Користувацький вхід

Останні публікації

Проектні технології на заняттях з української мови

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0
Робота знайомить з досвідом використання методу проектів на заняттях української мови. В даному посібнику вдало поєднуються теоретичний матеріал із практичними завданнями, які уже були реалізовані в навчальному процесі.
Сучасній українській державі потрібні освічені, творчі громадяни, які до поможуть в особистому самоусвідомленні, самоствердженні нації. Ефективне використання інтерактивних технологій на заняттях української мови сприяє розвитку логічного мислення, уваги, спостережливості студентів; формування навичок відстоювання своєї думки, поглиблення знань з обговорюваної теми, вихованню культури спілкування, умінню комбінувати запас уже наявних знань і вмінь для пошуку нових, шукати шляхи надійного і точнішого їх розв'язання. Цей посібник розраховано на допомогу викладачам та студентам.
Автор: 

Музичук Любов Олександрівна, Матвійчук Людмила Віталіївна

Джерело: 

1.Активні методи навчання // http: //users.kpi. harkov.ua/lre/ bde/ukr/pedde/ active. Htm
2. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. – Х.: Вид. група «Основа», 2011.- С.101-102.
3. Гусь І.М., Калмикова І.В. Метод проектів // Управління школою. – 2005. – № 5. – с. 8-11.
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 351 с.
5. Єрмаков І. Г. Компетентісний потенціал проектної діяльності // http://www.library.edu-ua.net/
6. Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія навчання // Підручник для директора. – 2005. – № 9-10. – с. 4-10.
7. Морзе Н. Метод навчальних проектів … // Вісник програм шкільних обмінів // http://visnyk.iatp.org.ua/print;498/
8. Наволокова Н. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / автори – уклад. Н.П.Наволокова, В.М.Андеєва. – Х.:Вид.група «Основа», 2009. – С.64.
9. Пироженко Л.В. Проекти в українській школі початку ХХ століття // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник / Керівник авторського колективу – директор ліцею міжнародних відносин № 51 С.М. Шевцова. Науковий керівник і редактор – канд. істор. наук І.Г. Єрмаков. – К.: “Департамент”, 2003. – с.488-489.
10. Полат Е.С. Метод проектов // http://nsk.fio.ru/festival/docs/polat.htm
11. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання // Відкритий урок. – 2003. – № 3-4. – с. 19-27.
12. Чепіль М.М. Педагогічні технології: навч. посібн. / М.М.Чепіль, Н.З.Дудник. – К.: Академвидав, 2012. – С.7-32.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі