Користувацький вхід

Формування здорового способу життя (учнів 5 – 9 класів під час плавання) на уроках фізичної культури та у позаурочний час

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Анотація. У статті проаналізовані підходи щодо формування здорового способу життя в учнів 5-9 класів засобами плавання на уроках фізичної культури та у позаурочний час.
Ключові слова: формування, здоров'я, учні, заняття, оздоровлення, плавання.
Постановка проблеми. Здоров'я нації - суттєвий показник суспільного та економічного розвитку держави. Здоров'я дітей - її майбутнє. Оздоровчі заняття плаванням позитивно впливають на стан здоров'я учнів, оскільки плавання представляє собою той вид спорту, що позитивно впливає цілком на весь організм людини, але особливо на серцево-судинну й дихальну систему. Дуже важливим є той факт, що заняття плаванням не передбачає ніяких побічних ефектів, є тільки протипоказання при яких відвідування басейну або не бажано, або заборонено. Плавання в басейні здатне знімати стрес й дратівливість, що позначається на психоемоційному стані, тому регулярні заняття плаванням має оздоровчий вплив, який є необхідним впродовж навчання учнів у школі (Н. Ж. Булгакова, 1999 й інші). Потрібні ґрунтовні знання, велике бажання та сила волі, щоб бути і залишатися здоровим. Проблема здорового способу життя учнів набула такої актуальності, що сьогодні ми говоримо про неї, як про глобальну загрозу всієї нації. Для вирішення її насамперед слід усвідомити для кожного з нас значущість самого поняття «здоровий спосіб життя». Поступове усвідомлення на державному рівні значущості профілактики, збереження, підтримки та відновлення здоров'я нації передбачає знаходження шляхів підвищення в учнів середнього шкільного віку усвідомлення цінності здоров'я, здорового способу життя. Пріоритетним завданням системи освіти є формування в особистості відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я свого оточення, як найвищих суспільних та індивідуальних цінностей.
Отже, дослідження проблеми формування здорового способу життя в учнів середнього шкільного віку є достатньо важливою та актуальною проблемою.
Аналіз останніх публікацій. В результаті аналізу науково-методичної літератури з проблематики фізкультурно-оздоровчих занять з плавання дітей середнього шкільного віку, можна зробити висновки, що регулярні заняття плаванням сприяють загартовуванню, підвищенню життєвого тонусу організму, покращують функції вегетативних систем, сприяють підвищенню працездатності [2, 11, 16]. Вчені довели, що одним з найефективніших засобів впливу на організм дітей з метою зміцнення здоров'я, всебічного розвитку та підвищення адаптаційних можливостей слід вважати рухову активність в умовах водного середовища [11, 8, 16, 10].
Мета статті. Проаналізувати підходи щодо формування здорового способу життя в учнів 5-9 класів засобами плавання на уроках фізичної культури та у позаурочний час.
Виклад основного змісту. Фізична культура – одна з основних складових здорового способу життя, збереження, розвитку здоров'я людей. Комплексна програма з фізичного виховання школярів має оздоровчий напрямок. Тому роль вчителя фізичної культури в поліпшенні здоров'я, підвищенні працездатності школярів і їх правильному фізичному розвитку дуже велика. Заняття фізичною культурою і спортом сприяють гармонійному розвитку організму дітей та підлітків. Під впливом щоденних фізичних вправ укріплюється ріст тіла, збільшується окружність грудної клітини, життєва ємкість легень, м'язова сила, поліпшується робота серцево-судинної системи. Для фізичного виховання характерна комплексність у застосуванні засобів, причому до засобів варто відносити, крім фізичних вправ, природні сили природи і гігієнічні фактори, але ведучим і специфічним засобом фізичного виховання є фізичні вправи. Заняття фізичними вправами допомагають в навчанні. По-перше, регулярні заняття фізкультурою і спортом покращують здоров'я і підвищують загартованість організму. По-друге, під дією тренувань покращується фізичний розвиток, робота серця, підвищується сила дихальних м'язів. Реалізація принципу оздоровчої спрямованості системи фізичного виховання можлива тільки за умови, якщо заняття фізичними вправами стануть органічною частиною життєдіяльності людини. З іншого боку, фізичні вправи дадуть належний ефект тільки при дотриманні необхідних гігієнічних норм. Відомо, що одна і та ж фізична вправа може привести до різних ефектів і, навпаки, різні фізичні вправи можуть викликати однаковий результат. Це є доказом того, що фізичні вправи самі по собі не наділені якимись постійними властивостями, що дозволяють у всіх випадках досягати рівної ефективності. Цілісний погляд на здоров'я можна представити у виді чотирикомпонентної моделі, у якій виділені взаємозв'язки різних його компонентів і представлена їхня ієрархія. Проблема здоров'я учнів стає пріоритетним напрямком розвитку освітньої системи сучасної школи, стратегічна мета якої - виховання і розвиток вільної життєлюбної особистості, збагаченої науковими знаннями про природу і людину, готової до творчої діяльності і морального поводження. Ведучими задачами школи в даний час є: розвиток інтелекту, формування моральних почуттів, турбота про здоров'я дітей. Усе це погодиться з основними напрямками проекту реформи загальноосвітньої школи, у якому на одному з перших місць стоїть здоров'я школярів.
Плавання є прекрасним засобом загартування і підвищення стійкості до дії низьких температур, простудних захворювань і інших змін зовнішнього середовища (В. Деревянко, В. Сілкова, Т. Перець, Д. Силантьєв, 2012 р). Перебування у оді відмінно тренує механізми, регулюючі тепловіддачу організму, підвищуючи його стійкість до зміни температур. Плавання є унікальною фізичною вправою яка сприяє фізичному розвитку, загартуванню і зміцненню здоров'я. Заняття плаванням особливо корисні для дітей і підлітків. Оскільки сприяють розвитку серцево-судинної та дихальної систем, що у свою чергу викликає зміцнення опорно-рухового апарату дитини. Спортивне плавання гармонійно розвиває всі групи м'язів. Систематичні заняття плаванням і спеціальна гімнастика тренують всі фізичні якості, як: витривалість, сила, швидкість, рухливість у суглобах, координація рухів. Вправи, що виконуються на суші та у воді, укріплюють не тільки м'язи рук і ніг, а і м'язи тулуба, що особливо важливо для формування правильної постави у дітей і підлітків.
Завдяки систематичним рухам і горизонтальному положенню тулуба, що розвантажує хребетний стовп від тиску на нього ваги тіла, плавання є прекрасною коригуючою вправою, яка знімає порушення постави, сутулість, сколіоз, кіфоз (А.С. Зверєв, Н.П. Гуринова, 1974 р). Безперервна робота ніг в швидкому темпі з постійним подоланням опору води, в безопорному положенні, тренує м'язи і зв'язки гомілковостопного суглобу, допомагає формуванню і зміцненню дитячої стопи.
Плавання це аеробний вид спорту, фізичні вправи викликають в крові дітей і підлітків гормону росту – соматотропну в 10-20 разів (В. Деревянко, В. Сілкова, Т. Перець, Д. Силантьєв , 2012 р). Заняття плаванням сприяють укріпленню зовнішнього дихання, збільшують життєву ємкість легенів та об'єм грудної клітки; оскільки щільність води ускладнює виконання вдиху, зміцнюються і розвиваються легені. Плавання з затримкою дихання, пірнання, занурення під воду тренують стійкість до гіпоксії, вміння переносити нестачу кисню. Заняття плаванням розвивають такі риси особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, рішучість, сміливість, дисциплінованість, уміння співпрацювати в колективі. Саме тому плавання сприятливо впливає не тільки на фізичний розвиток дитини, а й на формування її особистості [4; 6].
О. Терещенко (2011), І. Гончар (2006), Р. Раєвський (2005) відмічають лікувальну дію плавання на організм, яке благотворно впливає на основні показники фізичного розвитку людини: зріст, вага; є прекрасним засобом профілактики і виправлення: порушень осанки, сколіозів, плоскостопості; зміцнення серцево-судинної і нервової системи; розвитку дихального апарату і м'язової системи (розтяжка м'язів плечового поясу, рук, тренування м'язів грудей, спини і живота, формування м'язів ніг); сприяє зростанню і зміцненню кісткової тканини; зміцнює суглоби, надає їм гнучкість; усуває збудливість і дратівливість, що в наш час є дуже актуальною проблемою
Висновки
1. Плавання сприятливо впливає не тільки на фізичний розвиток дитини, а й на формування її особистісних якостей: наполегливості, дисциплінованості, сміливості, самостійності та цілеспрямованості. Одночасно з навчанням плаванню дітям прищеплюються вміння та навички самообслуговування, що дуже важливо для їх всебічного розвитку.
2. Плавання – чудовий спосіб оздоровлення й підтримки організму в гарній фізичній формі, розвивати всі групи м'язів, при цьому без надмірного збільшення навантаження на суглоби й зв'язки, що є характерним для більшості інших видів спорту, покращення стану функціональних систем.
3. У процесі тренувальних занять плаванням з оздоровчою спрямованістю відбувається відновлення психофізичної готовності учня до ведення навчальної діяльності й загальної працездатності організму.
Провідними задачами школи в даний час є: розвиток інтелекту, формування моральних почуттів, турбота про здоров'я дітей. Усе це погодиться з основними напрямками проекту реформи загальноосвітньої школи, у якому на одному з перших місць стоїть здоров'я школярів.

Список використаних джерел:
1. Плавання в школі: Метод.посіб. для вчителів фізичної культури загальноосв. Навч. Закладів / В. Деревянко, В. Сілкова, Т. Перець, Д.Силантьєв . К. : Самміт-Книга, 2012. 176 с.
2. Ганчар И. Л. Методика преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования. Ч. ІІ: Учебник. Одесса: Друк, 2006. 696 с.
3. Велитченко В. К. Физкультура без травм. М.: Просвещение, 1993. С. 114-128.
4. Викулов А. Д. Плавание: учебник / А. Д. Викулов. М.: ВЛАДОС, 2004. 367 с.
5. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учеб. пособие / под ред. Н. Ж. Булгакова. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008. 430 с
6. Булгакова Н. Ж. Познакомьтесь – плавание. М.: ООО "Издательство Астрель", 2002. 160 с.
7. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учеб. пособие / под ред. Н. Ж. Булгакова. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008.
430 с.
8. Терещенко О.В. Возрастные особенности совершенствования компонентов специальной физической подготовленности по плаванию студентов мужского и женского пола педагогических специальностей, Теорія і практика фізичного виховання, 2009, № 2, С. 10-17.
9. Раевский Р.Т., Петелкаки В.Ф. Плавание, О., Наука и техника, 2005, 326 с.

Автор: 

Ляху Людмила Василівна
вчитель фізичної культури, інструктор з плавання
комунальної установи Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради

Джерело: 

1. Плавання в школі: Метод.посіб. для вчителів фізичної культури загальноосв. Навч. Закладів / В. Деревянко, В. Сілкова, Т. Перець, Д.Силантьєв . К. : Самміт-Книга, 2012. 176 с.
2. Ганчар И. Л. Методика преподавания плавания: технологии обучения и совершенствования. Ч. ІІ: Учебник. Одесса: Друк, 2006. 696 с.
3. Велитченко В. К. Физкультура без травм. М.: Просвещение, 1993. С. 114-128.
4. Викулов А. Д. Плавание: учебник / А. Д. Викулов. М.: ВЛАДОС, 2004. 367 с.
5. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учеб. пособие / под ред. Н. Ж. Булгакова. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008. 430 с
6. Булгакова Н. Ж. Познакомьтесь – плавание. М.: ООО "Издательство Астрель", 2002. 160 с.
7. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учеб. пособие / под ред. Н. Ж. Булгакова. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008.
430 с.
8. Терещенко О.В. Возрастные особенности совершенствования компонентов специальной физической подготовленности по плаванию студентов мужского и женского пола педагогических специальностей, Теорія і практика фізичного виховання, 2009, № 2, С. 10-17.
9. Раевский Р.Т., Петелкаки В.Ф. Плавание, О., Наука и техника, 2005, 326 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі