Користувацький вхід

Моніторинг та психокорекційна програма педагогічного супроводу процесу адаптації студентів першого року навчання до умов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Методична розробка висвітлює, яку велику роль відіграє адаптація студентів до умов навчання. Робота розкриває складність і актуальність адаптаційного процесу.
Методична розробка складається з трьох розділів, етапів: у першому розділі «Стартова психодіагностика. Аналіз результатів емпіричного дослідження» розкрито поняття адаптації та висвітлено порядок проведення психодіагностичної роботи зі студентами. На другому етапі психокорекції розкрита роль практичного психолога в організації програми направленої на покращення адаптаційної функції студента. На третьому етапі методичної розробки висвітлена оцінка ефективності проведення психологічної роботи.
Робота направлена на практичне використання. В розробці представлено багато ілюстрованого матеріалу у вигляді таблиць, схем, діаграм. Всі ці матеріали дають можливість в повній мірі розкрити обрану тематику.
Рекомендовано використання методичної розробки у навчально-виховному процесі. Доступність наведеного матеріалу дозволяє усім бажаючим викладачам використовувати програму з цільовою аудиторією. Матеріал, викладений у методичній розробці, показує як можна активувати пізнавальну, емоційну, та когнітивну сферу діяльності студента, завдяки психокорекцій ним та розвивальним вправам та заняттям.

Автор: 

Крошка Наталія Петрівна

Джерело: 

1. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г.А. Балл // Вопроси психологии. – 1989. – № 1. – С. 92-99.
2. Бондаренко О.Ф. Психологічні особливості сучасного студента та проблеми підготовки психолога-практика / О.Ф. Бондаренко // Практична психологія і соціальна робота. – 2003. – №4. – С. 8-11.
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Ф.Е. Василюк. – М.: МГУ, 1984. – 200 с.
4. Каськов І.В. Теоретичні аспекти адаптації молодих офіцерів до професійної діяльності / І.В. Каськов // Психологія. Збірник наукових праць. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2000. – № 11. – С. 439-442.
5. Лисицын Ю.П. Детерминационная теория медицины. Доктрина адаптивного реагирования / Ю.П. Лисицын, В.П. Петленко. – СПб: Гиппократ, 1992. – 416 с.
6. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко. – К.: Изд-во ООО «КММ», 2006. – 240 с.
7. Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. 2-ге вид. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.
8. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі / В.Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 14.
9. Пов’якель Н.І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів. – Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Н.І. Пов’якель; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 40 с. – укр.
10. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
11. Семиченко В.А. Психология деятельности / В.А. Семиченко. – К.: Издатель Ешке А.Н., 2002. – 248 с.
12. Татенко В.О. Суб’єктна парадигма у психології освіти / В.О. Шатенко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 11-23.
13. Титаренко Т.М. Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога / Т.М. Титаренко // Практична психологія та соціальна робота – 2003 – № 4 – С. 21-23.
14. Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: Наукове видання / А.В. Фурман. – 2. вид., скор. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 64 с.
15. Чепелєва Н.В. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога / Н.В. Чепелєва, Н.І. Пов’якель // Зб. наукових праць «Психологія». Вип. ІІІ. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998.
16. Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Растяпников П. В. Диагностика и развитие компетентности в общении: Практическое пособие. - Киров: ЗНИОМ, 1991.
17. Поварчук А. Практичні поради першокурснику // Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти: 36 наук статей. - Луцьк: Вежа, 1999.
18.Рудестам К. Групповая психотерапия. - М.: Прогресс, 1998.
19. Свияш А. Как формировать события своей жизни с помощью силы мысли. - Спб: МИМ-ДЕЛЬТА, 1999.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі