Користувацький вхід

Останні публікації

Педрада-тренінг на тему: «Дисципліна учнів – шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності »

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Педрада-тренінг на тему:
«Дисципліна учнів – шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності »
Мета: залучити усіх учасників педагогічного процесу до активної роботи з питань дисципліни учнів у школі, обмінятися інформацією про ефективні методи впливу на дисципліну учнів; формувати прагнення вчителів до самоудосконалення та підвищення педагогічної майстерності.
Матеріал: презентація, ватман, маркери, пам’ятка для вчителя.
Вчителі сідають півколом.

Директор. Повідомляє тему педради-тренінгу. Звертає увагу на нову форму проведення педради, мотивуючи, що це дозволить кожному учаснику бути активним її членом, глибше перейнятися проблемою і конструктивно шукати шляхи її вирішення.
Очікування
Учасникам роздаються стікери та пропонують на них написати, чого саме вони очікують від тренінгу. Кожен презентує свої записи та прикріплює на плакат .
Заступник директора. Ділить учасників на 4 робочі групи
Правила роботи в групі: (слайд)
Правило піднятої руки.
Говорити «я», а не «ми».
Говорити тут і тепер.
Не перебивати один одного.
Не оцінювати і не засуджувати жодні висловлювання.
Не давати порад, коли цього не просять інші учасники.
Намагатися дотримуватися теми обговорення.
Брати участь у обговоренні.
Критикувати не людину, а конкретний вчинок
Завдання.
Поміркуйте, що найбільше сприяє недисциплінованості учнів у школі. Свої міркування запишіть на аркуші.
(Кожна група міркує про недисциплінованість учнів у школі і записує на великому аркуші 4-5 найтиповіших причин порушення дисципліни).
Групи представляють свої напрацювання.
Директор. Аналізує результати.
Заступник директора. Міні-лекція «Що таке дисциплінованість?»
А .С. Макаренко говорив, що дисципліну не слід розглядати як засіб
виховання, дисципліна є результатом виховного процесу, насамперед зусиль педагогічного колективу.
Дисциплінованість – свідоме підпорядкування людиною своєї поведінки прийнятому порядку. Проблема дисципліни є важливою складовою всього шкільного життя, а також складовою психологічного клімату уроку.
Формування дисциплінованості – процес досить тривалий і вимагає великого терпіння від учителя, послідовності, наполегливості. Дисципліну у школі обумовлюють:
загальний порядок у навчальному закладі;
традиції школи;
умови школи.
Дуже важливо формувати у дітей дисциплінованість з перших днів перебування у школі. Тоді першокласники добре засвоюють еталон поведінки: як входити і виходити з класу, як вітатися з учителем, стояти біля дошки, що робити під час перерви тощо.
Хорошої поведінки не лише вчаться, а й запозичують у своїх наставників. Тому вчитель в усьому має бути зразком для наслідування! А чи завжди його можна наслідувати?
На жаль, сучасна школа побудована на зовнішньому підкріпленні вербальною формою, якою виступає заперечення «не» (не руш, не кричи, не бийся, не бігай і т.д.). Позитивних настанов у дисциплінуванні майже немає, одні заборони. Тому варто дорослим замислитись над фразою: «Дисципліна! Чия це проблема?». Як часто відзначаємо дисциплінованих учнів? Майже ніколи. Зате весь час виголошуємо прізвища недисциплінованих.
Л. Савіна визначає дві групи недисциплінованості і відносить до них дітей:
а) з проблемами у мотиваційно-афективній сфері (конфлікти в родині, неадекватне ставлення до навчання серед членів родини, асоціальність, деформація в комунікативній сфері);
б) з проблемами моторного та когнітивного інфантилізму (діти, які не засвоїли норм поведінки, імпульсивні й рухливо- неспокійні).
Перелік можна доповнити і такими найбільш частими причинами:
прагнення позбутися втоми,
бажанням привернути увагу до себе,
наслідувати однокласників і т. д.
Заступник директора пропонує учасникам семінару обмінятися у групах педагогічним досвідом стосовно того, що найбільше допомагає їм дисциплінувати своїх учнів. Записати 3-4 найбільш ефективні засоби.
Директор аналізує напрацювання у групах.
Заступник директора . Доповнення. Міні- лекція
«Засоби дисциплінування».
Працюючи над питаннями дисципліни, варто виходити з позиції, що це не лише проблема учня, а спільна - вчителя й учня. Розглядати її слід збоку, а не переводити у міжособистісну площину.
При порушенні учнем дисципліни вчителю не слід одразу звертатися до адміністрації школи, батьків, а з’ясувати причину з учнем наодинці. За будь-яких обставин визнавати особу учня позитивною, відокремити почуття до дитини від оцінки вчинку. Будь-які засоби дисциплінування мають виходити з того, що позиція дитини може бути негативною, а сама дитина – ні.
Виявляючи антипатію до дітей з девіантною поведінкою, вчитель тим самим очікує від них недисциплінованості. Діти це відчувають і поводяться відповідно до очікувань.
«Любимчики» в класі створюють зайві проблеми у дитячому колективі, а також сприяють недисциплінованості «відкинутих» учнів. Для вчителя всі діти мають бути рівними!
Вчитель повинен вміти керувати своїми емоціями, знати ціну кожному сказаному слову. Пам’ятати слід народну мудрість: «У ножа – одне лезо, а у слова їх сотні».
Якщо неадекватна поведінка дитини викликана лише прагненням привернути до себе увагу, то ефективним засобом дисциплінування буде ігнорування дитини. Цей засіб матиме ефект, якщо і весь клас демонструватиме таку ж установку.
Дисциплінувати кінестетиків (тих, хто багато рухається) допоможе максимальне навантаження, тоді у них не буде часу нудьгувати.
Для дисциплінування учнів варто обрати певне місце в класі (біля столу, посередині класу). Учні знатимуть, що їх закликають до порядку, якщо вчитель тільки туди підійде.
Не варто забувати про почуття гумору. Можна посміятися і над собою, не вважайте себе досконалістю! Дітям до вподоби веселий, оптимістичний учитель.
Засоби дисциплінування можна перераховувати до безкінечності. Але є один, головний засіб – це любов до дитини. Дехто надає перевагу авторитарному дисциплінуванню. Витрачені на таке дисциплінування зусилля руйнують особистість не тільки дитини, а й учителя.
Учитель, щоб знайти підхід до кожної дитини, повинен володіти відповідною педагогічною майстерністю. (слайд)
Гра «Сонце». Вправа «Портрет сучасного класного керівника»
Завдання: Перед вами сонце.(Сонце зображене на ватмані). Кожен промінь – це риса характеру сучасного вчителя. Проміння сонця зігріють вихованців, якщо ви назвете ті риси характеру, які на ваш погляд мають бути в сучасного класного керівника.
Учителі називають риси характеру класного керівника, який зможе стимулювати у вихованців дисципліну
Професійні знання педагогічні здібності
Володіння педагогічними методиками терпіння
Створення ситуації успіху відповідальність
Ініціативність активність
Навички саморегуляції рефлексивність
Емпатія простота у викладенні матеріалу
Позитивне настроювання доброзичливість
Вимогливість саморозвиток
Особистий інтерес обєктивність
Гнучкість толерантність
Визнання принциповість
Незалежність повага
Креативність самодисципліна

Вправа «Як нас учили»(Віра,Надія, Любов)
Пригадайте, як навчали вас, коли ви ходили до школи. У таблиці запишіть, як вас навчали, що вам подобалось у вашому навчанні, а що – засмучувало. Відповіді запишіть у табличку. Будьте готові презентувати свої відповіді всім учасникам.
Як вас навчали Що вам подобалось Що вас засмучувало

Робота в групах. Вправа «Поділись із сусідом»(один, два)
Оберіть із запропонованих моделей спілкування з дітьми три, які вважаєте найбільш доцільними, і три, які вважаєте найменш доцільними у вашій роботі . Поясніть свій вибір.(роздати листочки із записами)
Учитель «Я – сама» (головний ініціатор навчального процесу, але знищує усі форми учнівської ініціативи.
Учитель «Китайська стіна» (завжди зберігає дистанцію між собою й учнями, головне завдання – повідомити, а не навчити).
Учитель «Тетерук» (чує тільки себе, не налаштований на учнів).
Учитель «Ангел» (не нервує, не критикує, встановлює з усіма дружні стосунки).
Учитель «Шоу-мен» (урок нагадує спектакль, а результат мінімальний).
Учитель «Тиран» (я – цар і Бог).
Учитель «Товариш» (переважають дружні стосунки. Особистість педагога, його професійне спілкування, його успіх є ключем до успіху навчання й виховання учнів).
Учитель «Орел» (педагог «піднімається» над класом, він ширяє у світі знань, науки, захоплений ними, але перебуває на недосяжній для учнів висоті).
Учитель «Робот» (діє на основі створеного алгоритму, не звертаючи увагу на обставини, що потребують змін. Наприклад, не підемо на перерву, поки не виконаємо вправу).
Учитель «Гамлет» (характеризується постійними сумнівами, не має чіткої позиції, захищається чужим авторитетом).
Учитель «Рупор» (спрямовує роботу на одну групу дітей – сильних, слабких або обдарованих).
Робота в групах. Вправа «Портрет ідеального вчителя»
Групи отримують завдання(ранок, день,вечір)(кожна група вибирає завдання)
1 група. Створити портрет невдалого і неуспішного вчителя, вказавши на його помилки і причини такого становища.
2 група. Створити портрет успішного вчителя, вказавши переваги, завдяки яким він став успішним.
3 група. Від імені Міністерства освіти і науки України запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів навчання, поглядів на урок, ролі вчителя в процесі набуття учнями знань.
Кожна група зачитує і захищає свого вчителя і свій список. Після цього виділяємо, які помилки не потрібно допускати у своїй роботі, щоб не стати поганим вчителем-спеціалістом, а чому потрібно вчитися, щоб стати успішним педагогом.
Вправа «Художники»
Зобразити себе (учителя) у вигляді тварини. Пояснити свій вибір.
Робота в групах. Вправа «Педагогічна майстерність»
Спробуйте знайти вихід із ситуацій, поясніть його доцільність.
Ситуація № 1
Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом у класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам прямо у вічі, заявив: «Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви починаєте урок». Як ви відреагували б на це ?
Ситуація № 2
На початку навчального року або після декількох уроків учень робить заяву: «Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити». Якою могла б бути ваша реакція ?
Ситуація № 3
Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння, наказуєте йому залишити клас.
А ви не маєте права виганяти мене з класу. Я не вийду, - говорить учень.
Розкажіть про те, як би ви відреагували.
Робота в групах. Вправа «Учень очима вчителя»
Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:
Якщо дитина живе у стресі, вона …
Якщо дитина зростає в атмосфері постійної критики, вона …
Якщо дитина почувається безпечно, вона …
Збір очікувань. Вправа «Рюкзак, м’ясорубка, корзина»
Повернімося до наших очікувань. Пропоную стікери із записами ваших очікувань покласти в:
рюкзак, якщо із педради-тренінгу ви взяли для себе щось нове, корисне;
м’ясорубку, якщо те, що побачили чи почули, вам треба обміркувати;
корзину, якщо вважаєте, що не побачили і не почули нічого корисного.
Притча «Шлях до сердець учнів»
Засумували вчителі, не можуть знайти шлях до Сердець своїх учнів, щоб сіяти в них насіння добра.
— Можливо, врятує Мудрість? — спитали вони.
І знайшли Мудреця, який сидів у печері.
О, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець наших учнів, щоб сіяти в них зерна добра, інакше покоління стає жорстоким!
Сказав їм Мудрець:
— Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість «дар» Ваш!
Учителі перезирнулися: якого «дару» від них вимагає Мудрець?
Тоді Мудрець сказав:
— Якщо в когось є роздратування, дайте мені роздратування. Якщо в когось є гнів, дайте мені гнів. Якщо в когось є жорстокість, дайте мені жорстокість. Якщо в когось є грубість, дайте мені грубість. Якщо в когось є сумнів, дайте мені сумнів. Якщо в когось є ненависть,дайте мені ненависть. Якщо в когось є злоба,дайте мені злобу. Якщо в когось є страх, дайте мені страх. Якщо в когось є зрада, дайте мені зраду. Якщо в когось є марновірство, дайте ме¬ні марновірство. Якщо в когось є сарана думок дайте мені сарану думок. А якщо дасте пригор¬щу дурних звичок, я прийму й ці запилені бряз¬кальця. Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме одного разу подароване. Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і воно стає чистим. А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя.
Проект рішення педради
І.Заступнику директора з виховної роботи:
І.Здійснювати процес соціалізації підростаючого покоління шляхом:
1.1.Гуманізації навчально-виховного процесу, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
1.2.Створення кожному учневі ситуації успіху, де б він міг себе реалізувати як особистість.
1.3.Корекції дитячих комплексів;
1.4.Розширення виховного простору на основі зв’язків із соціальним середовищем.
1.5.Виховання моральної стійкості вихованців до впливу негативних факторів соціального середовища.
Постійно. ЗДВ, класні керівники
2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи :
2.1.Провести тренінг для вчителів «Створення ситуації успіху»
Січень 2015р.
2.2. Проводити індивідуальні консультації для учнів і батьків із проблемних питань щодо дисципліни учнів.
Постійно.
3. Вчителям – предметникам:
3.1. З метою забезпечення єдності вимог у навчанні та вихованні вчителям керуватися програмами «Я-Особистість», «Обдарована дитина».
Постійно.
3.2.Використовувати інноваційні форми організації навчального процесу для активізації діяльності учнів та дотримання свідомої дисципліни
Протягом року
4. Класним керівникам:
4.1. Постійно здійснювати системний соціально – педагогічний супровід класу.
Постійно.
4.2. Провести дослідження учнів та їх батьків із освітніх та соціально – культурних проблем.
До 25.05.15р.
5.3. Активізувати позашкільну виховну роботу з метою забезпечення успішної самореалізації та закріплення навичок свідомої дисципліни.
Протягом року.
Директор пропонує прийняти рішення педради-тренінгу і підводить підсумок ; роздає учасникам «Пам’ятку для вчителя».
Пам’ятка для вчителя
1. Ставте цілі перед вашими учнями.
2. Проводьте цікаві та відповідні віку учнів уроки.
3. Викладайте матеріал яскраво, захоплюйте учнів за допомогою різноманітних методів наочності та змістовності.
4. Будьте обережні, щоб, збуджуючи, не досягнути надзбудливості учнів.
5. Запобігайте нудьзі, яку можуть породжувати втомлюючі повтори та надмірне навантаження.
6. Пам’ятайте, що різні учні вимагають різних методів навчання.
7. Надавайте учням достатню можливість вибору серед різних завдань і видів діяльності.
8. Скеровуйте мислення учнів на більш високі рівні.
9. Давайте учням цільові завдання.
10. Надавайте учням можливість працювати у групах.
11. Створюйте умови, щоб навіть більш «важкі» учні вашого класу отримали можливість відчути себе лідерами.
12. Частіше обговорюйте, яким ваші учні хотіли би бачити свій клас.
13. Намагайтесь, щоб у вас був хороший зворотний зв’язок з учнями, так щоб вони могли знати, коли відповідають вашим очікуванням, а коли ні.
14. Говоріть учням, що ви пишаєтесь їхніми досягненнями.
15. Залучайте ваших учнів до служіння іншим.
16. Будьте природні та щирі.
17. Дітям потрібен учитель, а не партнер у грі.
18. Завжди наполягайте на повазі до дорослих.
19. Завжди проявляйте ввічливість та повагу до учнів.
20. Будуйте свої стосунки з учнями на позитивній основі.
21. Будьте послідовні.
22. Будьте справедливі.
23. Стримуйте свій гнів.
24. Не сперечайтесь.
25. Не принижуйте учня та уникайте сарказму.
26. Намагайтеся не бути жорстоким.
27. Присікаючи чиїсь вчинки, ніколи не карайте весь клас.
28. Якщо девіантна поведінка стала в класі звичайним явищем, зосередьте увагу на зачинщику.
29. Не ставте учнів у таке становище, щоб вони пліткували один на одного.
30. Дозвольте учням на досвіді познайомитися з наслідками їх поведінки.
31. Не соромтеся проявити почуття гумору.
32. Будьте достатньо «дорослими», щоб визнавати помилки.
33. За допомогою фотографій, газетних вирізок про досягнення учнів, класних журналів і тому подібного створюйте історію вашого класу.
34. Відмічайте «день кращого учня».
35. Ведіть картотеку корисних розваг для дозвілля.
36. Підтримуйте контакт із учнями за межами класу.
37. Надсилайте додому не тільки погані, а й хороші повідомлення.
38. Шукайте позитивні контакти.

Автор: 

Квач Неля Іванівна
заступник директора з НВР
Токівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі