Користувацький вхід

«РОЛЬ МОГО ПРЕДМЕТУ У МАЙБУТНЬОМУ ЖИТТІ УЧНЯ» сценарій педради

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

СЦЕНАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДРАДИ З ПРОБЛЕМИ «РОЛЬ МОГО ПРЕДМЕТУ У МАЙБУТНЬОМУ ЖИТТІ УЧНЯ»

Мета: вироблення єдиних уявлень учасників педагогічного процесу про головні цілі предметного навчання в школі.
Завдання:
· Осмислення педагогами власної навчальної, розвиваючої, виховної (в якому порядку?) діяльності в сучасних умовах.
· Визначення рівня усвідомлення (для себе, для іншого, для учня, для колективу?) Учасниками педагогічного процесу цілей і завдань предметного навчання.
· Виявлення першочергових завдань предметного навчання (для себе, для іншого, для учня, для колективу?) У середній школі.
· Включення всіх учасників педагогічного процесу в реалізацію задачі формування випускника як компетентної особистості, здатної до самореалізації.
Епіграф педради:
«Діти святі й чисті. Навіть у розбійників та крокодилів вони відносяться до ангельського чину. Самі ми можемо лізти в яку завгодно яму, але дітей повинні огортати атмосферою, пристойну їх чину. е можна робити їх іграшкою свого настрою: то ніжно цілувати, то шалено топтати їх ногами ... » (А. П. Чехов)
Етапи проведення педради:

1-й етап - формування робочої групи з підготовки педради (планування стратегії і тактики проведення педради, вивчення теоретичних основ питання, підготовка діагностичних методик, робота в малих мобільних групах).
2-й етап - діагностика учасників освітнього процесу з проблеми педагогічної ради (анкетування та обробка отриманих результатів)
3-й етап - підготовка вчительських матеріалів у формі самоаналізу «Чому я вчитель ...».
4-й етап - трансляція підсумків педагогічної ради серед учасників освітнього процесу та реалізація прийнятих рішень (проведення відкритих уроків, підготовка матеріалів до реалізації рішення педради)
На першому етапі була сформована ініціативна група з підготовки до педагогічної ради. Серед учнів проводилося анкетування «Навіщо мені треба вивчати (перелік предметів) та рейтингова значимість предметів ...». В дану анкету кожна дитина могла вписати свою точку зору з питання необхідності вивчення того чи іншого предмета. Анкетування проводилося серед учнів 5-11-х класів.
Результати анкетування:
В анкетуванні взяли участь … учнів з ... (..%), що навчаються у5-11 класах. % вважають, що предметне навчання необхідне для продовження навчання та придбання професії. __% вважають, що вивчати той чи інший предмет необхідно, щоб правильно «вважати», «писати», «говорити» і т.д., тобто не виходять у своєму осмисленні предметного навчання далі необхідності навчитися елементарним навичкам розумової діяльності. % вважають, що треба вивчати той чи інший предмет тому, що змушують батьки. ___·% вважають, що добра половина предметів шкільної програми не потрібна взагалі. % не знають відповідей на запитання «Навіщо потрібно вивчати той чи інший предмет. % учнів давали досить романтичні відповіді. Наприклад: астрономію треба вивчати для того, щоб закоханим було про що поговорити; фізику вивчають для пошуку нового Ейнштейна, раптом він серед нас; література потрібна як інструкція у кохання у різних ситуаціях; англійську мову - для закордонних відряджень і т. д.
У процесі аналізу відвіданих уроків виділені найбільш загальні висновки:
років не мають чітко сформульованих виховних цілей. Тільки % уроків природничо-технічного профілю формують стійку необхідність пізнання світу через вивчення таких дисциплін, як хімія, фізика, алгебра; ____чителів не працюють над формуванням особистості, при цьому ретельно відпрацьовуючи теми уроків, але не виводячи ці предметні знання на рівень надпредметного, надпобутового розуміння.
Розвиток діяльності педагогічного колективу має йти в кількох напрямках:
· усвідомлення педагогами основних завдань предметного навчання;
· смислення педагогами власної навчальної, розвиваючої, виховної, компетентнісно-зорієнтованої діяльності в сучасних умовах;
· педагогічне взаємонавчання щодо створення умов для реалізації завдання формування випускника як компетентної особистості, здатної до самореалізації.
Висновки, зроблені на основі анкетування, лягли в основу подальшого планування підготовки та проведення педагогічної ради. Робоча група поставила за питаннями: «Хто він - сучасний учень?», «А сучасний вчитель?»
Стрімкий біг часу не дає можливості зупинитися та задуматися про самого себе. В історичному минулому поважаючий себе мислитель вів листування з другом або щоденникові записи, де міг міркувати на теми про себе, долю, філософії. Сьогодення не дає такої можливості, а значить, не дає можливості поговорити з самим собою ...
Ми запропонували педагогам відповісти на питання «Чому я – вчитель? » Їх відповіді були оброблені та стали мотиваційним матеріалом для подальшої роботи над темою педагогічної ради.
Потім були сформовані робочі групи учасників підсумкової дискусії. Всього вийшло 7 груп: група «Філологія», група «Математика», група «Природознавство», група «Суспільствознавство», група «Фізична культура», група «Мистецтво», група «Технологія». Очолили їх вчителі-предметники.
Тоді ж було вирішено, що для організації плідної дискусії необхідно запрошення до розмови учнів старших класів, здатних стати опозицією в питаннях рішення про необхідність предметного навчання та для ідентифікації самих себе.
Для підведення підсумків педагогічної ради була визначена група експертів, здатна визначити переконливість доводів тієї чи іншої сторони. Експертів очолили психологи. Для їхньої роботи була розроблена таблиця, зручна для класифікації результатів.
Питання для порівняння
Філологія
Математика
Природознавство
знавство
Технологія
Мистецтво
Фізична культура
1.
Формування спільної позицій у поглядах на сучасного учня експертів і членів робочих груп

2.
Чіткість та усвідомлення позиції «Чому я хочу навчити своїх учнів»

3.
Характер аргументів на переконливості позиції «Чому життєво необхідно вивчати мій предмет»

4.
Характер аргументів на переконливості позиції «Як у світлі сучасного ринку праці затребуваний мій предмет»

Бали:
§ 5 балів - погляди опонентів і груп збігаються повністю, або позиція чітка, ясна, переконлива, чи аргументи повні, підкріплені фактами;
§ 4 бали - погляди збігаються з основних позицій, або позиція ясна, переконлива, чи аргументи повні, частково підкріплені фактами;
§ 3 бали - погляди не збігаються, чи позиція чітка, ясна, але не переконлива, чи аргументи не повні, не підкріплені фактами.
Для підготовки висловлювання предметних груп був розроблений приблизний план:
ü Хто такий мій учень?
Чому вчить мій предмет.
ü Ідеальне і реальне.
ü Чому я хочу навчити своїх учнів?
ü Чому життєво необхідно вивчати мій предмет.
ü Що в першу чергу треба моїм учням: знання? вміння? навички? компетентності?
ü Як я можу захопити своїм предметом мого учня?
ü Як у світлі сучасного ринку праці проглядається мій предмет?
Хід вільної дискусії педагогічної ради:
1. Виступ групи опонентів на основі кліше «Мені не треба ...»
2. Інші групи здійснюють самозахист за запропонованою темою.
3. Група експертів визначає переконливість тез, готує рішення педагогічної ради.
В якості опонентів на етапі вільної дискусії виступили учні 7-9 класів. Вони підготували виступ від імені «Збірного образу учня». Перед ними було завдання постановки питань виступаючим з боку педагогів.
Виступ учнів:
Ми погодилися брати участь у педагогічній раді з метою отримання можливості розповісти про себе і зрозуміти вас, педагогів. У нас були деяке побоювання, що наші висловлювання можуть суперечити офіційної точки зору педагогів, але на уроках немає можливості висловитися, після уроків немає бажання, а думок накопичилося багато. Була ще небезпека, що вже якщо що не сподобається вам, нам потім нам дістанеться…. Але жити в постійному страху - значить - ніколи не стати людиною…Отже, які ми?!
Ми одягнені в костюми і краватки. Втім, поступово ми розуміємо, що це непогано. А з розумінням цього дуже хочеться і костюм дорогий, і краватку стильну, а туфлі - так щоб від «Карло Пазоліні». Нам як повітря, потрібно самовираження. Але ми і внутрішньо зовсім інші.
Ви кажете, що ми нічого не знаємо. Можу посперечатися. Ми знаємо про нанотехнології та комп'ютерні віруси. Ми багато знаємо. Просто область перетинання наших знань знаходиться в різних площинах. Ми швидко освоюємо техніку, ми її обожнюємо, ми знаємо усі технічні примочки і отримуємо від цього кайф. Техніка і педагог - речі в сучасній школі необхідні.
За час навчання ми навчилися добре орієнтуватися в системі «Ти повинен». За великим рахунком, я нічого нікому не винен, але от педагоги про це не завжди здогадуються. Наприклад, «Ти повинен готувати домашнє завдання!» Спробував віддати борг домашньому завданню. Але в цілях самозбереження я навчився віддавати цей борг без особливих зусиль. Вивчаєш перший предмет за розкладом і старанно працюєш на уроці, тобто, підтримуючи хороші відносини з ботаніками (такі, запевняю вас, є), береш його зошити і списуєш всі письмові, літературу переглядаєш по короткому збірнику або уважно слухаєш , що говорять дівчата, найбільша удача, якщо за твором знято фільм, а на сьогодні практично немає таких творів шкільної програми, над яким не постаралися б панове режисери.
Шкільний день насичений до межі, я вчуся. Я хочу бути багатим. А хто зараз у нашому суспільстві цього не хоче? Все питання в тому, що ми, молоді, хочемо всього і відразу, а ви намагаєтеся втерти нам думку, що так не буває. Буває, ще й як буває. Не хочу на Місяць, на Еверест, на пошуки алмазів у тайзі, не хочу вчити дітей, лікувати людей (ні, мабуть, ось це хочу, але за великі гроші), не хочу шукати ліки від СНІДу, а просто хочу бути багатим. Ви мене засуджуєте, а даремно.
Я намагаюся знайти точки дотику навчального матеріалу з курсів шкільної програми - не виходить. Наталія Петрівна каже: «Повна середня освіта, базова освіта». А в чому база? У тому, що я так і не зрозумів, навіщо мені в житті детальне вивчення нервової системи дощового хробака, або середнє значення квадрата швидкості молекул, або як розставити валентність, або де я в житті аналізувати графік показникової функції.
Я хочу задати питання деяким моїм вчителям.
Вчителю історії: Навіщо мені знати про колоніальні війнах?
Вчителю біології: Навіщо мені знати про життєдіяльність клітин?
Вчителю хімії: Навіщо мені треба знати промислові методи отримання речовин і крекінг нафти, якщо я не збираюся цим займатися? Ми розуміємо, що нам дають високий рівень знань, але з побутом вони мало перетинаються. Ми розуміємо, що теоретично це має бути так, але практично цього немає.
Вчителеві літератури: Чому я повинен читати те, що мені нецікаво чи не подобається?
Вчителеві алгебри: Ми розуміємо необхідність навчального матеріалу, але він виявляється пройденим, а не зрозумілим.
Вчителю російської мови: Ми навчилися писати диктанти, однак досі не вміємо писати резюме.
Вчителю фізики: Я не можу зрозуміти, де мені у нагоді стане завдання типу: «Кулька ... нагріта до такої-то t .. занурена у воду ... Через скільки часу вона охолоне?» З якою метою ми розраховуємо параметри елементів електричних ланцюгів?

Зауважу, що виступ мав на меті трішечки завести аудиторію. Вже після педради вчителі висловили свою думку, що саме участь учнів змусило всіх сконцентруватися на пошуку найбільш переконливих аргументів у відповідях на питання предметного викладання, змусило поглянути на дітей як на партнерів, які не бажають вірити нам (педагогам) тільки як володіє владою біля дошки, а бажають б зверненими до віри тих, хто стоїть біля дошки.
Подальша дискусія мала характер самопрезентації з боку педагогів. Наведу лише деякі фрагменти з текстів виступів.
ГРУПА «МАТЕМАТИКА»
Від групи виступила вчитель математики, педагогічний стаж - ... років
Хто такий мій учень?
Людина! Вік мого учня - 10-16 років.
Чому вчить мій предмет?
Мій предмет потрібен для оволодіння системою математичних знань умінь, необхідних для застосування у практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти; для інтелектуального розвитку, формування якостей особистості, необхідних людині повноцінного життя в сучасному суспільстві. Він формує ясність і точність думки, критичність мислення, розвиває інтуїцію та логічне мислення, тренує здатність до подолання труднощів.
Чому я хочу навчити своїх учнів?
Озброїти необхідними для практичної діяльності знаннями, вміннями, навичками,; за допомогою математики сформувати в учнів логічне мислення, працьовитість, старанність, наполегливість, уміння доводити розпочату справу до кінця. Саме математика в першу чергу захищає нас від обману почуттів і вчить, що одна справа - як насправді влаштовані предмети, які сприймаються почуттями, інша справа - якими вони здаються; ця наука дає надійні правила; хто їм наслідує – того не ввести в оман почуттів » (Леонард Ейлер).
Як я можу захопити своїм предметом мого учня?
Через цікаві завдання, завдання-жарти, задачі-загадки, розважальні історії.
Приклад 1: У кімнаті чотири кути. У кожному кутку сидить кішка. Напроти кожної кішки по три кішки. На хвості кожної кішки по одній кішці. Скільки ж усього кішок в кімнаті?
Приклад 2: «Бджолиний рій. Бджоли в числі, що дорівнює квадратному кореню з половини всього їх рою, сіли на кущ жасмину, залишивши позаду себе 8 / 9 рою. І тільки одна бджілка з того ж рою крутиться біля лотоса, залучена дзижчанням подруги, що необережно потрапила в пастку квітки, яка солодко пахне. Скільки всього було бджіл у рої?
Приклад 3: «Зграя мавп» На дві партії розбившись, бавились мавпи. Частина восьма їх у квадраті у гаю весело пустувала. Криком радісним дванадцять повітря свіже оголошували ... Разом скільки, ти мені скажеш, Мавп там було в гаю?
• ГРУПА «Природознавство»
Від групи виступила вчитель біології, педагогічний стаж - ... років.
У зв'язку з тим, що я буду підводити підсумок виступу всієї групи природознавців, то буду говорити про зв'язок усіх предметів, що входять до природничого циклу.
Хто такий мій учень?
Мій учень - це багатомірна розвивається особистість з особливостями характеру, здібностями, схильностями і захопленнями. Мої учні - це творчий і інтелектуальний потенціал наші країни. Учні 6-9-х класів - підлітки зі складнощами і дисгармонією структури особистості. Мій учень, з моєю допомогою і допомогою моїх колег, має бути краще.
Чому життєво необхідно вивчати мій предмет?
Людина проходить щаблі свого розвитку в суспільстві: особа - індивід-особистість. Особистість формується, коли людина здобуває соціально значимі риси, наповнює себе певними цінностями. Через реалізацію міжпредметних зв'язків формується науковий світогляд, картина світу. Біологія допомагає грамотно вибудувати свої власні цінності майбутньої особистості: здоровий спосіб життя, дбайливе ставлення до природи створення міцної і здорової сім'ї.
Йдемо в ліс:
- Які гриби їстівні, які ні?
- Що робити при укусах змій?
- Чому потрібно ретельно проварювати і провертати м'ясо, рибу.
- Як не заразитися інфекційними захворюваннями?
- Як впливають нікотин, тютюн на організм?
- Як створити здорову сім'ю?
Чому я хочу навчити своїх учнів?
Я хочу навчити своїх учнів розуміти значення життя як найвищої цінності, будувати свої відносини з природою на основі поваги до життя, людині та навколишньому середовищу; володіти екологічної культурою: знати біологічні терміни, поняття, теорії, володіти навичками їх практичного застосування в різних областях, успішно діяти в світі, що змінюється, приймати самостійні рішення. Тобто готувати біологічно і екологічно грамотних людей, критично мислячих, творчих особистостей. Ми хочемо навчити своїх учнів правильно будувати свою діяльність, тобто бути компетентними, здатними, виживати в сучасному швидкоплинному у зв'язку з науковим прогресом світі.
Що в першу чергу треба моїм учням: знання? вміння? навички? компетентність?
Результатом хорошого сучасної освіти має бути все перераховане вище. Але оскільки компетентність - більш широке поняття, яке включає в себе знання та досвід у певній галузі, оволодіння основами будь-якої певної діяльності, а діяльність – за твердженням психологів - складається з дій, яким у навчанні відповідають вміння, що складаються з операцій - навичок , то шкільні знання, уміння і навички - це передумови компетентності, то, на чому вони базуються.

З виступу вчителя фізики, педагогічний стаж ... років.
Мій предмет - фізика - наука про природу, про навколишній світ, отже, фізичні знання допомагають пояснити всі явища природи, з'ясувати їх закономірності, щоб потім з користю для себе використовувати їх у житті або хоча б задовольнити природну допитливість людини в пізнанні навколишнього світу, розуміти, що фізика нерозривно пов'язана з життям.
Ґрунтовно закладені фізичні знання використаються в житті на рівні підсвідомості. Приклад:
1. Щоб зварити швидше вечерю для раптово наскочили гостей, Наталя Віталіївна бере скороварку і ґрунтовно закріплює кришку на ній, щоб, підвищивши тиск, збільшити температуру кипіння, отже, прискорити процес варіння.
2. Пенсіонери в ожеледь прив'язують терки до підошов (збільшується сила тертя).
3. Парфуми наносять на місця посиленою циркуляції крові (сонна артерія, внутрішня поверхня зап'ястя) - підсилюються випаровування. Пудру застосовують для одержання розсіяного зображення за рахунок багаторазового відбиття. Засмага зменшує зорово об'єм тіла, отже, людина здається стрункішим (темна поверхня поглинає світлові промені).
Мій предмет вивчати життєво необхідно для того, щоб забезпечити безпечне існування в цьому світі. Приклад:
1. У грозу від блискавки сховатися краще, наприклад, в машині, ніж на відкритому просторі, так як металевий каркас забезпечує електростатичний захист - заряд накопичується на поверхні зовні, а всередині заряду немає. (Хоча електричний заряд кардіостимулятора може врятувати життя - «завести» серце.)
2. Щоб не замерзнути, потрібно вдягнути не одну товсту теплу річ, а багатошарову одяг, щоб зменшити її теплопровідність за рахунок прошарування повітря.
З допомогою фізичних знань можна показати можливість людських сил підкорювати природу і протистояти природним катаклізмам. Приклад:
1. Передбачити землетрус (сейсмограф).
2. Використовуючи найпростіші фізичні прилади: термометр, барометр, психрометр, можна передбачити погоду. Якщо тиск підвищується - ясно, перед дощем тиск знижується, вологість підвищується, але зате не буде заморозків. Метеочутливі люди можуть убезпечити себе від гіпертонічних кризів, а садівники - сходи від замерзання.
Потрібна база основних фізичних знань, щоб знову і знову не «винаходити велосипед» або те, що не можливе в принципі. Приклад: вічний двигун, так як його принцип дії суперечить основним законам життя, природи і техніки, законам збереження енергії. Вивчення фізики розвиває логічне мислення, яке необхідно людині взагалі перш ніж щось робити, подумати, до чого це може призвести (причинно-наслідкові зв'язки), шукати сенс у своїх діях (а не свердлити собі череп - «просвітлить» свідомість) . Вчить аналізувати ситуацію, розуміння того, що все відбувається не просто так і що потрібно зробити, щоб чогось досягти. Фізика формує світогляд. Вивчаючи її, можна зробити висновок - світ єдиний (ми складаємося з «пилу і зірок»), все змінюється у світі розвивається, і ми разом з ним.

ГРУПА «ФІЛОЛОГІЯ»
Від групи виступила вчитель російської мови і літератури, педагогічний стаж - ... років.
Хто такий мій учень?
Озирнімося навколо ... Ми вже встигли зробити крок у XXI століття, але серед нас все так же живуть і живуть Фамусов, Молчалін, Хлєстаков, і все так само ораторствує Чацький. Деякою мірою, від нас, вчителів, залежить, чи зміниться ця ситуація.
Чого ми хочемо навчити своїх учнів?
Ми хочемо, щоб наші учні не були схожими один на одного, розуміли і адекватно оцінювали навколишній світ, вміли жити повноцінним життям в сучасних умовах. Це можливо за умови, якщо ми випустимо людину, яка вміє думати, аналізувати і, відповідно, робити вибір. Багато в чому від нас залежить, чи відбудеться як особистість наш учень, чи зможе він реалізувати себе і, нарешті, як складеться його доля. Наші предмети і допомагають вирішити ці проблеми. Зовсім не хотілося б, щоб наші діти коли-небудь сказали словами А.С. Пушкіна:
«Нас всех учили понемногу
Чему не будь и как не будь,
Так воспитанием, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.»
Колись у давнину Великий Вчитель вирішив випробувати своїх учнів, запропонувавши їм обрати для себе мечі. Один з них вибрав легкий меч сподіваючись зберегти сили в трудному поході. Інший вибрав довгий меч, сподіваючись вразити їм більше противників з безпечної відстані. Але самим мудрим виявився третій учень, який обрав для себе найзручніший меч, який став продовженням його руки. Ми, як Великий Вчитель повинні як раз і дати в руки учневі той самий зручний меч Знань, що стане для нього необхідною частиною життя.
Філологічну освіту націлене на формування визначених компетенцій - мовної, лінгвістичної, комунікативної та культурологічної.
Мовна компетенція передбачає знання самої мови і її норм, що відповідають мовним рівнями.
Лінгвістична компетенція передбачає знання про мову як суспільне явище і знакову систему, про устрій мови і його функціонування.
Комунікативна компетенція спрямована на формування розуміння та навичок читання, письма, говоріння і слухання; культури усного та письмового мовлення, а отже, функціональної грамотності.
Культурологічна компетенція передбачає виховання бережливого ставлення до мови та духовно-морального досвіду народу.
Все це призводить до формування мовної культури, яка проявляється в дотриманні культурно-мовних норм, функціональній грамотності, індивідуальній мовній манері, бережливому ставлення до мови, в умінні спілкуватися.
Висновок до виступу групи
У нас є бажання передати знання своїм учням, але наші бажання не завжди збігаються з потребами учнів. Ми вважаємо, це відбувається тому, що діти не завжди розуміють, навіщо їм потрібно ті чи інше знання. Тому наша група пропонує скористатися шкільними засобами масової інформації та ввести вчительську сторінку у шкільній газеті «Чому вчить мій предмет».

ГРУПА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА».
Від групи виступила вчитель фізичного виховання, педагогічний стаж - ... років.
Предмет фізична культура теоретично спрямований на підтримання фізичного здоров'я підростаючого покоління. А практично це віддушина для дітей, які всі 45 хвилин і можуть рухатися, спілкуватися і радіти життю.
Ні для кого не секрет, що наш учень вже з приходом до школи у 60 випадках із 100 має відхилення у фізичному здоров’ї. За моїми спостереженнями, виходячи зі школи, вже 95 зі 100 вимагають уваги медиків. Мій предмет дає можливість підтримувати фізичну форму. Ми не можемо поставити завдання зміцнення здоров'я, бо це не завдання одного педагога, а завдання держави, тому своїм завданням ми бачимо надання можливості рухової активності та душевного комфорту.
Я хочу навчити своїх учнів позитивно мислити, любити фізичне навантаження як форму відпочинку організму, вміти володіти своїм тілом, любити своє тіло, вміти рухатися, вміти долати труднощі й розвивати командний дух. У цілому використовувати здоровий спосіб життя. У процесі підготовки до педрада нам пропонувалося подумати над питанням: як у світлі сучасного ринку праці проглядається наш предмет?
Тут відповідь однозначна: сидіти на лекції і не заснути навчить фізкультура; працювати без болю в спині за комп'ютером навчить фізкультура; працювати єдиною командою навчить фізкультура. Якщо учень навчиться бути капітаном в команді, він буде керувати колективом.
Якщо хлопці навчаться досягати високих результатів у спорті, тоді зможуть побудувати життєві, кар'єрні сходинки, легко подолати будь які труднощі, будуть здатні до самореалізації.

Перед групою експертів стояло складне завдання виділити найбільш сильні аргументи і визначити коло проблем, що намітилися, розробити заходи для подальшого вирішення означених проблем.
Найвищою оцінкою виступам вчителів був вислів учнів, що взяли участь у педагогічній раді: «Як чудово побачити свого вчителя не як безапеляційного вартового навчального предмета, який легко оцінює за знання і незнання, а побачити вчителя в ролі «педагогічного Коперніка», зрозуміти, що навіть сама сувора вчителька - це твій союзник, не стражник, а твій охоронець, вірніше, ангел-охоронець ».
Але найголовніше для педагогічної ради - це визначення проблем і планування шляхи їх подолання.

ПІДСУМКИ ДИСКУСІЇ

Підсумки дискусії підбила заступник директора з НВР.

Говорячи про освіту, ми неминуче приходимо до трьох питань.
1. Особистість вихованця.
З точки зору соціальної психології особистість є індивідуальний комплекс присвоєння соціокультурних цінностей і сенсів, з однієї сторони, і захисту від тотального соціального навіювання - з іншого. Тому сучасна особистісно орієнтована педагогіка займається формуванням, розвитком і зміцненням відразу цих двох протилежних процесів - і навіювання цінностей, і протистояння навіюванням, масових думок і забобонів.
Таким чином, один з базових процесів - це навіювання особистісно значимих для неї культурних зразків. Оволодіння операціями з предметами, навичками й уміннями. Виконання закріплених звичаєм форм поведінки у типових ситуаціях. Засвоєння нормативних текстів, що виказують собою «здоровий глузд» і мінімум необхідних для визначеної епохи знань, переконань, етичних принципів, цінностей та вірувань.
Інший, протилежний першому, базовий процес педагогіки - це формування механізму протистояння навіюванню. Цей механізм включає в себе волю до самостійності, бажання відрізнятися від інших, пошук «свого шляху» в житті. Він же включає в себе і необхідні для цього засоби, такі як вміння та схильності до допитливості, «сумнів», «критиці типових зразків», бачення альтернатив у прийнятті рішень, раціональному і (або) інтуїтивному виборі, створенню і реалізації власних життєвих проектів і стратегій.
2. Зміст освіти, переважання компетентнісного підходу.
Говорячи про стратегію досягнення зазначеної вище мети, необхідно підкреслити головну її особливість - відмова від знеособлених традиційних ЗУНів і формування суб'єктної позиції школяра по відношенню до своєї власної біографії. Освіта забезпечує освоєння позиції «співавтора», «співучасника», «співпроектувальника», що надає значний імпульс навчальної мотивації і, в свою чергу призводить до зняття психологічних перешкод для засвоєння «простого програмного матеріалу» за рахунок стимулювання довільної уваги , автоматичного попутного запам'ятовування, діяльнісного освоєння знань. Самостійне творення свого життєвого проекту в контексті соціального служіння та персональної відповідальності одне тільки надає можливість відповідально розпоряджатися своїм життям, бути моральним і розумним господарем своєї долі, справи, будинку, держави і тому є найбільш важливою ознакою вільної людини.
Ідея компетентнісно-орієнтованої освіти - одна з відповідей системи освіти на цілісне соціокультурне замовлення, що повинно відповідати високій якості життя. Компетентнісно-орієнтований підхід до освіти, не заперечуючи необхідності формування знаннєвої бази і комплексу навичок і вмінь, а також елементів функціональної грамотності (соціально прийнятних алгоритмів дії в типових ситуаціях), дозволяє досягти інтегрованого результату-компетентності.
Компетентність являє собою «культурне новотворення» особистості, тобто сукупність цінностей, переконань, знань, мотивів, звичних і знайомих дій, «що доростають» до повноцінної діяльності. Сукупність, котра має свої багаточисельні прототипи у світі «великої культури». Формуюча система таких новоутворень є «утворюючою» особистість, а сформована – особистість утворену.
Забезпечуючи компетентності випускника, школа формує і внутрішній ресурс особистісного розвитку випускника для всього наступного життя, а також здатність використовувати його, підсилювати і поповнювати за рахунок зовнішніх ресурсів.
3. Педагогіка школи, професіограма вчителя.
Завдання школи полягають у тому, щоб сформувати у своїх учнів якості, традиційно властиві інтелігентам: порядність і відповідальність, великодушність, потреба у творчості, прагнення до свободи, вміння розуміти і приймати іншого, діяльну активність, тілесне і душевне здоров'я.
Тому на уроках і в позакласній роботі слід орієнтуватися на активну, різноманітну і посильну діяльність кожного учня, створювати ситуації позитивного морального вибору, навчати вести діалог, вмінню чути, слухати, гідно висловлюватися і розуміти інших.
У зв'язку з цим навчання знанням, вмінням та навичкам, формування базових компетентностей, виховання рис характеру і якостей особистості, розвиток здібностей, схильностей та інтересів є обов'язковими, рівноцінними і тісно пов'язаними одна з одною сторонами освітнього процесу, при тому, що слід визнати відокремленість та самоцінність і виховної, і навчальної, і розвиваючої діяльності. Тому кожен вчитель-предметник покликаний виховувати та розвивати, кожен навчальний предмет має стати, перш за все, засобом розвитку особистості учня, а характер і професіоналізм вчителів важливим засобом виховання значущих рис характеру і якостей особистості учня.
Учень «утворюється» у школі під безпосереднім чотирикутним впливом: особистостей одного або декількох улюблених вчителів, команди вчителів, які працюють в даному класі, психолого-педагогічного середовища школи в цілому і укладу шкільного життя. Індивідуально особистісне педагогічне спілкування дає учневі досвід діалогу, повагу та статусне спілкування. Командне педагогічне спілкування дає учневі досвід кооперації, відповідального вибору, субординації і розподілу працевитрат. Сприятливий психолого-педагогічний клімат дає вчення позитивному досвіду взаємодії в різновіковому і різноспрямованому за інтересами колективі. Уклад шкільного життя, що представляють собою живі традиції школи, дає учневі стійку систему ідеалів суспільного буття.

Рішення педагогічної ради:
1. Провести відкриті уроки з метою реалізації завдання формування учня як компетентної особистості, здатної до самореалізації.
Термін: листопад-грудень
2. Розмістити в шкільній газеті сторінку «Мій предмет у майбутньому житті мого учня». Періодичність випуску сторінки - 1 раз на місяць.
Відповідальна заст. директора з НВР

Автор: 

Радченко Ольга Вячеславівна
Директор Токівської загальноосвітньої школи

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі