Користувацький вхід

Останні публікації

урок літератури рідного краю 10клас

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

УРОК ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ У 10 КЛАСІ
ТЕМА: МАЛА ПРОЗА ІРИНИ НЕВИЦЬКОЇ.
МЕТА: познайомити учнів з оповіданнями письменниці, навчити визначати проб¬лематику творів, виділяти головне; розвивати уміння ідейно-художнього аналізу; ви¬ховувати позитивні моральні якості, повагу до літератури рідного краю.
ОБЛАДНАННЯ: портрет Ірини Невицької, журнали «Пчілка» (1928-30 pp.), збір¬ка «Дарунок» (1929) — ксерокопія.
ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань; лекція з елементами бесіди.
ХІД УРОКУ:
І. Мотивація уроку.
1. Вступне слово вчителя.
Сьогоднішню нашу розмову я почну словами заповіді «Люби ближнього свого, як самого себе» (Єв. від Матвія, гл. 22.39). Уявімо собі, що кожен із нас почав дотри¬муватись цього канону. Наскільки б світ став досконалішим, добрішим і, можливо, то¬ді б добро отримало перемогу над злом, черствістю і безсердечністю.
Люди в усі часи задумувались над цими проблемами, пробуючи дати відповідь на запитання: «Що означає любити ближнього? Що таке добро? Як розпізнати зло?». Про це йдеться і в наймудрішій із Книг — Біблії, в народній творчості, і в художніх творах. Це прагнули осмислити філософи, вчені, поети й прозаїки. Над цим задуму¬вався і вічний мандрівник-філософ — Григорій Сковорода, який- стверджував, що «любов викликається любов'ю», що поки людина поводиться чесно, «доти і любов зростає подібно до того, як дерево непомітно з роками росте і само стає сильнішим, ніж смерть». Ці питання турбували і закарпатського письменника Василя Довговича, який стверджував:
Все мине! Тільки добре зроблене діло залишається! Добре зроблене діло залишається! Не постаріє воно в віках!
Над цими проблемами пропоную задуматися сьогодні і вам.
2. Оголошення теми і мети уроку.
Сьогодні ми познайомимося із творчістю закарпатської письменниці – патріотки Ірини Невицької.
На уроці ми працюватимемо над такими пунктами плану:
1. Любов до ближнього у прозовому творчому доробку письменниці.
2. Добро і зло в оповіданні «Буря».
3. Людина і обставини («Подорож»).
А епіграфом до уроку візьмемо слова українського пророка Тараса Шевченка:
Один у другого питаєм, Нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм? І, не дознавшись, умираєм. І покидаємо діла...
Справді, рано чи пізно людина починає задумуватися над вічними питаннями, сформульованими великим Кобзарем. Розглядаючи твори українських класиків, роз¬криваючи їх ідейно-художній зміст, ми змогли переконатись, що жоден із митців не оминув цих проблем. Спробувала наблизитись до їх розв'язання й Ірина Невицька у своїх оповіданнях із збірки «Дарунок», яка вийшла друком у 1929 році в Пряшеві.
II. Подача нового матеріалу.
Збірка складається з трьох оповідань: «Дарунок», «Буря», «Подорож». У підза¬головку письменниця вказує на жанр творів збірки, називаючи їх повістями.
— Отже, учні, спробуємо з вами вияснити, до якого жанру прози віднесемо ви¬щеназвані твори, і обґрунтуємо свою думку.
— Справді, перед нами оповідання за всіма жанровими ознаками. А називання Іриною Невицькою своїх творів «повістями» не є помилкою, а скоріше вживання слова «повість» у значенні «оповідка», «те, що розповідаю».
— З'ясуємо також, до яких категорій віднесемо поняття любов, добро і зло? (Мо¬рально-етичні категорії).
Вашій увазі пропонується для розгляду перший пункт плану. (Учитель користується таблицею).
№ п/п Назва
твору Проблема Приклади
1- «Дарунок» 1. Любов до ближнього.
2. Людина і війна.
3. Людина і обста¬вини. 1. Дарунок Мирона пораненому хлопчику; ставлення до простих людей села.
2. Мирон і Андрій на полі бою; вболівання за долю людей.
3. Смерть Андрія — дарунок Мирону за добро і любов.
2- «Буря» 1. Добро і зло.
2. Любов до ближ¬нього. 1. Любов Катрусі до батька; ставлення Гриця Кривляка до Олени та до дітей; розбійницькі задуми Олени та її коханця.
2. Священик в бурю йде рятувати душу пора¬неного Гриця, настановлює його на християн¬ський шлях; рятує з Катрусею село від грабіж¬ників.
3. «Подорож» 1. Людина і обста¬вини.
2. Любов до ближнього. 1. Зустріч вчительки й інженера — випадко¬ вість; рятування циганчати від смерті; трагіч¬ність розставання.
2. Намагання допомогти молодій вчительці різними людьми.

Питання до оповідання «Дарунок».
Учні оповідання прочитали вдома, а на уроці, після короткого викладу змісту прочитаного, тільки працюють над запитаннями до них, користуючись таблицею.
1. В яких ракурсах розкривається образ Мирона в першій половині оповідання?
2. З якою метою автор переміщує своїх героїв на поле брані і ставить їх у незви¬чайні обставини?
3. Як в оповіданні реалізується проблема любові до ближнього? Чи є це головна проблема?
4. Які проблеми доповнюють головну?
Учні підкреслюють, що у Мирона ще в дитинстві проявилося почуття любові до людей, коли він, пожалівши Андрія, дарує йому пушку. Критерії любові, добра вихо¬вувалися в сім'ї священика, в якій зростав хлопчик. Проявилися ці найкращі людські почуття і в юнацькому віці, коли Мирон, навчаючись в університеті, організовує з хлоп¬цями села гру в футбол, створює хор, протипожежне товариство. Учні наголошують, що любов до людей в оповіданні ототожнюється з любов'ю до рідної землі. Щоб ви¬разніше окреслити головну проблему, авторка доповнює її ще й побічними: людина і війка, людина і обставини. Саме таке трактування допомагає зрозуміти, що любов породжує добро і стає сильнішою за смерть.
Питання до оповідання «Буря».
1. Якими нормами моралі керуються в житті герої оповідання?
2. Що можна сказати про Гриця Кривляка як про чоловіка та батька?
3. Що спонукало Гриця до сповіді?
4. Чи є в нього риси для наслідування?
5. Які принципи християнської моралі проповідує Ірина Невицька через образи священика і Катрусі?
6. Як у творі реалізуються добрі і злі начала?
7. Як можна позбутися зла у своїй душі, виходячи з сюжету оповідання?
8. Яку роль у творі виконує метафоричний образ бурі?
Осмислюючи проблему добра і зла на прикладі сюжету твору, учні бачать при¬чину гріховного падіння Гриця Кривляка в роздвоєності душі — в неможливості вибо¬ру між добром і злом, яке заволоділо ним. Зло, у даному випадку, уособлюється в об¬разі жінки Олени та її коханця. Учні підкреслюють, що Кривляк перед лицем смерті зумів побороти зло в душі, підпустивши до себе священика, який виступає символом Божого всепрощення, безмежної любові. Розриває це коло Катруся, яка відповідає любов'ю, добром на безсердечність батька.
Учні вказують і на метафоричний образ бурі. Хурделиця, холод — не лише в природі, айв душах людей. На це вказує кінцівка оповідання.
Людина і обставини. Ця проблема піднімається, мабуть, чи не всіма митцями слова. Бо саме через якісь випадки долі, життєві обставини найповніше розкриваєть¬ся людина, її духовне і фізичне єство, моральні принципи і життєве кредо. Можливо, тому й звертається до цієї проблеми Ірина Невицька в оповіданні «Подорож», яке спонукає до роздумів та споглядань людського буття. Запитання до оповідання «Подорож».
1. За яких умов зустрілися молода вчителька і пан інженер?
2. Як зустріч вплинула на долю молодих людей?
3. При яких обставинах найбільш повно розкрилася внутрішня сутність характе¬рів героїв?
4. Які загальнолюдські цінності втілюють в собі герої твору?
5. У чому трагічність зароджуваного кохання?
Учні вказують на випадок долі, яка звела героїв оповідання. Підкреслюють чис¬тоту і ніжність зароджуваної симпатії. Звертають увагу на багатство душі героїв, які рятують від смерті циганського хлопчика, і на трагічність обставин, коли Олексій дові¬дується, що дівчина заручена.
IV. Закріплення матеріалу і висновки.
Чайнворд
1 2 3

4
7

6 5

1. Герой оповідання «Буря».
2. Кличка собаки священика («Буря»).
3. Часопис, в якому друкувався роман «Правда побідила».
4. Назва газети, в якій друкував свої статті Омелян Невицький.
5. «Перед нею стояв її синочок. Від голови до п'ят — чисте болото...» Хто це?
6. Ім'я чоловіка Ірини Невицької.
7. Псевдонім письменниці.
Відповіді: 1 — Кривляк. 2 — Кастор. З — Русин. 4 — Наука. 5 — Андрійко. 6 — Омелян. 7 — Новак.
Наша зустріч з літературними героями Ірини Невицької наближається до кінця.
— Яких же моральних висновків ми дійшли?
— Співставити біографічні факти Ірини Невицької і сюжетні колізії творів.
— Які принципи християнської моралі проповідує у творах письменниця і чи до¬тримувалась їх у своєму житті?
— А чи лише в творчості цієї письменниці ми зустрічаємось з такою проблема¬тикою?
Учні згадують твори інших класиків літератури, в яких розкриваються проблеми любові до ближнього, добра і зла, людини і обставин (Котляревський «Наталка Пол¬тавка», Ю. Федькович «Товариші», М. Коцюбинський «Тіні забутих предків», П. Мир¬ний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», І. Франко «Перехресні стежки», А. Волошина «Марійка Верховинка», Ю. Станинець «Юра Чорний»).
— Що ж означає любити ближнього?
— Які причини породжують зло?
— Як можна перемогти його?

— Що ж робити, коли зло вже поселилося в душі? Обґрунтувати свої думки.
— Прокоментувати доцільність використаного до уроку епіграфа.

Кросворд
1
2

3
4
5

6
7

По вертикалі: 1. Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з життя одного персонажа.
По горизонталі: 1. Ім'я героя, з яким назавжди прощається панночка. 2. Назва твору, який увійшов до збірки у 1929 році. 3. Ім'я письменниці. 4. Збірка «малої прози», виданої у 1929 р. 5. Автор слів: «Тепер я тобі даю дарунок, прийми від мене... своє життя. 6. Псевдонім авторки. 7. Негода, яка відбувається в природі і в душах героїв однойменного твору.
Відповіді:
По вертикалі: 1. Оповідання.
По горизонталі: 1. Олексій. 2. Подорож. 3. Ім'я письменниці. 4. Дарунок. 5. Лндрій. 6. Новак. 7. Буря.
V. Домашнє завдання.
1. Написати твір-мініатюру: «Добро і зло в моїй душі», «Любов до ближнього в моєму серці».

Автор: 

Молнар Ганна Василівна вчитель української мови та літератури Чепівської ЗОШ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі