Користувацький вхід

Останні публікації

Використання проектних технологій для вивчення та удосконалення німецької мови

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0


Використання проектних технологій для вивчення та удосконалення німецької мови

Я , Пазинюк Н.Г., працюю вчителем німецької мови в НВК № 9 ім. А.М.Трояна м. Кам’янець-Подільський. На даний момент мій педагогічний стаж становить 25 років. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, (старший учитель). В цьому навчальному році працюю з учнями 5, 6, 7, 8, 10 класів.
Моє педагогічне кредо – «Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt» ( «Фантазія важливіша за знання, тому що знання обмежені»)
Саме це висловлювання підштовхнуло мене до застосування методу проекту в моїй педагогічній практиці. Використання проектних методів захопило мене з того часу, як я розпочала роботу над великим проектом – налагодження партнерських стосунків між Україною та Німеччиною. Нашими партнерами стали організації «Україна – Європа – Контакт» та центр німецької культури «Видерштраль». Результатом цього проекту стали поїздки учнів до Німеччини та Австрії з метою удосконалення німецької мови та ознайомлення з культурою та традиціями німецькомовних країн.
Великий німецький поет Гете сказав: «Wer keine fremde Sprache spricht kennt auch seine Muttersprache nicht» («Хто не говорить іноземною мовою, той не знає й своєї рідної»).
Саме тому головною метою моєї роботи є навчання іноземної мови як засобу спілкування і залучення до культури іншої країни; розвиток засобами іноземної мови соціально-активної особистості, яка здатна взяти участь у будівництві загальноєвропейського дому; виховання гуманізму, відповідальності, духовної культури.
У зв’язку з поставленою метою я працюю над вирішенням наступних завдань:
- формування навиків і умінь комунікативної компетенції, необхідної і достатньої для спілкування в межах початкового і просунутого початкового рівня;
- навчання нормам міжкультурного спілкування на іноземній мові;
- залучення учнів до культури країни, мова, якої вивчається;
- формування навиків і здібностей здобувати знання самостійно;
- встановлення довіри, контакту з учнями;
- впровадження нових технологій навчання, виховання і розвитку, які дозволяють сформувати стійкий інтерес до предмету, що сприяє усвідомленому і міцному засвоєнню знань у всіх видах мовної діяльності на іноземній мові.
Якщо для реалізації цих завдань використати методику підготовки самостійних проектів учнями, то можна передбачити наступні результати:
1. Виховання гуманної, відповідальної, позитивно активної особи через ознайомлення школярів з країною, мова, якої вивчається, із звичаями і вдачами народу; історією своєї Батьківщини, тощо.
2. Підвищення рівня знань учнів у всіх видах мовної діяльності на німецькій мові.
3. Формування учбово-пізнавального інтересу до предмету.
4. Розвиток творчих здібностей учнів, навиків дослідження самовираження.
Саме метод проектів для моєї роботи я вважаю найефективнішим завдяки тому, що я маю можливість працювати в унікальній школі, НВК № 9 імені А.М.Трояна. Це навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням іноземних мов (англійської та німецької). А ще цей учбовий заклад має особливий статус – школа мистецтв. Така профільність розвиває у дітей креативне мислення та творчий підхід для вирішення поставлених завдань. Використовуючи свої здібності у галузі музики та образотворчого мистецтва, мої учні створюють оригінальні проектні роботи.
За словами Маріси Куести, іспанського педагога, ті, що навчаються, не відчувають рутинності та нудної роботи, для них будь-який проект є засобом спілкування та своєрідним творчим заняттям. Учні можуть експериментувати з мовою як з чимось реальним, тобто з тим, що можуть відчути, а не лише з тим, про що читають в книжках. Проектна робота захоплює набагато краще, ніж інша діяльність завдяки двом головним елементам комунікативного підходу, а саме: важливість мотивації, тобто, як той, хто навчається, ставиться до навчання. Позитивна мотивація є ключем до успішного оволодіння мовою, а проектна робота є особливо корисним засобом. Чому саме? По-перше, проект є індивідуальною або груповою роботою учнів. Вони описують своє життя, свою домівку, сім‘ю, місто, мрії, свої власні спостереження та дослідження. Іншими словами, їм надається можливість більше розповісти про себе. По-друге, проектна робота є дуже активним посередником. Вона дає змогу не лише ознайомитись з лексикою та вживати її. Учні:
- збирають інформацію;
- малюють карти, малюнки, діаграми, складають плани;
- групують тексти, використовують наочність;
- проводять опитування, інтерв’ю, роблять презентації.
Проектна робота – це навчання через дію. І, нарешті, проекти дають повне відчуття чогось досягнутого, можливість виготовляти якийсь продукт.
Метод проектної роботи дуже добре підходить для класу з різними здібностями, тому що учні можуть працювати відповідно до їхнього рівня та успішності. Здібні можуть показати, що вони знають незалежно від програми чи плану тоді, коли слабші учні можуть досягнути того, чим вони можуть пишатися, компенсуючи нижчий рівень володіння мовою показом відеоматеріалу чи наочності.
Отже, проектна діяльність значно розширює і поглиблює знання учнів в процесі роботи над проектом, навчає взаємодіяти один з одним, вдосконалювати мову, формує інтелектуальні вміння роботи з інформацією при вивчення німецької мови. При виконанні творчих завдань моїм учням необхідно використовувати додаткову літературу, засоби масової інформації, в саме Інтернет. Залежно від ситуації добір тематики проектів може бути різним. На мою думку, використовувати проект бажано при закріпленні вивченого матеріалу.

Для більш глибокого розуміння організації навчального процесу
за методом проекту, порівняємо його з традиційною навчальною діяльністю

Див таблицю 1>>>>

Можна зробити висновок, що за умов використання проектної роботи учень уже не є об’єктом навчання й контролю, а стає активним суб’єктом навчальної діяльності, особисто відповідає за свої успіхи й невдачі, вчиться оцінювати власну роботу й виходить в своїй навчальній діяльності за межі школи.
Я вважаю, що виконання будь-якого проекту має бути підпорядковане певній логіці, що реалізується в послідовності певних етапів і стадій, тому що успіх реалізації методу проектів багато в чому залежить від правильно організованої роботи й спільних зусиль учасників проекту на всіх етапах.

Поетапна організація проекту з іноземної мови
Див таблицю 2>>>>

3 таблиці можна бачити, що організація проектної діяльності вимагає іншого розподілу ролей між учителем і учнями, змінюються часові рамки, місце проведення і контроль успішності учнів.
Проектна робота включає різні види діяльності. Підготовка, виконання і презентація проекту займає значно більше часу, ніж виконання традиційних завдань. Багато учнів захочуть додатково попрацювати над проектом, щоб створити таку роботу, якою б вони могли дійсно пишатися.
Зрозуміло, що більшість учнів будуть говорити рідною мовою під час роботи над проектом. Це природно й неминуче, і немає потреб це сприймати як проблему. Головне – щоб кінцевий результат був сформульований німецькою мовою. Проектна робота забезпечує можливості реального використання перекладу – наприклад, перекладу німецькою мовою листівок, карт, інтерв’ю з членами родини, текстів з довідника, написаних рідною мовою. Ключем до успіху проектної роботи є добра підготовка і організація.
Я намагаюсь заохочувати учнів збирати і приносити в клас власні матеріали: журнали, брошури, карти, листівки, малюнки, відео- та аудіо- записи, навіть якщо всі ці матеріали написані рідною мовою. Мої учні навчаються самостійно знаходити потрібну інформацію і звертаються по допомогу до мене тільки у тих випадках, коли вони самі не можуть знайти відповідь на запитання. Діти також навчаються планувати свої дії і самостійно вирішують, які матеріали їм знадобляться для виконання завдань проекту і де вони їх можуть знайти.
Учні завжди хочуть почути відгук про свій проект від учителя. Надзвичайно важливо, щоб робота учнів оцінювалася не тільки з точки зору лінгвістичної правильності. Учителі мусять відзначати, наскільки творчо й оригінальною є робота і як багато зусиль було докладено для її виконання.
Важливо, щоб учителі не виправляли помилки в кінцевому варіанті проекту. Для цього слід запропонувати учням підготувати й показати для перевірки спочатку чернетку проекту.
Таким чином, помилки будуть знайдені, і заключний варіант проекту не матиме виправлень. Однією з найважливіших умов організації роботи над проектом є тематика проектів.

Зразки завдань для проектних робіт, які останнім часом найбільше запам’ятались мені та моїм учням:
1. «Прогноз погоди» (Wettervorhersage)
Діти виготовляли картки, де малювали схематичне зображення різних видів погоди. Під час уроку ми з‘ясовуємо, яка погода надворі за допомогою карток.
2. Аудіо-екскурсія по місту (Meine Stadt)
Учні створюють план екскурсії, текст екскурсії записують на диктофон, а потім у класі прослуховують та аналізують почуте.
3. Проектні роботи, які стосуються тем «Я, моя родина, мої друзі» (Ich, meine Familie, meine Freunde), «Шкільне життя» (Das Schulleben), «Зовнішність» (Das Äußere).
4. «Школа моєї мрії» (Die Traumschule). Учні виготовляють постер із зображенням будівлі школи майбутнього, де кожне віконечко має своє призначення. Діти обмінюються своїми думками та захищають свої проекти.
5. «Клімат та ландшафти Німеччини та України» (Klima und Landschaften Deutschlands und der Ukraine). Учні збирають інформацію під час вивчення теми, звертаючись до додаткової літератури та Інтернету. Працюють у групах. Розподіляють обов‘язки. Виготовлять постери або електронні презентації.
6. «Мода і час» (Mode und Zeit). Учні із задоволенням знайомляться з історією моди. Знаходять інформацію про одяг різних епох та країн. Презентують свій улюблений одяг. Одним із завдань може бути розробка власного проекту шкільної форми.
7. «Розповідь про себе» (Das bin ich). Це проект для учнів початкового етапу навчання. Опора виготовляється у вигляді «квітки», де на кожній «пелюстці» учень має розкрити певне питання (своє ім‘я, вік, місце проживання, школа, шкільні друзі, домашні тваринки, уподобання, тощо).
8. «Родинні дерева» (Familienbäme).
9. «Говорять зірки» (Die Sterne sprechen). Діти збирають біографічні дані про знаменитість. Роботу оформлюють у вигляді реферату або постеру. Учень має бути готовий готовий відповідати на запитання однокласників, до участі у своєрідному інтерв‘ю.
10. Досить цікаві проектні роботи, які мають вигляд рекламних постерів (планування вечірки, реклама гуртків чи клубів за інтересами, рекламні постери до фільмів).
11. «Великі німецькі поети» (Die größten deutschen Dichter). Літературний вечір, звучання віршів класичної музики, цікавих фактів з біографій поетів. Атмосфера Німеччини 18 століття.
12. Новорічні вечори « Настає Різдво» (Es weihnachtet schon) und «Рік Тигра» (Das Jahr des Tigers). В підготовці до цих свят діти використовували знання німецької мови, творчі та акторські здібності.
13. Проект, який ми створили з колегою – книга «Der Natur nach der Spur» (По слідах природи). Інформація про світ тварин різних континентів збиралась протягом декількох поїздок до Німеччини, а саме під час відвідування Лейпцигзького зоопарку. Була проведена велика робота для того, щоб відео-, лексичний, граматичний матеріали склалися в одну цікаву та повчальну книгу, приносили задоволення та користь як учням, так і вчителям під час навчання.
Отже, я вважаю, що успіх реалізації методу проектів залежить від правильної організації роботи та спільних зусиль учасників проекту. Про доцільність цього методу в моїй педагогічній практиці говорять досягнення моїх учнів, які стають призерами Всеукраїнських олімпіад з німецької мови серед учнів 8 – 11 класів та учасникам/призерами Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Орлятко».
Багато моїх випускників після закінчення школи пов’язали своє майбутнє з вивченням іноземних мов, та навчаються у вищих учбових закладах.
Завдяки методу проектів підвищився інтерес до вивчення німецької мови. Про це свідчать мої поїздки з учнями до німецькомовних країн, де діти мають змогу спілкуватись з носіями мови, відчути її колорит та спробувати реалізувати свої знання та вміння на практиці. Все це дає свої результати.
Взагалі робота вчителя – це один великий проект, результатом якого є учні, їхні успіхи та досягнення, їхній погляд на життя.
Моя порада та побажання усім учителям іноземної мови – довіртесь своїм учням, дайте їм можливість творчого підходу до вивчення мови. І ви не втомитесь дивуватись все новим і новим ідеям та невеличким «шедеврам». Окрім того, багато проектних робіт з часом можна використовувати як наочність при вивченні тієї чи іншої теми.
Творчих успіхів та натхнення Вам та Вашим учням!

Автор: 

Пазинюк Наталiя Григорiвна, старший учитель, НВК№9 м.Кам'янець-Подiльський

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі