Користувацький вхід

Атлас індивідуально-психологічних особливостей учнів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

Атлас індивідуально-психологічних особливостей учнів
Подібно до того, як медикам необхідно знати анатомію людини, щоб успішно її лікувати, так і педагогам необхідно знати індивідуально-психологічні особливості учнів, щоб успішно їх навчати.
Медичні працівники користуються атласами анатомії людини, а вчителям ми пропонуємо користуватися атласом індивідуально-психологічних особливостей учнів. Питання діагностики індивідуально-психологічних особливостей учня є важливим на початку курсу навчання, а її результати допоможуть покращити якість навчального процесу, допоможуть учителеві налагодити стосунки з учнями і вивчити їхні пізнавальні здібності. Результати вивчення індивідуально-психологічних особливостей учня заносяться вчителем до «Атласу індивідуально-психологічних особливостей учнів».
Працюючи з таким атласом, учитель може визначити, якої допомоги потребує учень і як має здійснюватися індивідуалізація процесу навчання. Так з вищенаведеного атласу видно, що в учня Артюха недостатньо розвинена навчальна мотивація, і в цьому випадку корисною буде мотивуюча індивідуалізація. Крім того, рівень володіння цим учнем іншомовною мовленнєвою діяльністю не досягає вимог програми, у зв’язку з чим корисною для нього буде і регулююча індивідуалізація. Що ж до рівня функціонування в цього учня психічних процесів, то вчителю слід забезпечити цілеспрямований розвиток у нього фонематичного слуху, слухової пам’яті, безпосереднього обсягу пам’яті та емоційної стійкості, що може бути досягнуто лише за умови реалізації розвиваючої індивідуалізації. І, нарешті, цього учня можна віднести до некомунікативнго типу оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. Учителю необхідно навчити його раціональних прийомів оволодіння іншомовним мовленням, тобто реалізувати формуючу індивідуалізацію.
Наведемо деякі тести, що допоможуть учителям провести вивчення індивідуально-психологічних особливостей учня.

Мотиви навчальної діяльності
Уважно прочитайте анкету й підкресліть ті пункти, які відповідають вашим прагнен¬ням і бажанням.
1. Навчаюсь тому, що на уроках з цього предмета мені цікаво.
2. Навчаюсь тому, що змушують батьки.
3. Навчаюсь тому, що хочу одержувати гарні оцінки.
4. Навчаюсь для того, щоб підготуватися до майбутньої професії.
5. Навчаюсь тому, що в наш час навчаються всі, неосвіченим нині бути не
можна.
6. Навчаюсь тому, що хочу завоювати авторитет серед товаришів по навчанню.
7. Навчаюсь тому, що подобається дізнаватися про нове.
8. Навчаюсь тому, що подобається вчитель з цього предмета.
9. Навчаюсь тому, що хочу уникнути поганих оцінок і непри¬ємностей.
10. Навчаюсь тому, що хочу більше знати.
11. Навчаюсь тому, що люблю мислити, думати, міркувати.
12.Навчаюсь тому, що хочу бути в класі першим учнем.
Обробка отриманих результатів.
1. Проведіть класифікацію мотивів. Їх можна розділити на на-
ступні групи:

а) широкі соціальні мотиви — 4, 5;
б) мотивація благополуччя — 1, 11;
в) престижна мотивація — 6, 12;
г) мотивація змісту — 7, 10;
д) мотивація пресом — 2, 9;
є) вузькі соціальні мотиви — 3, 8.

2. Виділіть провідні мотиви навчальної діяльності школяра,
проведіть якісний аналіз на відповідність критеріям:
а) багатство й розмаїтість мотивів;
б) соціальна цінність мотивів;
в) присутність у структурі мотивації пізнавальних інтересів.
Для визначення рівня володіння іншомовною мовеннєвою діяльністю ми пропонуємо використати Шкали самооцінювання зі Швейцарської версії Європейського Мовного Портфоліо.
Для визначення рівня розвитку фонематичного слуху пропонуються наступні запитання. Варіантами відповіді на ці запитання є «так» або «ні».
Розвиток фонематичного слуху
Чи вмієте Ви розпізнавати звуки мови на слух?
а) Я можу розуміти інших людей, коли вони говорять повільно і чітко.
б) Я можу розуміти простий діалог на знайомі теми.
в) Я можу розуміти пісні та супроводжувати їх мімікою і жестами.
г) Я можу відтворити, прослухавши відому пісню.
д) Я можу бути уважним до партнера по розмові.
е) Я легко відтворюю матеріал, тільки-но почувши.
Для вивчення іноземної мови найбільшого значення мають два види пам’яті: слухова і зорова.
Слухова пам'ять
Дорослий зачитує вголос наведений нижче ряд слів, роблячи інтервал між ними в 2 се¬кунди. Підліток має їх запам'ятати, щоб потім письмово відтворити. Порядок слів можна не зберігати. Вони повинні бути емоційно незна¬чущими для школяра. Одразу після зачитуван¬ня він повторює ті слова, які запам'ятав. Їхня кількість записується.
Наприклад: липа, ножиці, локшина, яблуко, олівець, гроза, обруч, млин, ложка, листок.
Кількість слів, які підліток запам'ятав пра¬вильно = ...
Робиться те саме, що й зі словами у першо¬му завданні, з числовими рядами, наведеними нижче:
43 57 12 33 96 7 15 8174 46
Кількість цифр, які підліток запам'ятав правильно = ...
84 72 15 44 93 37 618 56 47
Кількість цифр, які підліток запам'ятав правильно = ...
Обсяг слухової пам'яті: (а + б + в)/3.
Якщо підліток набрав 6 балів і вище, у ньо¬го добре розвинена слухова пам'ять.
Індексація результатів:
10 балів - В; 8-9 балів - ВС; 5-7 балів – С; 3-4 бали –НС; 1-2 бали - Н
Як ви навчаєтеся?
Дайте відповіді на наступні запитання, ставлячи хрестик у відповідну клітинку.
Зазвичай Інколи Майже
ніколи Не знаю
1. Чи були / є у вас хороші результати під час контрольних з граматики?
2. Чи у вас хороша пам’ять на нові слова?
3. Чи ви ненавидите робити помилки?
4. Чи ви сердитеся під час уроків, коли помилки не виправляють?
5. Ваша вимова є кращою, коли ви читаєте вголос чи коли ви з кимось розмовляєте?
6. Чи вам потрібно більше часу, щоб подумати перед тим, як говорити?
7. Чи вам подобалося /подобається бути на заняттях з іноземної мови?
8. Чи складно вам зрозуміти кілька слів нової мови, коли ви спілкуєтеся з іноземцями (носіями німецької, польської мови)?
9. Чи вам подобається вивчати на пам’ять граматичні правила, слова, вирази?

Як аналізувати результати:

3 бали за кожну відповідь зазвичай
2 бали за кожну відповідь інколи
1 бал за кожну відповідь ніколи
0 балів за кожну відповідь не знаю

Загальний бал
Примітка: аналіз результатів див. додаток 1.

Якщо ви створите умови, в яких учні візьмуть відповідальність на себе, ви відчуєте ефективність атласу індивідуально-психологічних особливостей учнів усвоїй роботі і допоможете їм оволодіти високим рівнем іншомовного мовлення.

Автор: 

Валерія Крючкова, Світлана Нагуляк

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі