Користувацький вхід

Формування читацької компетентності учнів початкових класів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Автор дає рекомендації молодим педагогам щодо формування читацької компетентності в учнів початкових класів .
Діти більше схожі на свій час, аніж на своїх батьків. Як би ми не опиралися, але досвід доводить безпомилковість цієї тези. І найяскравішим її прикладом слугують сучасні діти, чиї здібності і знання – продукт інформаційної епохи. Вони з легкістю освоюють величезні масиви інформації, не бояться опановувати нові технології та оперативно реагують на зміни в їхньому довкіллі. Словом, здатні робити те, що може виявитися досить проблематичним для пересічного дорослого. Разом з тим, інформація, яку діти висмикують з різних джерел, є радше спорадичною, обривчастою, і є сумнівною сировиною для незрілих дитячих умів. Не вміючи «перетравити» отриманий матеріал, дитяча свідомість опиняється в стані хаосу. Дитина може остаточно заплутатися, і врешті-решт, перетворитися на об’єкт маніпуляцій. Не дати дитині загубитися у нескінченних потоках інформації може лише стійка світоглядна система та здатність мислити критично. Власне, створення умов для формування цих чинників і має бути відправною точкою сучасної системи виховання та освіти. Не останню роль в цьому процесі відіграє формування читацької компетентності учнів.
Вміння читати є наріжним каменем усієї системи освіти, і закладається воно, безумовно, в початковій школі. Протягом перших шкільних років діти оволодівають навичками складати літери в слова, а слова – в речення. І яким би монотонним і дещо формальним не здавався цей процес, він є невід’ємною складовою початкового навчання. Хороша техніка читання є запорукою того, що сам процес для дитини не буде болісним, й вона з легкістю може перейти до наступного рівня читання, а саме – розуміння суті прочитаного.
Для читання мало навчити учня розпізнавати букви. Він повинен спрямовувати усі свої зусилля на те, щоб зрозуміти зміст того чи іншого тексту, тобто читати свідомо. Без цього елементу читання є порожнім, суто механічним процесом. Дитина-свідомий читач не буде рахувати сторінки до кінця заданого тексту, занурившись у вир книжкових подій: перед її очима не нескінченні рядки букв, а калейдоскоп яскравих образів, до створення яких підключається й фантазія самої дитини.
З точки зору пізнавального потенціалу учня, свідоме читання, за вмілого підходу вчителя, відкриває можливість розвитку таких базових вмінь, як аналіз та синтез. Зрозуміти суть матеріалу означає створити своєрідну ментальну карту, на якій зафіксовані основні події та головні персонажі твору у їх взаємозв’язках. Вміння розбити цілий текст на окремі елементи є нічим іншим, як проявом аналітичної діяльності. Разом з тим, ці елементи (події, образи) в дитячій свідомості не існують ізольовано один від одного, а утворюють єдину систему, і перед вчителем стоїть завдання навчити розпізнавати цю систему, робити певні узагальнення, підводити підсумки. Не останню роль в формуванні цього вміння відіграє переказ тексту, який вдається тоді, коли дитина спирається саме на цю уявну карту.
Разом із закріпленням навички свідомого читання, в дитини розвивається пам’ять, вона вчиться на практиці виокремлювати важливу інформацію, робить перші кроки до систематизації – тобто, опановує головні інструменти для подальшого оперування інформацією, необхідні для виживання в інформаційному суспільстві.
Читацька компетентність учнів – це не стільки те, як вони читають, скільки що. Безумовно, тексти для читання повинні бути доступними і максимально зрозумілими для школяра. Однак доступність не повинна ототожнюватися з примітивністю – як композиційною, так й ідейною. Наявні в текстах художні засоби формують у дитини своєрідні шаблони для вираження власних думок, збагачують її лексичний набір, розширюють горизонти художнього мислення.
Не менш важливим для формування читацької компетентності учнів є рівень ідей. Зазвичай ідейні пласти літературних творів є об’єктом уваги учнів старших класів, однак було б помилкою заперечувати їх наявність у текстах, призначених для початкової школи. Зі сторінок першої шкільної читанки дитина отримує потужний посил щодо того, що добре, а що погано; які з властивостей людини є якостями, а які – вадами тощо. За допомогою художніх образів перших літературних творів, з якими зустрічається дитина, формується (або корегується) система морально-етичних цінностей, її розуміння добра і зла. Втім, засвоїти чи відкинути ці цінності – вибір, який залишається за самими учнями. Адже читання не програмує поведінку, а підштовхує до рефлексії, самостійних роздумів.
Врешті-решт, формування читацької компетентності в учнів початкових класів є перехідною ланкою до повноцінного сприйняття складніших за художньою та ідейною наповненістю творів в основній школі, а згодом – до здатності орієнтуватися у вирі інформації в повсякденному житті.

Підготувала
вчитель-методист початкових класів
Криворізької гімназії № 91
Труханенко Л.А.

Автор: 

Труханенко Людмила Анатоліївна, вчитель-методист початкових класів Криворізької гімназії № 91

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі