Користувацький вхід

Останні публікації

Формування соціально-активності учнів у курсі шкільної біологічної освіти

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Формування соціально-активності учнів у курсі шкільної біологічної освіти
Жучик Наталія, Мороз Леся
В умовах творення Української держави особливої актуальності набуває проблема виховання соціально-активної особистості. Сучасність потребує нового покоління молоді, здатного адаптуватися в складному сучасному світі, бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, що вимагає досвідчених, грамотних працівників, які діятимуть у професійному і соціальному середовищі і навчатимуться протягом життя.
Сучасна освіта вимагають від вчителів створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішенню поставленої мети. На сучасному етапі вчителі біології використовують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей.
Проблема виховання й методика навчання біології нині стає дедалі актуальнішою, оскільки в сучасному світі змінюються пріоритети цінностей. Значну увагу звернено на людину, як особистість.
Шкільна освіта спрямована на виховання всебічно розвиненої й гармонійно сформованої особистості готової до життя та праці. Кінцевою метою виховання особистості є підготовка її до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання нею ролі громадянина України та Землі, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша тощо.
Біологія – наука майбутнього. Тому вчитель біології повинен донести до свідомості кожного учня значимість цього предмета. Ми повинні знати, які продукти споживаємо, що за воду ми п’ємо, чим дихаємо. Що ж чекає на нас і наших дітей у майбутньому?
В шкільному курсі біології є великі можливості для реалізації основних напрямів виховання:
-розумового, морального (зокрема таких його аспектів, як патріотичне, громадянське, екологічне та статеве);
- естетичного (формування естетичної культури);
- трудового, фізичного(особливо санітарно-гігієнічного).
Стрімке зниження інтересу до процесу навчання вимагає застосування нових прийомів і методів навчання для сучасних молодих людей.
Використання інноваційних підходів до навчання на основі інтерактивних форм і методів передбачає докорінну зміну методичних стереотипів, які сформувались у викладачів.
Сучасному педагогу важливо усвідомити завдання, що передбачає підготовку учнів, які повинні творчо мислити, зіставляти й аналізувати факти, аргументовано відстоювати свою думку, мати достатню теоретичну підготовку й реалізувати її на практиці. При інтерактивній моделі навчання кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів ( колективне, групове, навчання у співпраці). Інтерактивна форма різко збільшує відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю, дії, практику.
Вивчаючи біологію в школі учні дізнаються про особливості будови і функцій свого тіла, отримують поради, як зберегти своє здоров’я, усвідомити місце людини серед інших живих істот, дізнаються, що людина – не тільки біологічний об’єкт, а ще й особистість, гідна поваги, любові та співчуття. Також вони удосконалюють вміння спостерігати і доглядати за своїм тілом, зрозуміють значення свого здоров’я і здоров’я оточуючих, цінність людського життя.
В учнів необхідно сформувати уявлення про базові наукові біологічні поняття й забезпечити якісне засвоєння основних закономірностей розвитку живої природи. Для розкриття світоглядних проблем необхідно виділяти насамперед ті фундаментальні біологічні поняття й ідеї, які забезпечують формування в учнів узагальненого уявлення про природу з погляду біологічної науки. На кожному етапі розвитку біології вчені прагнуть систематизувати нагромаджені знання, об'єднати їх спільними ідеями чи принципами. Особливою зовнішньою формою зведення знань у систему виступає біологічна картина світу — цілісна система фундаментальних ідей, понять і законів біології. У результаті вивчення біології у випускника середньої школи має створитися уява про живі істоти – бактерії, гриби, рослини, тварини і віруси. Він має навчитися деяким прийомам їхнього дослідження, тобто характеризувати, порівнювати, визначати взаємозв’язок будови та функцій, ознаки пристосування до умов існування, робити висновки, узагальнення, удосконалювати прийоми логічного мислення.
Щоб краще пізнати свій організм можна запропонувати учням вести «Щоденник здоров’я». Він допоможе проводити довготривалі спостереження за своїм організмом і визначити його стан.

Також можна записувати у листки «Дерева життя» інформацію про негативний вплив куріння, вживання алкоголю та наркотиків. Це допоможе учням навчитися приймати відповідні рішення й казати «ні» цим страшним шкідливим звичкам.
Біологічна наука, як і будь – яка інша, потребує певних розумових дій. У біології розумові дії мають свої особливості, тобто всі вони починаються з аналізу біологічних об’єктів, який ставить за мету умовне розкладання об’єкта або явища на суттєві складові.
Наступним етапом цієї розумової дії є синтез. Він полягає у формуванні висновків про причини подібності і відмінності об’єктів, що вивчаються.
Кожне біологічне поняття, висновок, явище, процеси, закони - це узагальнення істотних ознак. Щоб узагальнити, слід проаналізувати, чим вони схожі і різняться, визначити головні. Причинно-наслідкові зв’язки між біологічними об’єктами встановлюють, з’ясувавши, що відбулося раніше, на що вплинула причина, які зміни обов’язкові й можливі. В природі немає випадковостей. Кожне явище має свою причину. Отже, на уроках біології учні формують розумові дії, розпочинаючи з аналізу, а закінчуючи синтезом – висновком. Це допоможе їм стати соціально-активними особистостями.

Автор: 

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі