Користувацький вхід

Сучасні підходи до формування професійних компетенцій учнів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

В економічних умовах, що швидко змінюються, професійна мобільність, яка формується на основі професійної компетенції є вимогою успішної професійної реалізації.
Професійна компетенція – це комплекс якостей особистості, які забезпечують достатній, для самостійного здійснення професійної діяльності, рівень самоорганізації особистості.
Професійна мобільність, як критерій професійної компетентності передбачає ефективну адаптація особистості до професії, готовність і спроможність робітника оволодівати новою технікою і технологіями.
http://fizmat.7mile.net/

Зважаючи на вище сказане майбутні робітники повинні мати високий рівень мотивації до самоосвіти, а також досвід розв’язання проблем, що моделюють майбутню професійну діяльність; уміти знаходити нові шляхи для розв'язання практичних завдань.
Ми вважаємо доцільним виділити наступні орієнтири у підготовці професійно мобільного робітника:
 осучаснення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій та державного стандарту повної загальної середньої освіти;
 розширення професійної компоненти при вивченні природничих дисциплін;
 використання ІКТ та засобів мультимедіа;
 впроваджувати інтерактивні методи навчання, метод проектів, продуктивне навчання.
Для цього доцільно забезпечити:
 посилення інтеграції загальноосвітньої та професійної підготовки;
 наближення теорії до практики;
 мотивація навчально-пізнавальної діяльності;
 розвиток умінь та навичок самостійної роботи з інформацією.
Приклади учнівських досліджень (професія: слюсар з ремонту автомобілів):
 «Електромобіль – транспорт майбутнього»;
 «Як правильно обрати автомобільний акумулятор»;
 «Сонячні батареї та перспективи їх використання в Україні».
Учні дослідили умови створення, принцип роботи електромобіля, переваги та недоліки порівнювали з аналогічними повазі звичайними автомобілями.
З’ясували сумарну ефективність переробки, доставки, заправки пального для самих економічних двигунів.
Результат своїх досліджень учні звели у вигляді таблиці, з якої видно, що навіть у порівнянні з найближчим конкурентом – гібридом (бензин та електроенергія), електромобіль має у 2 рази вищу повну енергоефективність.
Аналогічне дослідження відбулось при вивченні акумуляторів.
При цьому детально вивчалась будова, принцип роботи, види, умови експлуатації, кількістю циклів перезарядки, максимальний терміну зберігання, температурний діапазон роботи, можливості прискореної зарядки і т. д.
Результативність роботи:
 моделюються ситуації, в яких опиняється майбутній робітник;
 формується досвід самостійної навчально-пізнавальної діяльності;
 підвищується активність учнів через зацікавленість у результатах навчання;
 формуються відповідні кваліфікаційним характеристикам професійні вміння і навички;
 підвищується затребуваність випускників роботодавцями.

Література

1. Горюнова Л.В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования в России: дис ... доктора пед. наук: 13.00.08 / Горюнова Лилия Васильевна. – Ростов-на-Дону. – 2006. – 337 с.
2. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: [Учеб. пособие]/ Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. - М.: МПСИ, 2005. – 216 с.
3. Басок Т. Г. Формування мотивації та активізація навчальної діяльності/ Т. Г. Басюк // Математика в школах України. – 2007. - №9. - С.2-4.
4. Байченко О. Метод проектів - технологія освіти ХХ ст./ О.Байченко// Відкритий урок. - 2007. - №1. – С. 51-60.
5. Методичний посібник (за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників (21 вересня 2009 р.)» / За заг. ред. Т.М.Герлянд. – К.: ІПТО АПН України, 2009. – Вип. 1. – 232 с.

Автор: 

Вихристюк Олексій Вікторович

Джерело: 

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі