Користувацький вхід

Логопедія

...

Обмежити пошук фільтруванням:«Формування усного мовлення у дітей»

2

Підготовлені дидактичні матеріали мають чітку сенсорно-розвивальну спрямованість, враховують освітні потреби, особливості і пізнавальні можливості дітей з мовленнєвими вадами, відповідають вимогам систематичності, наступності,
доступності навчального матеріалу;сприяють активізації пізнавальної діяльності дитини, розвивають її
пам’ять, увагу, сприймання, мислення, уяву.Взаємозв'язок логопеда з батьками

2

Мета - допомогти педагогам спеціалізованих груп дошкільних установ,навчально-реабілітаційних центрів спланувати корекційну роботу та залучити батьків та вихователів до виконання нескладних домашніх завдань з дітьми. Таким чином, відбувається закріплення отриманих на фронтальних заняттях знань, умінь та навичок.
Посібник адресовано логопедам, дефектологам, вихователям, батькам, студентам педагогічних університетів.Семінар-практикум з використанням мультимедійної дошки для логопедів, вчителів "Синквейн - один з прийомів активізації звязного мовлення"

0

Словник
Синквейн - це один з прийомів активізації пізнавальної активності дітей, формування їх розумового та мовленнєвого розвитку. Слово «синквейн» походить від французького слова «п'ять» і означає «вірш, що складається з п'яти рядків».
Синквейн - це не звичайний вірш, а вірш, написаний відповідно до певних правил. У кожному рядку задається набір слів, який необхідно відобразити в вірші.
Історія виникнення синквейну
Сінквейн представляє з себе віршовану форму з п'яти рядків.Ти, листочок мій, лети, якщо треба – підкажи.

0

Мета : закріпити та систематизувати знання дітей про характерні ознаки пізньої осені; уточнити й активізувати словник з лексичних тем: « Дерева і кущі», «Птахи», «Дикі тварини»;
 вправляти в умінні узгоджувати числівник з іменником у роді, числі та відмінку, використовуючи елементи математики;
 учити дітей складати та поширювати речення з використанням схем.
 використовувати елементи фоноритміки;
 розвивати фонематичні процеси, дрібну моторику пальців рук, логічне мислення, пам'ять та увагу;
 закріплювати чітку вимову поставлених звуків;Звук [ц], [ц’] та буква Цц. Вживання м’якого знаку в іменниках чоловічого роду однини

1

Звук [ц], [ц’] та буква Цц. Вживання м’якого знаку в іменниках чоловічого роду однини
Конспект заняття для групи учнів
з порушенням читання та письма

Мета:
уточнити правильної вимови [ц][ц’];
розвивати фонематичний слух, сприймання;
вдосконалювати навички звуко-буквеного-складового аналізу та синтезу слів;
збагачувати лексичний склад мови;
вдосконалювати читання;
закріпити знання з програмного матеріалу;
виховувати любов до рідної мови, країни;
розвивати мислення, увагу, пам’ять, самоконтроль, самостійність праці.Перспективний план роботи вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу з педагогічними кадрами

0

Пропонується перспективний план вчиителя-логопеда з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу на навчальний рік. План роботи включає наступні форми роботи з педагогічними кадрами з питання розвитку мовлення дітей дошкільного віку: косультації, "круглі столи", гурткова робота, семінари, методичні рекомендації, папки-пересувки тощо.Перспективний план розвитку корекційно-відновлювальної роботи вчителя-логопеда

1

Пропонується перспективний план розвитку корекційно-відновлювальної роботи вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу на навчальний рік. План роботи включає наступні розділи: оформлення ділової документації, організаційна та навчально-корекційна робота, робота з батьками і громадськістю, співпраця з іншими фахівцями дошкільного закладу, підвищення професійної компетентності, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої і корекційної роботи.Сотрудничество логопеда с ребёнком как предпосылка результативности коррекционной работы

1

Сотрудничество логопеда с ребёнком как предпосылка
результативности коррекционной работы

Логопедическое фронтальное занятие для умственно отсталых учащихся 2 класса (группа СНР) на тему: «Звук [Л]. Письмо Весне» с целью автоматизации произношения звука [Л] в слогах, словах, формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи по теме «Весна», актвизации познавательных способностей и творческого воображения с опорой на сотрудничество с каждым ребёнком и погружением в игровую ситацию.Зимовий пейзаж

1

Заняття з циклу "художньо-естетичний розвиток", у якому використано елементи нетрадиційної техніки - метод обривання. Матеріал розраховано на закриплення теми "Зима". Заняття можна використовувати як у логопедичних групах, так і у звичайних.ПРОГРАМА ГУРТКА «БАЛАКУНЧИКИ» (розвиток мовлення дітей дошкільного віку з вадами мовлення)

5

Останнім часом все більше дітей дошкільного віку потребує уваги вчителя-логопеда. За останні 4-5 років кількість дітей, які мають вади мови та мовлення, стрімко зростає.Спираючись на обстеження дітей по дошкільному підрозділу Донецького НВК «Гармонія» за останні роки ми прийшли до висновку, що необхідно:
-розширити логопедичну допомогу вихованцям НВК «Гармонія»;
-постійно надавати допомогу батькам, діти яких потребують допомоги;
-запропонувати батькам, діти яких потребують допомоги вчителя-логопеда, але знаходяться у звичайних групах, відвідувати гурток «Балакунчики».

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі