Користувацький вхід

Лист як явище теорії літератури

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Проблема буття словесності, появи та розвитку її різноманітних жанрово-стильових виявів завжди є актуальною. Особливо помітним це стало на межі ХIХ – ХХ ст., коли жанрова система заради себе стала активно рухатися. Зокрема, це починається у своєрідному відродженні з особливою силою жанру листа у сферу художньої, публіцистичної творчості. Українська література дала багато прикладів цього жанру. Це листування І. Франка, П. Куліша, Лесі Українки, В. Стуса та інших.
Загальновизнано, що з сьогодення епістолярна культура занепадає. Через шалений темп життя листування, тобто спосіб спілкування, який передбачає безпосередній контакт з папером, залежить від настрою, відступає мимоволі на задній план, на периферію інтелектуального побуту сучасної людини.
Тим актуальніше пізнання й осмислення епістолярної спадщини визнаних майстрів слова. Останнім часом інтерес до неї помітно зріс. Не тільки у спеціальних наукових виданнях, а й у періодичній пресі досить часто з’являються публікації листів діячів української культури – іноді досить віддалених в часі від сьогоднішнього дня. Це пояснюється, мабуть, потребою й прагненням повніше й живіше осмислити наше минуле, так би мовити “олюднити”, наблизити до нас, а то й сприйняти його уроки. Але кожна така публікація дає відчуття доторку до живих подій і живих людей [Коцюб, с. 73].
Осмислити епістолярну панораму минулої та сучасної доби допомагає звернення до цього цінного матеріалу дослідників. Епістолярний жанр є предметом досліджень М. Коцюбинської, Р. Корогодського, М. Гольберга, О. Дорошевича, Ю. Шереха, Л. Гінзбург, С. Скварчинської тощо. Цими дослідниками чимало зроблено щодо вивчення такого художнього явища як лист. Розглянута природа листа, його художній потенціал, стилістичні особливості. Досліджуючи листи українських письменників вченні розглядають їх значення для розуміння особистості митця.
Водночас листи як неповторні творчі прояви потребують пильної уваги, нових літературознавчих підходів, інструментарію аналізу, передбачають перебудову жанрової системи новоєвропейської словесності. Лист повинен розглядатися не лише як матеріал для характеристики автора, епохи, духовного середовища, але як самостійне художнє явище особливого роду, як специфічний мистецький феномен. Адже ця форма, за визначенням багатьох дослідників, криє в собі безліч специфічних можливостей художньої виразності і навіть, наважуся сказати, переваг порівняно як з безпосередньою бесідою “наяву”, так і з власне художньою творчістю.

Автор: 

Сорокіна Олена Миколаївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі