Користувацький вхід

Тема: «Земля – природна скарбниця. Розмаїття ґрунтів. Типи, види ґрунтів, їх родючість»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Мета: формувати в гуртківців поняття про землю, як скарбницю, про ґрунт; ознайомити із типами, видами ґрунтів, їх властивостями та із значенням ґрунту в природі і житті людини; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, вміння спостерігати і аналізувати побачене під час виконання дослідів; виховувати дбайливе ставлення до ґрунтів, любов до природи, повагу до думки іншого.
Обладнання: ґрунт зібраний у 4-х місцях, 4 стакани, фільтрувальний папір, ніж, таблиці, схеми, комп’ютер, «Зелений пакет для учнів», «Зелений пакет для вчителя», атлас України, атлас Кіровоградської області, контурні карти Кіровоградської області.
Тип заняття: комбіноване
Форма заняття: фронтальна

Хід заняття
І. Організаційний момент
Емоційна хвилинка
Сонце встало – запалало,
І гуртківців привітало.
Час настав, мерщій всі в клас,
Бо гурток почавсь у нас!
Перевірка присутніх та готовність гуртківців до заняття
ІІ. Актуалізація опорних знань
Бюро погоди
- Яка сьогодні погода?
- Які зміни відбулися в природі?
— Від чого залежать зміни в природі?
— Чи впливає погода на настрій?
Розминка (розгадування зашифрованої теми заняття)
Гра " Впізнай мене "
Керівник зачитує стислу ознаку, в якій дано відомості про об’єкт, який буде вивчатись в темі, гуртківці повинні впізнати цей об’єкт. При невдачі вчитель зачитує наступну, більш точну і докладну ознаку про те саме. Якщо і ця ознака не допомагає дати правильну відповідь, то зачитується третє ознака, що допомагає розпізнати об’єкт вивчення.
Перша ознака: Його легко знайти під ногами.
Друга ознака: Це продукт взаємодії живої і неживої природи.
Третя ознака: Це верхній родючий шар землі.

IV. Повідомлення теми і мети заняття
— Як ви здогадались, сьогодні на занятті ви дізнаєтеся про землю, як природну скарбницю та про розмаїття ґрунтів, їх види та родючість.
Метод «Очікування»
- Що нового ви хочете дізнатися під час заняття? (Гуртківці висловлюють власні думки)
Обговорення
На плакаті написані різні слова, що мають відношення до ґрунту, наприклад:
- Верхній шар, частина земної кори;
- Покриває всю планету, покриває суходіл;
- Рідкий, твердий, живий, родючий;
- Складна суміш живої та неживої природи;
- Необхідний, необов’язковий.
Закінчіть речення, використовуючи написані слова та словосполучення.
Грунт – це…
Грунт…
Грунт являє собою…
ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності
Постановка проблемного питання
"Земля - наша мати всiх годує", - говорить українське прислiв'я.
Найбільше багатство нашої держави – це її земля. В українській мові термін «земля» використовується як узагальнююча назва грунтів, тому пишеться з малої літери.
Грунти є важливим шаром поверхні Землі та субстратом, на якому розвинулось життя на нашій планеті. Загальновизнано, що за природною родючістю українські ґрунти є одними з найкращих у світі. Їх видовий склад надзвичайно різноманітний і включає кілька десятків типів: від родючих чорноземів і південних каштанових до менш родючих – сірих лісових і опідзолених, та майже непридатних до аграрного виробництва - піщаних і кам’янистих ґрунтів. Тому використання землі досить диференційоване залежно від регіону, типу ґрунтового покриву та основних видів діяльності, які історично склалися в даній місцевості
- Чому землю називають живою? (Земля у певному сенсі є живою, оскільки вона населена численними живими організмами. Крім цього, вона завжди перебуває у процесі формування або руйнування (ерозії).

V. Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя з елементами бесіди.
— Ґрунт можна порівнювати із тоненькою плівкою, що вкрила сушу нашої величезної планети. А без цієї плівки не було б ні суші, ні рослин, ні тварин, ні людини. Чому?
- Уявіть собі, що ґрунту раптом не стало. Що станеться на Землі? (Зникнуть рослини і тварини. А отже, не зможуть жити на землі і люди).
Ось чому говорять, що ґрунт дорожчий за золото. Без золота люди змогли б прожити, а без ґрунту — ні.
Ґрунти — це земельні ресурси України, складова частина її продуктивних сил, основне джерело національного багатства. Ґрунт є особливим природним витвором, він виник у результаті взаємодії неживої та живої природи.
Головна властивість ґрунту — родючість, тобто здатність забезпечувати рослини необхідними мінеральними солями і вологою. Визначає родючість ґрунту органічна речовина — перегній, що утворюється в результаті неповного розкладу бактеріями та грибами відмерлих рослинних решток.
Перегляд відеофільму «Грунт – наше багатство».
Фронтальне опитування
- Опишіть, яким чином формується земля?
- Які її основні функції?
- Якими є найбільші загрози для землі?

Завдання. Складання опорної схеми «Утворення грунту»
( гірські породи+вода+повітря+тепло+перегній) × час = грунт
Висновок: ґрунт утворюється в результаті складної взаємодії гірських порід, клімату, води, живих організмів.
Доведіть, що для утворення грунту потрібний тривалий час

Розповідь з елементами бесіди. Робота з картами грунтів України та Кіровоградської області
Ґрунти України є дуже різноманітними. Їх існує близько 1000 видів, тому що вони утворились у різних природних умовах.
Ґрунти за своїм походженням нерозривно пов’язані з фізико-географічними умовами та ландшафтними типами місцевості. В Україні нараховують понад 38 типів ґрунтів. Вони відрізняються між собою структурою, мінеральним складом, вмістом гумусу та поживних елементів, фізичними й хімічними властивостями, родючістю, придатністю для сільськогосподарського використання.
- Як ви гадаєте, що таке родючість грунтів?
Родючість ґрунтів визначає такий компонент, як гумус (перегній). Це органічна речовина, що утворилася з решток відмерлих організмів під дією редуцентів – грибів та бактерій, які переробляють рештки відмерлих організмів. Процес ґрунтоутворення — важлива частина біологічного кругообігу речовин й енергії, який забезпечує рослини калієм, вуглецем, азотом, фосфором тощо.
Ґрунтовий покрив України на 60% складається з чорноземів, найродючіших з усіх видів ґрунтів.
Наступна поширена група – це опідзолені ґрунти Лісостепу. За своєю продуктивністю вони відносяться до найбільш родючих і поділяються на чорноземи опідзолені, темно-сірі опідзолені, сірі лісові та ясно-сірі лісові.
Далі йдуть дерново-підзолисті і дернові опідзолені ґрунти Полісся з невисокими показниками родючості та недостатнім забезпеченням поживними речовинами. Найменш зволожені ґрунти в Україні – це темно-каштанові та каштанові гранти Сухого степу.
Буроземна зона представлена такими ґрунтами, як буроземи, буроземи опідзолені, буроземи підзолесті, поверхнево оглеєні, лучно-буреземно-глейові. До групи ґрунтів з підвищеною зволоженістю відносяться лучно-чорноземні та лучно-каштанові ґрунти.
Є також ґрунти, які зазнають постійного перезволоження. Це – лучні, лучно-болотні, болотні та органогенні ґрунти.
Ви спостерігали в природі, що ґрунт має неоднаковий колір. Колір ґрунту залежить від кількості в ньому піску і глини. Чим більше в ґрунті піску, тим колір його світліший. Якщо вміст в ґрунті піску перевищує 90 %, то такий ґрунт називають піщаним, а той, що містить понад 40 % глини, — глинистим.
У піщаному ґрунті мало повітря. Він швидко пропускає воду, але погано її зберігає. Коли багато вологи, то глинистий ґрунт стає в’язким, а після висихання — твердим і щільним.
Ґрунт чорного кольору — чорнозем. У ньому багато перегною. Чорнозем пропускає воду і повітря, зберігає вологу.
- А зараз розглянемо ґрунти Кіровоградської області. За допомогою атласу спробуйте їх охарактеризувати.
Ґрунти області характеризуються високою родючістю. Ґрунтовий покрив області характерний для перехідної зони від південного лісостепу до північного степу.
У північній частині області переважають чорноземи потужні малогумусні та середньо гумусні. Значні площі тут займають чорноземи в різному ступені реградуровані, а також чорноземи опідзолені, темно-сірі опідзолені та сірі опідзолені ґрунти.
Для південно-східних районів найпоширенішими ґрунтами є чорноземи звичайні, середньо — та малогумусні, а в південній частині — чорноземи звичайні малогумусні малопотужні.
Робота з контурною картою та атласом Кіровоградської області
На контурній карті Кіровоградської області позначте основні види грунтів, використовуючи атлас Кіровоградської області.
Давайте дослідимо ґрунт (Експеримент). Робота з посібником «Зелений пакет для дітей» с. 48-49).
Грунт має чимало властивостей, але сьогодні ми зосередитеся на вивченні лише трьох із них, а саме: кольору, вологості та щільності. Для цього необхідно виконати такі дослідницькі завдання:
Покладіть в однакові лабораторні склянки свіжі зразки ґрунту, зібраного з різних місць. Підпишіть склянки та намалюйте в зошитах таку таблицю:
Ґрунт Колір Вологість Щільність
№1 Зі шкільного подвір’я
№2 З парку
№3 З ферми
№4 Біля річки
1. Колір ґрунту залежить від вмісту в ньому різних хімічних сполук і води. Хімічний склад зумовлює три основні кольори ґрунту:
• чорний — через присутність гумусу;
• коричневий (бурий, кольору іржі) - через присутність сполук заліза; та
• сірий (білуватий) — через присутність карбонатів (солей вугільної кислоти) та силікатів.
Пропорція, в якій у ґрунті містяться різні сполуки, зумовлює відтінки основних кольорів. Вологіший ґрунт завжди виглядає темніше. Запишіть результати спостереження у першу колонку.
2. Вологість ґрунту залежить від присутності в ньому води на момент дослідження.
Вміст води можна приблизно виміряти за допомогою промокального паперу.
Розгляньте такі ступені вологості:
• сухий ґрунт — від дотику розсипається на пил, не залишає вологого сліду на промокальному папері;
• свіжий ґрунт — прохолодний на дотик, але не залишає вологого сліду на промокальному папері;
• сирий ґрунт — у долоні легко формує кульку, залишає вологу пляму на промокальному папері;
• мокрий ґрунт — прилипає до долоні, з нього крапає вода.
Визначте ступінь вологості ваших зразків ґрунту та запишіть результати у другу колонку.
3. Щільність ґрунту можна визначити за допомогою ножа. Розгляньте такі ступені щільності:
• дуже щільний — ніж не може прорізати ґрунт;
• щільний — ніж прорізає ґрунт із докладанням значних зусиль;
• доволі щільний — ніж прорізає ґрунт доволі легко;
• пухкий — ґрунт легко кришиться.
Запишіть результати спостереження у третю колонку.

Розповідь з елементами бесіди
Родючість ґрунту.
— Верхній родючій шар ґрунту, що дає життя рослинам, сам зростає дуже повільно. Учені підрахували, що для того, щоб утворився шар ґрунту завтовшки 5 см, потрібно не менше, ніж 2000 років. А для нормального росту рослин потрібний шар ґрунту завтовшки хоча б 50 см. Порахуйте, скільки ж потрібно років, щоб утворився ґрунт такої товщини. Якщо невміло або недбало господарювати, то родючий ґрунт може загинути швидко і безповоротно.
Одним з головних показників оцінки родючості ґрунту є вміст у ньому комплексу специфічних органічних речовин – гумусу. Від нього залежить не лише урожайність рослин, а і спрямованість ґрунтових процесів, екологічний стан ґрунтів і ландшафтів, ефективність заходів по підвищенню ґрунтової родючості та охорони довкілля.
При знищенні природної рослинності йде процес руйнування ґрунту, внаслідок різкого збільшення прямого поглинання сонячної радіації. Це призводить до “горіння” гумусу, погіршення його агрегуючої здатності. Відкритий ґрунт у сонячний день влітку на поверхні може нагрітися до 80 градусів за Цельсієм і навіть вище. А це означає не тільки підвищені втрати вологи на випаровування, а і втрати агрономічно-цінної структури ґрунту, втрати гумусу, затухання мікробіологічних процесів. Втрата рослинності і надмірне перегрівання поверхні ґрунту обумовлює погіршення мікрокліматичних характеристик. Є підстави припустити, що підвищення проявів посух і посушливості клімату в Україні і ряді інших країн обумовлюється саме цією причиною.
Протягом останніх років через незбалансовану дефіцитну систему землеробства в Україні ґрунти втратили значну частину гумусу. За даними Державного технологічного центру родючості ґрунтів, найродючіші у світі чорноземи перетворилися на ґрунти із середнім рівнем родючості, та їхні властивості продовжують погіршуватися.
- Що потрібно робити для того, щоб грунт був у доброму стані?
Щоб родив багатий ґрунт, його необхідно добре обробляти. У пухкий ґрунт добре проникають повітря та вода. Малородючі ґрунти удобрюють торфом, перегноєм, мінеральними добривами. Удобрення потребує і чорнозем, бо рослини для росту і розвитку забирають із нього безліч поживних речовин. У нас на Кіровоградщині переважають чорноземні ґрунти. Вони дають гарні урожаї зернових культур та цукрового буряка.
- Чи потрібно охороняти грунти?
На відміну від охорони повітря та води, проблема охорони грунтів тільки нещодавно постала перед людством. Адже, після того як земля потрапляє у приватну власність, стає складніше здійснювати контроль та вживати відповідних заходів для її охорони, ніж для охорони води чи повітря.
Тому, в 1996 році була прийнята Конституція України, яка визначила землю основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
А 2015 рік – Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй оголосила Міжнародним роком ґрунтів, що має стати важливою платформою для підвищення обізнаності на міжнародному, регіональному та національному рівнях про фундаментальну роль ґрунтів для людського життя.

VI. Узагальнення вивченого матеріалу
Інтерактивна гра «Карусель»
Гуртківці стають у два кола обличчям одне до одного. Учні зовнішнього кола ставлять учням внутрішнього кола запитання за темою, ті відповідають. За командою вчителя «крок» діти роблять один крок по колу, знову відповідають на запитання. Потім коло внутрішнє стає зовнішнім, а зовнішнє - внутрішнім.
Гра «Так чи ні»
1. Сьогодні вчили ми грунти? (Так)
2. Грунт має досить гарний смак? (Ні)
3. Пісок, глина і рослинні рештки є в грунтах? (Так)
4. Живе у грунті лише черв’як? (Ні)
5. Розчиняється грунт у воді? (Так)
6. Повітря є у грунті? (Так)
7. Утворюється грунт на камінцях? (Ні)
8. Чи завжди люди бережуть грунти? (Ні)
9. А ти допоможеш зберегти землю – природну скарбницю? (Так)

VII. Підсумок заняття
Метод «Очікування»
- Що нового дізналися під час заняття…
Поетична хвилинка
Земля - життя колиска,
Одвічний людства дім.
І здалека і зблизька
Ти познайомся з ним.
Не чвань природу, друже,
А добре бережи,
Тобі земля віддячить
Від щирої душі!

VIIІ. Домашнє завдання
- Підготувати фотогалерею на тему: «Збереження земельних ресурсів рідного краю».
- Підготувати повідомлення: «Цікаві факти про грунти»

Автор: 

Гавінська Наталія Вікторівна, керівник гуртків екологічного напрямку Комунального закладу "Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійського району"

Джерело: 

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі