Користувацький вхід

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ ГІМНАЗІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ, ЗОКРЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Завдання: цілеспрямована робота учителя із саморозвитку, самовдосконалення.
Умова успіху: пам'ятати, що найвищим проявом педагогічної успішності є усмішка на обличчях учнів.
Йдучи на урок, бути настільки підготовленим, щоб знати достовірно: для чого прийшов, куди прийшов, що робитимеш, чи буде це ефективним.
Якщо до вас прийшли на урок, згадати, що ви актор, найкращий педагог країни і у вас найрозумніші діти.
Що робити:
Розвивати педагогічну майстерність:
• організовувати продуктивну взаємодію з учнями;
• навчитися вчити дитину самостійно здобувати знання й підвищувати свій рівень, щоб забезпечувати неперервність освіти.
Удосконалювати володіння мистецтвом професійного спілкування:
• добровільно відмовитися від жорсткої позиції;
• терпляче, доброзичливе очікувати на позитивний результат роботи учня;
• поважати учня, колег, що виключає нервозність, злобу.

КРОК 1. Пошук та впровадження ефективних способів, прийомів, методів, технологій, що сприяють ре¬зультативній організації навчального процесу.

Що робити
Визначитися з рівнем своїх професійних можливостей та проблеми, над розв'язанням якої працюватиме протягом року
Як робити
Обрати тему самоосвіти на новий навчальний рік та спланувати свою методичну діяльність, враховуючи визначені на засіданнях педради головні проблеми — результативності успішності учнів на рівні кафед¬ри, МО, вчителя-предметника.
Працювати з літературою для ознайомлення з теорією запитання, досвідом роботи інших учителів.
Запроваджувати у свій досвід запозичені методи та аналізувати продуктивність даної роботи
Що робити
Вивчати, узагальнювати інноваційний досвід роботи учителів гімназії
Як робити
Відвідувати уроки учителів гімназії.
Аналізувати доробки колег та запроваджувати позитивний досвід у своїй діяльності

КРОК 2. Дослідження ефективності та аналіз результативності використання технологій, методів, прийо¬мів щодо підвищення якості знань учнів.

Що робити
Вивчати рівень ефективності та результативності впровадження технологій, методів, прийомів, адаптова¬них до навчальних можливостей класу за результатами навчання.
Як робити
На підставі щомісячного оцінювання учителю необхідно визначити, які кроки треба зробити щодо корек¬ції спільних дій з учнем та його батьками, зокрема призначення консультацій, контроль за рівнем розумін¬ня навчального матеріалу, за виконанням домашнього завдання, використання методу відкладеної оцінки, випереджального завдання тощо. У системі аналізувати педтехніки, які виявилися, на думку учителя, продуктивними, та фіксувати результати, застосовувати дані техніки для впровадження на інших уроках, в інших класах. Створювати методичні картки на підставі аналізу «найбільш вдалих» — продуктивних, результативних методів, прийомів, які сприяють поліпшенню результатів навчання

КРОК 3. Мотивація та стимулювання роботи учителя, спрямованої на досягнення якісного результату.

Що робити
Відповідальні члени адміністрації та учителі-методисти мають надавати адресну методичну допомогу учи¬телям інших кваліфікаційних категорій відповідно до їхніх потреб.
Відповідальні члени адміністрації закріплюють за вчителями (крім учителів-методистів, які працюють за довірою) з метою вивчення особливостей роботи учителя та надання адресної конкретної методичної допо¬моги з питань організації навчальної діяльності учнів.
Як робити
Протягом року відповідальні члени адміністрації відвідуватимуть уроки зазначених нижче вчителів, здійснювати співбесіди, допомагати учителю визначитися з вибором продуктивних технологій, методів, прийо¬мів навчання та контролю за якістю навчальної роботи, успішністю учнів.
Учитель може звернутися до відповідального адміністратора по методичну, фахову допомогу.
Зав. кафедрами, голови МО, вчителі-методисти відвідуватимуть уроки колег з метою узагальнення досвіду роботи учителів гімназії відповідно до теми контролю.
Що робити
Забезпечити професійне зростання наукового рівня педагогічного колективу.
Як робити
Кожен педпрацівник, дбаючи про особисте професійне зростання, має протягом першого тижня вересня визначитися з участю мінімум в одному з проектів або в одній з програм, реалізованих у гімназії; ініціювати участь у наукових, науково-практичних, методичних програмах та проектах району, міста, України, звітувати про результати діяльності на засіданні МО, кафедри або педради.
Що робити
Відповідальні члени адміністрації на підставі анкетування мають визначити, які мотиваційні чинники впли¬вають на підвищення якості роботи кожного учителя, та запровадити адресну систему підтримки результативних дій окремого вчителя.
Як робити
Серед мотиваційних чинників, запропонованих робочою групою, є:
стимулюючі:
—робота за довірою (право надають за результатами навчального року не тільки учителям-методистам, але й учителям інших кваліфікаційних категорій);
— відгули під час канікул (для осмислення здійснених спостережень, для методичної роботи із самовдосконалення, для фізичного та морального відпочинку);
— фахове підвищення кваліфікації (відрядження на семінари, курси, конференції за рахунок гімназії)
- преміювання (визначення переможців у номінаціях за результатами роботи протягом року та надання гро¬шової винагороди, цінних подарунків, тощо);
контролюючі:
- фахове підвищення кваліфікації через обов'язкове відвідування тренінгів, семінарів (учителю надають перелік семінарів для вибору або відряджають його на заняття певного семінару, тренінгу за рекомендацією відповідального члена адміністрації);
- підвищений рівень уваги з боку адміністрації (відвідування уроків протягом вивчення цілої теми за необхідності з попередніми консультаціями щодо вибору навчального матеріалу, технологій, методів, прийомів з наступним аналізом зробленого);
- призначення учителя-наставника, консультанта (як правило, робота в парі з колегою-вчителем, який має досвід роботи в даній паралелі, для допомоги у виборі продуктивних форм та методів роботи з наступним аналізом уроків та корекції діяльності);

Автор: 

СвітланаЛавриненко
заступник директора
гімназії № 191 ім.П.Г.Тичини
з поглибленим вивченням іноземних мов м.Києва
психолог вищої категорії, методист
Відмінник освіти України

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі