Користувацький вхід

« Мистецтво спілкування з дітьми дошкільного віку» Інтерактивна консультація з елементами тренінгу для вихователів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Мета :
• з’ ясувати чинники, що забезпечують ефективність спілкування з дошкільниками;
• подолати стереотип та суб’єктивні установки;
• спонукати педагогів до професійної рефлексії

Загальновідомо, що людина, якій притаманна висока комунікативна культура, зазвичай має широке коло спілкування з різними людьми, легко налагоджує дружні стосунки як з дорослими, так і з дітьми, адже вона приємна в спілкуванні і викликає у співрозмовника симпатію. Така людина впевнено крокує по життю, легко переборюючи труднощі, з якими стикається.
Педагогу, з огляду на специфіку його діяльності, просто необхідно не лише вміти спілкуватися самому, а й навчити цього дітей. Від того, як вихователь спілкується з дітьми, залежить ступінь їх пізнавального інтересу й мотивації до діяльності.
Основою формування комунікативної культури педагога є його особистісні якості – товариськість, відкритість,емпатійність, а також комунікативні вміння та здібності – чітка дикція, виразність мовлення, уміння слухати і чути співрозмовника.
Товариськість – це стійке прагнення до контактів з людьми, вміння швидко встановити контакти. Ця властивість особистості містить такі складові, як:
комунікабельність – здатність відчувати задоволення від процесу спілкування;
соціальна налаштованість – бажання перебувати в товаристві, серед інших людей;
альтруїстичність – емпатія як здатність до співчуття, співпереживання, уміння уявити себе у світі іншої людини.
Тож пропоную розпочати вправою, що допоможе нам більше дізнатися одне про одного.

Вправа « Клубочок»
Вихователі сідають кружка. Ведучий, тримаючи в руках клубочок, обмотує нитку навколо пальця, ставить учаснику зліва будь-яке запитання, що його цікавить. І передає клубок. Той бере клубок, обмотує нитку навколо пальця, відповідає на запитання, а відтак ставить своє запитання наступному учаснику і передає йому клубок.
Скажімо:
Ведучий: Як вас звати ?
Перший учасник: Мене звати Олена Павлівна , Як довго Ви працюєте в цьому навчальному закладі?
Другий учасник : Сім років. Як ви починаєте свій робочий день?
Третій учасник: створюю собі хороший настрій, щоб зустріти дітей з усмішкою. Яку якість у собі ви цінуєте найбільше?
Коли клубочок повертається до ведучого, учасники визначають, на що схожа фігура, що утворилась з ниток, які пов’язують усіх учасників у єдине ціле.
Педагогічне спілкування – це процес взаємодії педагогів і вихованців, змістом якого є обмін інформацією, пізнання особистості партнера по педагогічному спілкуванню, а також організація спільної діяльності. При цьому інформація передається як вербальними, так і невербальними засобами.
Розглянемо основні засоби мовленнєвої виразності.
Жестикулярна виразність є одним з найяскравіших засобів вираження ставлення до дітей. Відзначимо наступний парадокс: ті жести й рухи, які нам найбільш притаманні, нам відомі найменше. Укорінена звичка жестикулювати певним чином є елементом автоматизованої поведінки насамперед впадає в очі. А перше враження є основою для формування думки про людину.
Мімічна виразність. Має високий інформаційно-виражальний рівень і ступінь впливу. Адже міміка найтісніше пов’язана з мовленням, хоча може бути використана педагогом і в « чистому» вигляді без словесного супроводу.
Інтонація. За ступенем впливу перевершує інші поведінкові показники. Те саме звернення педагога, сказане з різною інтонацією, дошкільники можуть сприймати по різному.

Вправа «Майстер інтонації»
Учасники по черзі промовляють фразу «йди сюди» , а інші визначають, із якою інтонацією вона вимовлена: наказ, прохання пропозиція тощо.

Отже, ми з’ясували, що доповнюють мовлення, емоційно впливають на вихованців, передають
почуття і переживання педагога невербальні засоби: погляд, міміка, рухи рук.
Уміння користуватися словом, емоційно висловлювати свої думки – важлива сторона комунікації.
Але для вихователя не менш значуща й інша сторона спілкування – вміння слухати. Ця функція спілкування дає йому змогу не лише розуміти дитину, а й відчувати її стан, настрій, ставлення до освітнього завдання чи виконуваної діяльності.

Вправа «Перше враження»
Ведучий пропонує учасникам сформувати дві групи. Кожний з груп за фотографією дитини має скласти про неї перше враження. Кожен на окремій картці має написати ті риси, які на його думку, притаманні цій дитині.
Інструкція для першої групи : «Перед вами фотографія дитини з багатодітної малозабезпеченої сім’ї»
Інструкція для другої групи : «Перед вами фотографія єдиної в сім’ї дитини. Її батьки – забезпечені люди».
Ведучий просить представників груп зачитати складені характеристики, а відтак демонструє фотографії. Усі учасники бачать, що на обох фотографіях та сама дитина.

Казка-загадка.
Жила-була прекрасна принцеса, що усім серцем любила принца щ сусіднього королівства. Він відповідав їй взаємністю. Батько принцеси, старий король, був проти їхнього шлюбу, тому наказав зачинити дочку в кімнаті і стерегти її. Коли принц дізнався про це, він написав принцесі листа і таємно надіслав його через людину, якій довіряв. У листі він умовляв її утекти від батька й обіцяв, що вона стане його дружиною, як тільки з’явиться в його замку.
Принцеса попросила поради в старого радника батька, що знав її з дитинства і якому вона довіряла. Мудра людина довго зважувала всі «за» і «проти» і заявила, що ризик дуже великий і принцесі краще відмовитися від утечі.
Незважаючи на застереження мудрого радника, принцеса усе-таки вирішила втекти. По допомогу вона звернулася до стражника, що охо¬роняв її двері. Той, злякавшись гніву старого короля, не погоджувався допомогти. Тоді принцеса пообіцяла щедро нагородити його золотом і коштовностями. Стражник залишив двері відчиненими, і принцеса утекла із замку.
За стінами замку знаходився густий ліс, через який їй слід було йти до свого принца. Принцеса злякалася і тому відчувала величезне полегшення, коли побачила лицаря, з яким колись познайомилася у своєму замку
Ніч застала їх на півдорозі в лісі. Було зрозуміло, що ночувати до¬ведеться в лісі. Принцеса хвилювалася, і тут лицар зізнався, що давно захоплений її красою, і запропонував разом провести ніч. Принцеса, звичайно б, утекла, але куди? Залишитися в лісі на самоті вона дуже
боялася, тому погодилася на пропозицію лицаря. І не помітила, що за кронами дерев сховався посланець принца.
Вранці лицар провів її до замку принца і зник. Прийшовши до свого коханого, принцеса не знала, що посланець принца доніс хазя¬їну про те, що він бачив. Тому принц відсторонив її від себе і наказав відправити до батька, не слухаючи ніяких пояснень.

- Поводження якого з героїв виявилося для вас найбільш зрозу¬мілим? Якщо ви вибрали поводження принцеси, то відмітною вашою рисою є ваша чутливість, що часто бере гору над розумом. Чи не дозволяєте ви своїм вихованцям «сідати вам на голову»? Ви, як правило, добре відчуваєте свого співрозмовника: знаєте його настрій, вибираєте правильний тон і необхідні слова. Вам удається на занятті створити сприятливу атмосферу, але з дисципліною на заняттях у вас проблеми. Якщо вам зрозуміле поводження і дії радника, то вас можна вважа¬ти мудрою, ґрунтовною людиною. Ви послідовні у своїй діяльності. Чітко формулюєте перед собою задачі і прагнете їх виконати. Від вихованців вимагаєте дисциплінованості і відповідальності. Прагнете само¬вдосконалення. Якщо ви вибрали поводження стражника, то можна говорити про те, що ви чітко знаєте, чого хочете домогтися у своїй професійній кар’єрі. Вас можна вважати реалістом. Життєвий досвід дозволяє знайти золо¬ту середину між високими вимогами оточуючих і здоровим егоїзмом. Бути на задньому плані — це не для вас. До своєї діяльності підходите творчо, тому на заняттях у вас панує атмосфера творчості. Якщо ви схвалили поводження лицаря, то ви практична людина. Однак часто у своєму поводженні ви керуєтеся приказкою «моя хата скраю». Ваша діяльність часто має формальний характер, оскільки ви не завжди послідовні в покараннях, заохоченнях і контролі за своїми вихованцями. Якщо вибрали поводження принца, то можна стверджувати, що у сво¬їй діяльності і поводженні ви дотримуєтеся раз і назавжди вироблених принципів. Для вас важливі внутрішній світ людини, принципи, за якими вона живе. Ви досить консервативні. Важко звикаєте до всього нового. У навчально-виховному процесі часто використовуєте педаго¬гічний досвід інших педагогів, сумніваючись у власній творчості.

Комунікативна діяльність педагога є одним з головних засобів навчання і виховання. Комунікативна компетентність педагога забезпечує контакти, співпрацю, спільну діяльність, взаємодію і в підсумку – Систему відносин. Це здатність встановлювати і підтримувати необхідні ефективні контакти з іншими людьми. Комунікативна компетентність включає в себе сукупність знань, умінь, навичок, що забезпечують ефективний перебіг комунікативного процесу. При цьому дуже важливо вміти вербально долати перешкоди, що виникають у спілкуванні: агресію, нерозуміння, авторитарне нав’язування певної думки, примусово тощо.

Автор: 

Цевенко Тетяна Геннадіївна, вихователь НВК "ДНЗ-ЗОШ Іст. №2"
м. Первомайськ Миколаївська обл.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі