Користувацький вхід

Опорна схема до розділу "Проектування"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

Методи вирішення творчих задач
(методи творчого та критичного мислення)
Виробничі етапи проектування це
1)формування конструкторського задуму пристрою,
2)його ескізна перевірка-перевід мови уявних образів виробу на мову графіки;
3)розробка ескізного проекту
4)конструювання основних вузлів чи деталей пристрою під час технічного і робочого проектів.
Методи творчого і критичного мислення ґрунтуються на двох основних механізмах творчості-асоціативному мисленні та заздалегідь прийнятому випадковому характеру пошуку.
Методи діляться на дві групи
1 група
Метод мозкової атаки Морфологічного аналізу
Метод тіньової мозкової атаки Гірлянд випадковостей і асоціацій
Синектики Випадковостей
Фокальних обє'ктів Контрольних запитань
2 група
Алгоритм вирішення винахідницьких задач(АВВЗ)
Функціонально вартісний аналіз

Метод мозкової атаки передбачає створення групи з 12-25 людей .Створений Алексом Осборном у 30 роки 20 століття
(далі підручник)
Про метод синектики докладніше. Синектика- із грецької це сполучення різнорідних елементів .
Дві суттєвих новації полягає в тому, що група, для синектики, складається з 5-7 фахівців різного профілю та в використанні методу аналогії.
1.Пряма аналогія
А) аналогія операцій(функцій, принципу дії)
Б)аналогія будови
В)аналогія форми
В)аналогія зв'язку.
2.Особиста аналогія –емпатія
3.Фантастична аналогія
4.Символічна аналогія
(Далі дуже добре описані аналогії в підручнику)
Метод морфологічного аналізу. Створений Цвіккі. Морфологія –наука про будову та форму речовини, організмів, предметів та інше.
В технічній системі виділяють характерні структурні або функціональні елементи і тоді –таблиця(див.підручник)
Метод фокальних об'єктів. Створений в 1923 р Е.Кунце -професором Берлінського університету. Його сутність в перенесенні властивостей випадково вибраних явищ чи об'єктів на новий пристрій, що проектується.
Метод гірлянд випадковостей і асоціацій
Це вдосконалення МФО. Береться поняття і до нього асоціації, але попередній термін відкидають і до другого йде асоціація
Метод контрольних запитань
Метод контрольних запитань реалізується за допомогою переліку запитань, розроблених А.Осборном, Т.Ейлоартом, Д.Пірсоном, Г.Л.Бушем та ін.
За кордоном широко використовується розробка А.Осборна із 9 груп запитань:
1. Яке нове застосування можна запропонувати для об'єкта?
2. Який інший об'єкт подібний до даного і що можна скопіювати?
3. Які модифікації можна отримати завдяки обертанню, вигину, скручуванню, повороту, зміні функцій, кольору, форми, контуру?
4. Що у технічному об'єкті можна збільшити (розміри, міцність, кількість елементів і т.п.)?
5. Що у технічному об'єкті можна зменшити (ущільнити, стиснути, прискорити, звузити, подрібнити)?
6. Що у технічному об'єкті можна замінити (елемент, матеріал, привід і т.п.)?
7. Що у об'єкті можна переробити (схему, компоновку, порядок роботи і т.п.)?
8. Що в об'єкті можна зробити навпаки?
9. Які нові комбінації елементів можливі?
Метод випадковостей ґрунтується на пошуці без плану, дій де конструктор більш довіряє своїй інтуїції і деколи навіть не може пояснити звідки взялася дана конструкція
Методи другої групи
1.Метод функціонально –вартісного аналізу
Це метод техніко-економічного дослідження систем, спрямований на оптимізацію співвідношення між їх споживчими властивостями і витратами на досягнення цих властивостей. Цей метод розробив конструктор Пермського телефонного заводу Ю.М. Соболев.
Тобто якщо говорити образно,то ФВА –це концентрована атака на надлишкову вартість обє'кта.
Завданням функціонально- вартісного аналізу є досягнення найвищих споживчих властивостей продукції при одночасному зниженні її вартості.
ФВА проводиться в сім етапів:
1.Підготовчий.На ньому відбирається об'єкт для аналізу
2.Інформаційний.Здійснюється збирання, систематизація, всебічне вивчення обє'кту та його аналогів
3.Пошук «надлишкової» вартості. Починається з виявлення і формулювання функції об'єкта і його елементів.
4.Творчий.На цьому етапі напрацьовується шлях усунення «надлишків»Приймаються, зокрема, рішення щодо вдосконалення конструкцій виробу, технологічних процесів тощо
5.Досліднний
6.Рекомендаційний
7.Етап впровадження
Основні ідеї ФВА
-Споживача цікавить не продукція як така, а користь, яку він одержить від її використання;
-Споживач прагне скоротити свої витрати;
_Функції(властивості),що цікавлять споживача, можна одержати в різний спосіб, а отже ,з різною ефективністю та витратами;
-Серед можливих альтернатив реалізації функції існують такі в яких співвідношення ціна-якість є оптимальним для споживача
-Саме такі функції і повинна мати продукція і нічого зайвого,що тільки підвищує ціну товару
2 Алгоритм розвя'зання винахідницьких задач
Його створив радянський винахідник Альтшуллер та його колегами в 1946 році
АРВЗ ,або ТРВЗ(теорія розв'язання винахідницьких задач)- це комплексна програма алгоритмічного типу, яка ґрунтується на законах розвитку технічних систем і призначена для аналізу винахідницької задачі з метою виявлення, уточнення ті вирішення прихованого в ній технічного протиріччя.
Головний принцип ТРВЗ базується на твердженні, що кожне завдання має нескінчену кількість розв'язків. Умови завдань мають бути загальними, абстрактними, не пов'язаними з конкретними життєвими ситуаціями. Ще одна дуже важлива умова формулювання творчого завдання ТРВЗ- орієнтація на результат.
Спрощений алгоритм роз'вязання творчих завдань.
1.Зрозуміти завдання й налаштуватися на його розв'язання, «стати в мисливську стійку». Відтворити завдання своїми словами, зробити малюнок(підключити образне мислення) Визначити тип завдання - логічне, творче, технічне й т.п.
2.Спробувати розв'язати одним з традиційних способів
1)методом спроб і помилок;
2)дотримуватися здорового глузду;
3)частинами;
4)аналогією;
5)асоціаціями;
6)методом пошуку компромісу;
7)шляхом експертних оцінювань
3Якщо завдання складне і його не вдалося розв'язати вищевказаними способами то використовують такі кроки:
а)Сформулюйте протиріччя, вкажіть шкідливу функцію
ТРВЗ виділяє три види протиріч(у порядку зростання складності роз'вязання)
- адміністративне протиріччя: «необхідно поліпшити систему, але я не знаю як(не вмію, не маю права) зробити це»
- технічне протиріччя: «поліпшення одного параметру системи призводить до погіршення іншого параметру»;
- фізичне протиріччя:«для поліпшення системи якась її частина має перебувати в різних фізичних станах одночасно, що неможливо»
б)Сформулюйте ідеальне кінцеве розв'язання (ІКР) і дайте відповідь що заважає його отримати
в)Визначте, які основні частини беруть участь у завданні(складіть модель завдання)
г)Пошукайте ресурс(можливості для вирішення) в кожній з цих частин
д)Використайте прийоми для узгодження протиріччя, знайдіть кілька розвя'зків
е)Визначте силу отриманих розв'язків і виберіть найкращий з них

Раціоналізація-це поліпшення чи вдосконалення процесу, об»єкту тощо. Вона здійснюється внесенням різних раціоналізаторських пропозицій, але не кожна раціональна пропозиція є раціоналізаторською.
Згідно з юридичними документами раціоналізаторською пропозицією визнається рішення, яке є новим і корисним для підприємства, організації чи закладу, на яке воно подано ,і яке передбачає зміну конструкції виробу, технології виробництва, складу матеріалу
Основні ознаки раціоналізаторської пропозиції є:
- наявність технічного рішення,
- локальна новизна,
- корисність.
Винахідництво.
Об'єкти винаходів це пристрій, спосіб(технологія виробництва),речовина.
Винахід виникає там, де є протиріччя між потребою та засобами задоволення цієї потреби.
Юридично винахід-це новий технічний роз'вязок задачі в будь –якій галузі промислового виробництва, будівництва, чи оборони, який дає позитивний ефект і має суттєві відмінності в порівнянні з відомими розвя'зками цієї самої задачі
Рішення називається технічним якщо воно стосується одного з чотирьох випадків:
пристрій;спосіб;речовина;винахід« на застосування»

(якщо когось зацікавить,то я додам і питання для тематичної по цьому розділу)

Автор: 

створено мною як опорна схема для даного розділу(може комусь пригодиться)

Джерело: 

використано матеріали Підручник "Технології" під редакцією Маздогіна;
Майстер -клас Технології С.І Богданова
статті з інтернету та енциклопедій

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі