Користувацький вхід

Особливості роботи з підручником "Природознавство" для 1 класу (автор І.Грущинська)

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Біолог за освітою, педагог і природознавець за покликанням, Ірина Грущинська закінчила Київський національний університет Імені Тараса Шевченка. Перш ніж розпочати свою педагогічну діяльність, що стала основною справою її життя, Ірина Василівна брала участь у наукових експедиціях , працювала в природних заповідниках у різних куточках України. Видавничий дім «Освіта» запросив її до співпраці , запропонувавши створити новий, особистісно-орієнтований сучасний підручник.

Підручник з природознавства для учнів 1го класу розроблявся на основі :
Державного стандарту початкової загальної освіти із урахуванням компетентнісного підходу до мети, завдань та змістових ліній освітньої галузі «Природознавство»
відповідно до базової навчальної програми у підручнику також знайшли повне й вичерпне відображення змістове наповнення та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів з природознавства;
загальнодидактичних принципів: гуманізації, особистісно - зорієнтованого навчання, науковості, наступності, доступності, забезпечення позитивної мотивації учіння, створення умов для самореалізації та творчої самостійності молодших школярів;
природничих принципів: екологічного, планетарного, українознавчого, краєзнавчого, фенологічного;
загальноприйнятої, науково-обґрунтованої логічної системи викладу навчального природничого матеріалу.
єдності. Однак автори внесли деякі зміни у послідовність вивчення окремих тем, що загалом не вплинуло на дотримання вимог програми.
Тему «Повітря» вони пропонують вивчати перед темою «Вода», а тему «Ґрунт» вважають за доцільне вивчати наприкінці розділу про «Неживу природу», після «Гірських порід». Така перестановка обумовлена проміжним положенням ґрунтів між неживою та живою природою.
У підручнику виділено ті самі розділи, що й у програмі, але розділи названо мандрівками в природу , щоб наблизити молодших школярів до об'єктів вивчення природознавства.
Для зручності орієнтування в підручнику методичний матеріал структуровано за різноманітними рубриками:"Слухаємо вчителя", Працюємо разом у парі", "Працюємо разом у групі", "Відгадуємо загадки та запам’ятовуємо прислів’я". Кожна з рубрик позначається умовним знаком.
Тексти підручника невеликі за обсягом, написані у формі діалогу з дитиною . Здійснювати діалог допомагають віртуальні герої. Це Їжачок Хитрячок, Синьокрила Сойка, Сонечко Семикрапочка та Карасик Золотенко. Нереальні придумані тварини допомагають маленьким школярам мандрувати дивовижним світом природи. Казкові зображення цих героїв поєднуються із реалістичним відтворенням природних об’єктів, викликаючи зацікавлення у дітей молодшого віку.
Особливого значення набуває дотримання на сторінках підручника принципу наочності. Образотворчі засоби наочності – це фотографії мальовничих краєвидів, сюжетні малюнки, зображення цілісних об’єктів природи або їх частин . Вони виступають водночас джерелами навчальної інформації та естетичного сприйняття природи, слугуючи засобами навчання , виховання і розвитку молодших школярів. У художньому оформленні підручника з першої до останньої сторінки автори дотримувались фенологічного принципу : внизу розвороту відтворено поверхню землі, вкриту трав’янистою рослинністю, а верхня його частина - це небо й верхівки дерев. Причому, на початку вересня в природі переважають літні аспекти, які поступово змінюються осінніми, зимовими, весняними й знову літніми. Цей зображувальний ряд відтворюється за допомогою фотоілюстрацій. Такий підхід є новим в оформленні підручників для початкових класів й сприяє наближенню учнів до природи.
Для конструювання змісту кожного параграфа застосовано однаковий алгоритм: розглянемо с. 78 -79 підручника. Тема уроку сформульована у вигляді запитання: Хто такі риби? Це розвиватиме пізнавальний інтерес учнів. Далі розміщується рубрика « Ти дізнаєшся», в якій учням повідомляється, про що йтиметься на уроці, й проводиться мотивація навчання. Відповідно до етапів уроку: актуалізації, сприймання і усвідомлення нового матеріалу, узагальнення і систематизації отриманих знань і застосовування засвоєного змісту введено систему запитань на відтворення знань: рубрики «Пригадай!», «Послухай», «Запам’ятай!», «Дізнайся!», «Роздивись і поміркуй!», «Роздивись і розкажи!» .

Закінчується кожний урок рубрикою «Завдання для друга природи», де учням пропонується перевірити, як вони засвоїли отримані на уроці знання. Причому особлива увага приділяється практичному спрямуванню змісту завдань на застосування набутих учнями знань у різноманітних життєвих ситуаціях. Це стосується правил поведінки серед природи, участі в доступній природоохоронній діяльності. У 1 класі така робота полягає у виготовленні годівничок для птахів, догляді за культурними рослинами, домашніми та свійськими тваринами, усвідомленні необхідності енергозбереження і заощадження природних матеріалів у повсякденному житті.
Є на сторінках підручника й "Пам’ятка друга природи", в якій учні ознайомлюються з правилами поведінки серед природи.
До авторських знахідок можна віднести уміщення на сторінках підручника уроків – екскурсій. Уроки – екскурсії під назвою «Подорожі в природу» оформлені таким чином, щоб їх можна відрізнити від іншого тексту. Вони подаються на тлі фотографії тієї місцевості, куди буде здійснюватись екскурсія: парку, лісу, берегу водойми.
Також виділяються своїм оформленням уроки, на яких проводяться практичні роботи, демонстраційні та фронтальні досліди , а також досліджуються питання, позначені у програмі як «Міні – проекти» та «Дослідницький практикум» . Усі ці види роботи об’єднує рубрика «Дослідницька лабораторія».
У кінці кожного розділу відведено 1 годину для узагальнення і систематизації знань. Назви таких уроків сформульовані так: "Підбиваємо підсумки: що ти знаєш про…". Такий підхід надає можливість перевірити, зокрема за допомогою тестових завдань і запитань, рівень засвоєння дітьми вивченого матеріалу, забезпечуючи диференційований підхід до навчання.
У кінці підручника під назвою: "Довідкове бюро пані Природи" вміщено невеликий визначник рослин і тварин з поетичними рядочками про землю, рослини, воду.
Таким чином композиція підручника з природознавства для 1-го класу поєднує в собі ознаки наукового й науково – популярного стилів, забезпечуючи наступність між класами початкової школи. У ньому комплексно і гармонійно поєднується інформаційна, виховна, розвивальна, мотиваційна функція для того, щоб збуджувати розум та емоції першокласника, стати порадником і помічником на шляху здобуття природничих знань.
До програми з природознавства створено підручник і зошит з друкованою основою - це «Зошит друга природи» та «Альбом друга природи». Для роботи з ними вчитель відводить 10-15 хв. уроку, які потрібно використовувати на уроках комплексно. Адже вони становлять цілісний навчально - методичний комплект. Також створено посібник для вчителя «Готуємося до уроків природознавства у 1 класі», де зібрано різноманітні методичні та пізнавальні матеріали, увесь обсяг інформації, необхідний для вдалого конструювання власного конспекту уроку.
Природознавство – це предмет, що навчає філософії життя, а точніше – природошанування, - переконана Ірина Грущинська . Адже на уроках діти мають не лише набути знання про природу, а й навчитися жити в гармонії з навколишнім світом, відчувати відповідальність за майбутнє нашого спільного дому – планети Земля.

Список використаної літератури
Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із вивчанням українською мовою. 1-4 класи.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.- 392 с.
І.В.Грущинська . Готуємося до уроків природознавства у 1 класі:посібник
для вчителя. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 192с.
(Вчителю початкових класів).
Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 1кл./І.В.Грущинська.
- К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.-160 с. : іл..

Автор: 

Махсма Наталія Леонідівна,учитель початкових класів ЗОШ №53 м.Маріуполя

Джерело: 

Список використаної літератури
Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із вивчанням українською мовою. 1-4 класи.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.- 392 с.
І.В.Грущинська . Готуємося до уроків природознавства у 1 класі:посібник
для вчителя. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 192с.
(Вчителю початкових класів).
Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 1кл./І.В.Грущинська.
- К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.-160 с. : іл.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі