Користувацький вхід

Вища школа

...

Обмежити пошук фільтруванням:Інтегровані заняття та їх роль у підвищенні пізнавальної активності студентів

0

Інтеграція змісту декількох дисциплін формує цілісні знання, об’єднує спільною метою в межах заняття, допомагає поєднати студентів, які віддають переваги різним наукам і бувають пасивними на звичайних заняттях. Суть такого навчання ґрунтується на виявленні в різних навчальних дисциплінах однотипних елементів і поєднанні їх у якісно нову цілісність. Мета використання такого навчання – створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації студентів шляхом формування цілісних знань із теми.Методична розробка практичного заняття з інженерної графіки «Розрізи. Виконання простого розрізу»

0

Методична розробка практичного заняття з теми «Розрізи. Виконання простого розрізу» має мету удосконалення методу проведення практичних занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерної графіки.
У даній методичній розробці запропоновано методику проведення практичного заняття за темою «Розрізи. Виконання простого розрізу» із застосуванням презентації MS Power Point для актуалізації опорних знань за допомогою фронтального опитування студентів і використанням графічної програми «Компас».Дидактичні умови самостійної роботи студентів

0

Однією з особливостей реформування вищої школи України на сучасному етапі розвитку і вступу її у Болонський процес є переорієнтація та перерозподіл обсягу навчального часу, обумовлений навчальними програмами, між аудиторними заняттями і самостійною підготовкою. Значно збільшується обсяг часу, який відводиться на самостійну роботу, розширюється коло тем і напрямків для навчання навичкам самостійної роботи студентів щодо вивчення науково - технічної, науково-дослідницької та довідкової літератури, а також підготовки рефератів і розрахунково-графічних робіт.Методична розробка заняття з вищої математики «Комплексні числа»

1

Інтерактивна лекція, що дозволяє активізувати мотиваційні чинники у створенні позитивного ставлення до навчання; виховувати інтерес до математичної науки; удосконалювати навички самоконтролюЗдоровий спосіб життя.

0

Виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; нагадати корисні звички, які допоможуть зміцнити здоров’я; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом.Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології.

0

До шляхів запровадження інтерактивних тех¬нологій, особистісно орієнтованого навчан¬ня в шкільну біологічну освіту належить реалізація різноманітних ін¬новаційних форм і методів навчання.
Новим методом навчання є моделювання — процес складання й застосування різних моделей для глибшого проникнення в суть на¬вчального матеріалу, узагальнення й систематизації знань. Основні функції методу моделювання — евристична та узагальнювальна. Результати моделювання втілюються в модельних схемах, графіках, ма¬тематичних аналогах, символах, кресленнях, образах, іноді — в мате¬ріальних моделях.Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення біології

0

Серед методів стимулювання навчальної ді¬яльності учнів провідне місце належить проблемно-пошуковим методам. Методи навчання поділяються на репро¬дуктивні й пошукові здавна. Ще в методиці навчання, яку застосовував Сократ, значна увага приділялася вмінню педагога через постановку навідних запитань керувати мисленням учня таким чином, щоб урешті він самотужки дійшов висновків та узагальнень.Активізація пізнавально-розумової діяльності студентів при проведені занять

0

Для глибокого і повного оволодіння матеріалом навчальних програм вищого навчального закладу необхідно постійно вдосконалювати навички пізнавально-розумової діяльності студентів, формувати якості дослідника.Використання новітніх технологій навчально-виховного процесу, орієнтованих на розвиток особистості студента

0

Сучасна освітня ситуація в Україні свідчить про крайню необхідність використання нових технологій навчально-виховного процесу, орієнтованих передусім на розвиток особистості студента і при цьому виховний процес має розглядатися як основний поряд з освітнім, а не бути похідним від освітнього, як це практикувалось багато років.Форми і методи контролю знань в умовах сучасних навчальних технологій

0

«ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі