Користувацький вхід

Інформаційні технології у методиці навчанні історії .

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

В статті визначено теоретичні засади інфомаційно-комунікаційних технологій,значення комп'ютера на уроці історії, розкрито сутність існуючих методик та варіанти використання комп'ютера в навчальному процесі ЗНЗ.

Автор: 

Сіра Богдана Сергіївна
вчитель історії та правознавства
Хлібодарівський НВК . Волноваського району. Донецької області

Джерело: 

1. Дементієвська Н.П. Проектування, створення та використання навчальнихмультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів// Інформаційні технології ізасоби навчання, 2007. – №2. С. 55-58.
2. Фоменко А.В. Комп'ютер як засіб організації навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроках історії: автореф. дис.канд.пед.наук. — К. — 2003. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://avtoreferat.net/content/view/9622/52
3. Дементієвська Н. П. Стратегії розвитку навичок критичного мислення в учнів при оцінюванні ресурсів Інтернету. [Електронний ресурс] —Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/33487253/
4. Основи інформаційних технологій : [Конспект лекцій]. Програмне забезпечення. — К — 2006. — 14 с.
5. Ястребов Л.Й., Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point, Вопросы Интернет-образования. — 2004 г. — №41. — [Електронний ресурс] — Режим доступу:, http://vio.fio.ru/vio_41/cd_site/Articles/glava-00/02.htm
6. Темушев. В.Н. Научно-педагогическое обоснование макетного образца электронного атласа по курсу истории Беларуси для общеобразовательных учреждений // Вестник. — № 10. — 2010. — С. 17-26.
7. Жадько О.А. Інформаційно – комунікативні технології у викладанні історії — [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/informatsiino--komunikativni-tekhnologiyi-...
8. Жерлыгина С.П. Использование компьютерных технологий в преподавании истории. // Преподавание истории в школе. — 2002. — №8 — С. 2.
9. Тороп В.В. Проблема использования информационных технологий в преподавании предметов социально- гуманитарного цикла.// Преподавание истории в школе. — 2007. — №2. — С.3.
10. Ястребов Л. Классификация презентаций. Московский Центр Интернет-образования. — 2004 г. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-16160.html
11. Долинер Л.И. Информационньїе и коммуникационньїе технологии обучения: проблемы и перспективы // Информатика и образование. — 2003. — №6. — С 2.
12. Христіанінов О. М. Мультимедійні технології у навчальному процесі вищої школи // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2007. — № 2. — С.2.
13. Ловыгина Ю. И. Мультимедийные технологии педагогического дизайна [Електронний ресурс] / Ю. И. Ловыгина // Материалы Інтернет-конференции «Основы педагогического дизайна и опыт его использования для проведения занятий в очной и заочной формах на курсах по повышению икт-компетентности». — Режим доступу: http://ito-center.ifmo.ru/download/05_.pdf с. 147-151
14. Мокрогуз О.П., дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського. Методика застосування мультимедійних презентацій у навчанні історії старшокласників— Б. 2010. — С. 79–83.
15. Для чого комп’ютер на уроці історії. [Електронний ресурс] : Іторичний колізей. – Режим доступу: http://histklio.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
16. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования. / Коджаспирова Г.М., Петров К.В. – М.: Академия, 2001. – 256 с.
17. Леонтьева Т. П. Опыт и перспективы применения видео в обучении иностранным языкам / Т.П. Леонтьева // Нетрадиционные методы обучения иностранным языкам в вузе: материалы респ. конференции. – М. — 1995.
18. Ясков В.Н. Современные технологии преподавания истории в школе. — 2010 г. — №22. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=574465
19. Вагу М.В. Учебно-методическое пособие «Использование видеоматериалов как одна из формы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках истории, во внеурочной деятельности по предмету и на занятиях в системе дополнительного образования» - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ext.spb.ru/index.php/2011-12-07-22-46-10/111-history/1511--l-.html
20. Савин В.А. Документ — архивный документ - исторический источник – памятник истории и культуры: проблемы проявления сущностных характеристик. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/problems/?id=1378
21. Мягков Г.П. Пространство сети Интернет для исследователей истории средневековья: информационно-справочные ресурсы, научные центры, коммуникация, источники: учебно-методическое пособие для историков / Г.П. Мягков, Н.И. Недашковская, Л.Ф. Недашковский. – Казань: Изд-во Института истории АН РТ— 2008. — С. 23.
22. Куліков В. Пошук історичної інформації в інтернеті для студентів історичних факультетів. — Х. – 2007. — С. 153.
23. Румянцев В.Б. Всемирная истории в Интернете // Преподавание истории и в школе. —2002. — № 8. — С.2.
24. Использование ресурсов сети Интернет на уроках истории и обществознания. [Електронний ресурс] : Ворсунова И.В. — Режим доступу : http://internet-konfweb202011.blogspot.com/2012/02/blog-post_24.html
25. Пометун О. П. Методика навчання історії в школі / Пометун О. П., Г. О. Фрейман. — К.: Генеза, 2006. — 328 с.
26. Дементієвська Н. П. Стратегії розвитку навичок критичного мислення в учнів при оцінюванні ресурсів Інтернету. [Електронний ресурс] —Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/33487253/
27.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі