Користувацький вхід

Вища школа

...

Обмежити пошук фільтруванням:Методика проведення семінарського заняття з елементами гри з органічної хімії за темою: «Кисневовмисні органічні сполуки»

0

Викладено методику проведення семінарського заняття з елементами гри з органічної хімії за темою: «Кисневовмисні органічні сполуки». Розвиток багатьох галузей промисловості, у тому числі харчової, пов’язано з органічними речовинами, серед яких кисневовмісні сполуки є найбільш різноманітними й поширеними для використання в приготуванні кулінарної продукції.Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва (тестовий контроль знань студентів)

0

Підсумковий контроль знань студентів розроблений згідно робочої навчальної програми, складеної на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Департаментом науково-освітнього забезпечення АПК та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України 16 серпня 2013 р., який включає в себе теоретичну частину у вигляді тестів та практичну. Розроблений у програмному забезпечені АЙРЕН.Конкурсна програма з Фармакології

0

Конкурсна программа з фармакології та медичної рецептури, для студентів ВНЗ другого рівня акредитації.КОНКУРС по ТЕМІ «Сутність і функції грошей»

0

КОНКУРС по ТЕМІ «Сутність і функції грошей» призначений для перевірки знань студентів по даній темі у вигляді гри.Ребуси на тему “Податки”

0

Дана презентація допоможе сформувати у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сутності та видів податків; форм оподаткування.Практикум для самостійної роботи студентів з дисципліни ГРОШІ ТА КРЕДИТ

1

Практикум для самостійної роботи студентів розроблений з урахуванням особливостей навчальної програми для вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» затвердженої Державною установою “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” 25 травня 2016 р.
Рекомендовано як засіб контролю для студентів денної та заочної форми навчанняДидактичні методи викладання електротехніки. Методика рішення дидактичних задач (методичний посібник для викладачів-початківців)

0

У методичному посібнику делально розкриті дидактичні методи викладання електротехніки у коледжі та методика рішення дидактичних задач при проведенні лекцій, лабораторних, практичних занять, самостійної роботи студентів. Розглянуті різноманітні аспекти готовності викладача-початківця до викладання електротехнічних дисциплін з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Запропоновані плани занять, у яких вирішуються прикладиди дактичних завдань на темами дисциплін електротехнічного курсу.Організація кабінету інженерної графіки та креслення з точки зору сучасної дидактики

0

У методичній розробці делально розкриті вимоги до організації кабінета креслення у коледжі та методика рішення дидактичних задач при проведенні лекцій, лабораторних, практичних занять, самостійної роботи студентів. Розглянуті різноманітні аспекти готовності викладача-початківця до викладання електротехнічних дисциплін з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.
Методичний посібник розроблено для використання в роботі школи викладачів-початківців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.Застосування інтерактивних технологій при викладанні загальнотехнічних дисциплін (методична розробка)

0

В методичній розробці пропонується методика застосування інтерактивних технологій при викладанні загальнотехнічних дисциплін в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації на прикладі викладання теми «Складні розрізи та перерізи», надається план та розробка практичного заняття з використанням кейс-методу при роботі в малих і мікрогрупах. В додатку наданий приклад кейсу «Складні розрізи та перерізи» з алгоритмом виконання роботи над різнорівневими практичними завданнями, критерії оцінювання та зведена відомість балів за оцінкою роботи студентів на занятті.Інтегроване заняття як одна з форм підвищення ефективності навчання (методична розробка)

0

В методичній розробці пропонується методика проведення інтегрованих занять з нормативних дисциплін в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації на прикладі викладання теми «Трансформатор: класифікація, устрій, принцип дії», надається план та методика проведення інтегрованого бінарного заняття з дисциплін «Загальна електротехніка» і «Іноземна мова» за цією темою.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі