собою, витримка, холодність. Це показник вольової зрілості особистості.
Саморегуляція - це здатність людини усвідомлювати та оцінювати власні думки, дії та вчинки у відповідності до духовного ідеалу, а також підпорядкування своєї поведінки етичним вимогам.
Розвиток вольових якостей надає можливість чітко розрізнювати духовне від бездуховного, добро від зла, оволодіти проявами зла в собі, визнавати перед собою та перед іншими власні негативні якості особистості.

Гуманістичний компонент духовності виявляється у ставленні людини до будь якої форми життя як вищої цінності; повазі до внутрішнього світу іншої людини; утіленні у взаєминах із людьми найвищих духовних цінностей - добра, краси, любові; бережливого ставлення до довкілля.

У ліцеї працює клубне об’єднання «Психологія життя» , яке сприяє задоволенню інтересів і потреб у підвищенні загальної і духовної культури дитини. Соціокультурний проект клубної діяльності психологічної спрямованості надає можливість кожній дитині відчути психологічну безпеку при будуванні власного життя, усвідомити критерії життєвого успіху, мати свою позицію та знаходити способи вирішення життєвих ситуацій.
Учні знайомляться з положенням про психологічний клуб «Психологія життя», тематикою засідань та планом роботи на поточний рік з урахуванням психологічної діагностики
Опитувальник
Соціально-психологічний портрет учня

Напишіть деякі дані про себе.
Стать___________________________
Вік_______________________________
Клас_____________________________

1. Ставлення до життя
1.1. Як ти думаєш, від чого чи від кого найбільше залежить твоє життя?
а) переважно від тебе самого, твоїх здібностей і зусиль;
б) від того, як складуться обставини;
в) інше: _______________________________________
1.2. Як ти вважаєш, тебе чекає щасливе, радісне майбутнє?
а) так;
б) ні;
в) швидше так;
г) швидше ні.
1.3. З чим ти пов’язуєш свій життєвий успіх?
а) з чесною працею;
б) зі сприятливими життєвими обставинами;
в) зі щасливим випадком;
г) з допомогою інших;
д) інше:____________________________________________
1.4. Для того щоб досягти успіх в житті, потрібно:
а) мати освіту;
б) мати зв’язки та підтримку;
в) бути висококваліфікованим фахівцем;
г) мати щасливий випадок;
д) інше:___________________________________________
1.5. Як ти ставишся до життя, яке вирує навколо тебе?
а) я задоволений ним;
б) я не задоволений ним;
в) воно здається мені не організованим добре;
г) переважно воно задовольняє мене;
д) переважно воно не задовольняє мене.
1.6. Як ти вважаєш, чи достатньо добре школа готує тебе до майбутнього життя?
а) достатньо;
б) недостатньо;
в) інше: ____________________________________________
2. Ставлення до себе
2.1. Як ти себе відчуваєш?
а) людиною щасливою;
б) людиною нещасливою;
в) частіше щасливою;
г) частіше не щасливою;
д) інше:__________________________________________
2.2. Що тобі не подобається в твоїй зовнішності?
а) високий зріст;
б) низький зріст;
в) надмірна вага;
г) худорлявість;
д) статура;
е) риси обличчя;
є) стан волосся;
ж) стан шкіри;
з) інше:_____________________________________________
2.3.Якби ти міг, чи змінив би ти себе?
а) так;
б) ні ;
в) частково.
2.4. Якщо так, то що саме?
а) зовнішність;
б) характер;
в) звички;
г) інше:________________________________________________
3. Ставлення до людей
3.1. Тобі подобається більшість людей, з якими ти знайомий?
а) так;
б) ні.
3.2. Тобі здається, що ти подобаєшся людям?
а) так;
б) ні.
в) не знаю.
3.3. Чи є у тебе проблеми у стосунках з людьми?
а) ні, у мене нормальні стосунки з усіма;
б) так:
- з батьками;
- з учителями;
- з однокласниками;
- з друзями.
3.4. У чому полягають ці проблеми?
а) з тебе знущаються;
б) з тебе роблять «цапа-відбувайла»;
в) ти вважаєш, що до тебе не справедливо ставляться;
г) не дають тобі достатньої свободи;
д) змушують багато працювати;
е) тебе дратує поведінка інших людей;
є) ти не любиш, коли тебе повчають;
ж) тебе не розуміють;
з) інше:____________________________________________
3.5. Чи багато у тебе друзів?
а) так;
б) ні (як ти думаєш чому?):__________________________
3.6. Як ти вважаєш, для чого потрібні друзі?
а) щоб весело проводити час;
б) щоб ділитися своїми проблемами;
в) щоб отримати добру посаду;
г) щоб підтримати у скрутні часи;
д) щоб підтримати твою популярність;
е) інше:___________________________________________
4. Ставлення до конфліктів
4.1. З ким ти найчастіше сваришся?
а) з батьками;
б) з учителями;
в) з сусідами чи іншими сторонніми людьми;
г) з однолітками;
д) з друзями;
е) ні з ким.
4.2. Як ти намагаєшся вирішувати конфлікт?
а) будь-що намагаєшся уникати їх, навіть нехтуючи своїми бажаннями у стосунках між людьми;
б) поступаєшся, якщо предмет конфлікту для тебе не має великого значення;
в) завжди намагаєшся знайти взаємовигідне рішення чи піти на взаємні поступки;
г) прагнеш перемогти в будь-який спосіб (сварка, лайка, бійка тощо).
5. Ставлення до невдач у житті
5.1. Як ти ставишся до невдач?
а) сприяєш по-філософськи, не надто переживаєш;
б) довго страждаєш, вони «вибивають тебе з колії».
5.2. Що або хто підтримує тебе у важку хвилину життя?
а) друзі;
б) батьки;
в) природа;
г) релігія (яка?);
д) хобі (яке?);
е) інше:_____________________________________
5.3. Чи багато в твоєму житті стресів?
а) так, твоє життя занадто стресове;
б) ні, ти почуваєшся добре, хоч і живеш повноцінним, насиченим життям;
в) навпаки, твоє життя занадто одноманітне й нудне.
5.4. Що є основною причиною твоїх стресів?
а) трагічна подія або хвороба(твоя або родини);
б) розрив близьких стосунків з твоєю дівчиною (хлопцем);
в) розрив дружніх стосунків;
г) надмірне навантаження;
д) постійна матеріальна скрута чи раптове погіршення матеріального становища;
е) часті сварки з учителями, батьками, однолітками;
є) самотність;
ж) інше:________________________________________
5.5. Як, на твою думку, можна найкраще подолати стрес?
а) поплакати;
б) поділитися проблемою з близькою людиною;
в) піти на дискотеку;
г) послухати музику;
д) інше:_____________________________________________
6. Ставлення до шкідливих звичок
6.1. Чи палить (вживає спиртне) хтось із твого оточення?
а) ні;
б) так, один із членів родини;
в) так, кілька членів родини;
г) так, твої друзі або приятель;
д) так, твоя дівчина (хлопець).
6.2. Тобі пропонували спиртне чи сигарети?
а) ні, ніколи;
б) так, кілька разів;
в) так, часто.
6.3. Ти палиш?
а) ні;
б) зрідка;
в) одну-дві цигарки на день;
г) більше.
6.4. Ти вживаєш спиртне?
а) ні;
б) зрідка;
в) часто;
г) досить часто.
6.5. Чи є в твоєму оточенні ті, хто вживає наркотики?
а) так, один із членів родини;
б) так, кілька членів родини;
в) так, твої друзі або приятель;
г) так, твоя дівчина (хлопець);
д) ніхто.
6.6. Тобі пропонували вживати наркотики?
а) ні, ніколи;
б) так, кілька разів;
в) так, часто.
6.7. Чи вживаєш ти наркотики?
а) ні, ніколи;
б) пробував;
в) зрідка;
г) так, але думаєш, що можеш кинути;
д) вживаєш регулярно, намагався кинути, але не зміг.
6.8. Якби ти дізнався, що твій друг (подруга)вживає наркотики, ти б:
а) негайно припинив би із нею стосунки;
б) продовжу дружити, не звертаючи уваги;
в) постараюсь допомогти позбавитися від цієї звички;
г) попросив би дати собі спробувати;
д) інше:________________________________________
7. Ставлення до статевого життя
7.1. З якого віку краще починати статеве життя:
а) до 16 років;
б) у 16-18 років;
в) у 18-20 років;
г) вік не має значення;
д) після одруження.
7.2. За яких обставин ти готовий почати статеве життя?
а) тільки після одруження;
б) коли зустрінеш людину, яку покохаєш;
в) якщо партнер запропонує;
г) якщо партнер наполягає;
д) коли трапиться нагода;
е) ти про це не думаєш;
є) інше:_____________________________________
7.3. Чи хотів би ти мати близького друга протилежної статі?
а) так;
б) ні;
в) вже маєш.
7.4. Для чого тобі потрібні близькі стосунки з людиною протилежної статі?
а) щоб бути, як усі;
б) щоб стати популярнішим в очах однолітків;
в) щоб не бути самотнім;
г) щоб отримувати фізичну насолоду;
д) інше:_________________________________
7.5. Наскільки ти обізнаний щодо засобів безпечного сексу?
а) моїх знань цілком достатньо;
б) знаю практично все;
в) знаю дуже мало;
г) не знаю і не хочу знати;
д) інше:___________________________________
7.6. Коли ти хочеш створити свою сім’ю?
а) одразу, як покохаєш;
б) коли здобудеш освіту;
в) коли матимеш матеріальну можливість;
г) коли захочеш мати дітей;
д) я про це не думав;
е) інше:________________________________
8. Ставлення до здоров’я
8.1. Що таке, на твій погляд, «здоровий спосіб життя»?
а) не вживати алкоголю;
б) не курити;
в) займатися спортом;
г) повноцінно та правильно харчуватися;
д) не вживати наркотиків;
е) не вести невпорядковане статеве життя;
ж) інше:____________________________________
8.2. Чи вважаєте ви за необхідність для себе дотримуватися здорового образу життя?
а) так;
б) ні;
в) частково;
г) ця проблема поки що мене не турбує;
д) інше: ___________________________________
8.3. Хто, на твою думку, ризикує інфікуватися ВІЛ?
а) споживачі наркотиків;
б) працівники секс-бізнесу;
в) ті, хто має багато сексуальних партнерів;
г) гомосексуали;
д) лікарі;
е) буді-хто;
ж) інше:_________________________________________
9. Ставлення до насилля
9.1. Чого ти боїшся понад усе в цьому житті?
а) стати жертвою катастрофи;
б) стати наркоманом;
в) захворіти на СНІД;
г) втратити житло;
д) стати інвалідом, прикутим до ліжка;
е) стати жертвою вуличного безчинства, бійки;
є) піддатися нападу злочинців;
ж) збожеволіти;
з) інше:_____________________________________
9.2. Чи зазнавав ти коли-небудь насилля:
а) психічного;
б) фізичного;
в) сексуального;
г) не зазнавав.
9.3. Якщо зазнавав то від кого?
а) однолітків;
б) сторонніх;
в) знайомих;
г) родичів;
д) батьків;
е) учителів;
є) посадових осіб.
9.4. Чи зазнавав ти колись дискримінації?
а) статевої;
б) етнічної;
в) дискримінації іншого виду;
г) не зазнавав.
9.5. Якщо зазнавав то від кого?
а) однолітків;
б) сторонніх;
в) знайомих;
г) родичів;
д) батьків;
е) учителів;
є) посадових осіб.

Соціальне опитування надає можливість допомогти кожній дитині для створення позитивно-емоційної атмосфери, психологічного комфорту та духовного спілкування з іншими дітьми, тобто обмін думками, оцінками, смаками, ідеалами, досвідом та інше.

Естетичний компонент духовності набуває особливої гостроти на сучасному етапі зростання хвилі художньої інформації, пошуків нових образних засобів в усіх видах мистецтва. Все це ускладнює сприймання школярами дійсних духовних цінностей. Тому постає завдання по створенню емоційно-образної ситуації спілкування з творами мистецтва й літератури, переведення учнів у поле естетичного переживання й співтворчості. Через участь у театральній майстерні учні прагнуть до краси, гармонії, досконалості. Виявляється потреба сприймання та створення краси, етичних почуттів та естетичної діяльності.

Робота психологічної служби ліцею спрямована на становлення людини як особистості через удосконалення складових її духовності, через самопізнання, само- створення.

Результатом духовного розвитку людини є:

1. Досягнення гармонії психіки людини
2. Розвиток позитивних особистісних якостей людини.
3. Усвідомлення людиною єдності себе та всього що існує у Всесвіті.
4. Наявність потреби у пізнанні світу, себе, сенсу життя та реалізація у пізнавальній діяльності.
5. Активне прагнення до сприймання та створення краси.
6. Усвідомлення життя як вищої цінності.
7. Позитивні якісні зміни у системі ціннісних орієнтацій.
8. Відкритість до самовдосконалення себе.
9. Виявлення бажання та вміння створювати та послідовно втілювати власну програму духовного саморозвитку.

Словник психологічних понять

Воля - породжує спочатку відчуття, потім, через усвідомлення потреби, дає початок думки, бажанню і далі - вчинку, поведінці і способу життя.

Духовність - внутрішній стан людини, який є результатом розгортання, актуалізації смислу людського буття - духу на основі самопізнання, самовизначення, само творчості, само актуалізації особистості.

Духовна криза особистості - це втрата сенсу життя.

Натхнення - стан своєрідного напруження та підйому духовних сил, творчого хвилювання людини, що веде до виникнення або реалізації задуму й ідеї витвору науки, мистецтва, техніки.

Психічні стани - сталі, тривалі психічні переживання; результат психічної діяльності за певний період часу; проміжна ланка між короткочасним психічним процесом і властивістю особистості.

Риси особистості - стійка характеристика особистості, що визначає характерні для неї поводження й мислення.

Самовладання - здатність здійснювати діяльність у ситуаціях, що дезорганізують її, впливають на емоційну сферу.

Спосіб життя - система різновидів матеріальної та духовної життєдіяльності в поєднанні з об’єктивними умовами, що характерна для тієї чи іншої соціальної групи, особистості.

Творчість - діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і духовних цінностей.

Учинок - свідомо виконана й керована волею людини дія, що відповідає певним її переконанням.

Автор: 

Глинська Наталія Сергіївна, практичний психолог Дніпродзержинського академічного ліцею № 15

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі