Користувацький вхід

«Пам’ятки правової культури України»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ГРАФІЧНИЙ ДИКТАНТ

1. XI – XVст. Розповсюдження на території України норм «Свода законов Российской империи». ( 1832р.)
2. Магдебурзьке право — одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування у Центральній Європі у середні віки.
Розповсюдження Магдебурзького права на території України
близько IX – X ст.
В різних землях Німеччини —
Франконії, Швабії, Фризії, Баварії, Тюринґії, Саксонії — діяли власні системи міського самоврядування, які сформувалися на підставі норм традиційного судочинства й німецького звичаєвого права; існували нюрнберзьке право, віденське, любецьке, магдебурзьке, ін…
(з XIV ст.)
3. Статут Великого князівства Лито́вського — основний кодекс права Великого князівства Литовського, Руського, Жемантійського. Видавався у трьох основних редакціях 1529, 1566 і 1588 років, які відомі як Литовські статути. Джерелами Литовського статуту були звичаєве литовське, білоруське, українське право, відповідна місцева судова практика, «Руська правда», польські судебники та кодекси інших держав. Литовські статути.
4. Березневі статті́ 1624 року (інші назви — «Статті Богдана Хмельницького», «Березневі статті Богдана Хмельницького», «Статті війська Запорозького», «Переяславські статті») — угода між російським царським урядом і українською козацькою старшиною, комплекс документів, які регламентували політичне, правове, фінансове і військове становище України після Переяславської ради.
( 1654р.)
5. Конституція Пилипа О́рлика — договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська (від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко), який визначав права і обов'язки усіх членів Війська.
Укладений 1710 року. Затверджений шведським королем Карлом XII. Написаний латиною і староукраїнською. Складається з преамбули та 16 статей. Пам'ятка української політико-філософської та правової думки. За оцінкою українських істориків є однією з перших європейських конституцій нового часу. Чинності не набула, оскільки була написана в умовах вигнання.
6. Універсали Української Центральної Ра́ди — державно-політичні акти, грамоти-прокламації, які видавала Українська Центральна Рада для широкого загалу. Всього УЦР видала 4 Універсали, які визначили етапи Української держави — від автономної до самостійної. ( 1915 – 1917р.р.) ( 1917- 1918р.р.)
7. Грамота до всього українського народу — перший офіційний документ Української Держави, а також «Закони про тимчасовий державний устрій України». Звернення програмного характеру гетьмана Павла Скоропадського. Оприлюднене 29 квітня 1918 року, в день скинення ним Центральної Ради. Проголошував встановлення одноосібної влади гетьмана.
8. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) — основний закон УНР, прийнятий Центральною Радою 29 квітня 1918 року, в останній день існування Центральної Ради.
9. Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських
земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською
Національною Радою за засіданні дня 1 грудня 1918р. ( 13 листопада
1918р.)
10. За часів емігрантського уряду Симона Петлюри, було підписано два закони: «Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в УНР» і «Закон про Державну Народну Раду», затверджені Директорією 12 листопада 1920 р. Ці акти, базуючись на законах Трудового конгресу України, передали Державній народній раді законодавчі функції та контроль над урядом УНР.
11. Конституція 1929 р., як і перша Конституція УРСР, законодавча закріпила принципи диктатури пролетаріату і республіку Рад як державну форму цієї диктатури. Ст. 1 Конституції гласила: “Українська республіка є соціалістичною державою робітників і селян.
Вся влада в межах Української Соціалістичної Радянської Республіки
належить Радам робітничих, селянських і червоноармійських депутатів”.
12. 25 січня 1938 р. Конституцію УРСР затвердив XIV З'їзд рад УСРР. Вона була цілковитою рецепцією сталінської Конституції 1936 р. Порівняно з текстом 1929 p., третя Конституція УРСР містила багато нових положень, статей, розділів та підрозділів і була демократичною за змістом і демагогічною та декларативною по суті. У ній розписано детально всі права і свободи, які надавалися громадянам , встановлено демократичну виборчу систему, проголошено побудованим соціалізм (при тотальній бідності населення), надано право вільного виходу УРСР зі складу СРСР без жодних гарантій і механізму реалізації цього права. Вперше з'явилася стаття про керівну і визначальну роль компартії у суспільстві і державі. (25 січня 1937 р.)
13. Четверту Конституцію УРСР прийнято 20 квітня 1978 року позачерговою сесією Верховної Ради республіки. Яка відобразила новий стан розвитку Радянської держави — побудову в СРСР розвинутого соціалістичного суспільства і стала політико-правовою основою конституцій усіх соціалістичних республік. Вперше було внесено статті, за якими Компартія СРСР визначалась «керівною і спрямовуючою силою суспільства, ядром її політичної системи», яка визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики, «надає планового, науково обґрунтованого характеру його боротьбі за перемогу комунізму».
14. Закон «Про мови в Українській РСР», прийнятий 28 жовтня 1990р. ще до проголошення незалежності України. Закон став першим вагомим здобутком національно-демократичних сил і закріпив позиції, які на той час здобули українська інтелігенція та національний рух. Прийняття Закону «Про мову в Українській РСР» є фактом утвердження демократичних досягнень на території колишнього СРСР. Схожі закони прийняли Грузія, парламенти балтійських країн. На черзі була Україна.
(28 жовтня 1989 р.)
15. Декларація про ́ державний суверенітет Украї́ни — документ про проголошення державного суверенітету України. Прийнята Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року.

16. 3 серпня 1990 р. вступив в силу Закон «Про економічну самостійність України»

17. 24 серпня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Іс¬торичний документ виняткового значення для долі укра¬їнського народу — Акт проголошення незалежності України. (24 серпня 1991 р.)

18. 1 вересня 1992 року був прийнятий Закон «Про правонаступництво України». (13 вересня 1991 р.)
19. 1листопада 1991 року Верховна Рада України прийняла «Декларацію прав національних меншин України».
20. Конституція Украї́ни — Основний Закон держави України. Ухвалений 28 липня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується свято— День Конституції України. (28 червня 1996 р.)
21. Конституція України, прийнята 1996 року, змінювалася 5 разів. Нижче подані
нормативні акти, якими були внесені зміни до Конституції:
№ Дата прийняття Назва документа Дата попереднього
схвалення Дата набуття чинності змін Примітки
2222-IV 8.12.2004 Закон України «Про внесення змін до Конституції України» 23.06.2004 1.01.2006 Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням КСУ № 20-рп/2010 від 30.09.2010 у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття
20-рп/2010 30.09.2010 Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) — 30.09.2010 Визнано неконституційним закон № 2222-IV.
Рішення офіційно є чинним, однак скасовані ним положення фактично були відновлені законом № 742-VII.
2952-VI 1.02.2011 Закон України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 19.11.2010 4.02.2011
586-VII 19.09.2013 Закон України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» 20.06.2013 6.10.2013
750-VII 22.02.2014 Постанова ВРУ «Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII» — 22.02.2014 Тимчасова постанова до набрання чинності законом № 742-VII. Об'єднує зміни, внесені законами №№ 2222-IV, 2952-VI, 586-VII. Втратила чинність 2.03.2014
742-VII 21.02.2014 Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» — 2.03.2014 Фактично відновлені положення закону № 2222-IV. Об'єднує зміни, внесені законами №№ 2222-IV, 2952-VI, 586-VII

Автор: 

Турчак Тетяна Сергіївна СЗШ №35

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі