Користувацький вхід

Розробки уроків, занять

...

Обмежити пошук фільтруванням:«Особливості організації клітин. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів»

0

Клітина як елементарна жива система лежить в основі будови і розвитку живих організмів. Нам відомо, що вона - найменша одиниця організму, межа його подільності, що наділена життям і всіма головними властивостями цілого організму.Поверхневий апарат клітини

0

Поверхневий апарат клітин складається зі структур, розташованих над плазматичною мембраною (над-мембранні комплекси), самої мембрани, а також деяких структур, розташованих під нею (підмембранні комплекси). Що таке надмембранні комплекси клітин? У клітинах прокаріотів, грибів і рослин плазматична мембрана ззовні вкрита клітинною стінкою. У рослин вона складається переважно з нерозчинних у воді, зібраних у пучки волокон целюлози. Ці волокна утворюють каркас, заглиблений в основу (матрикс). Матрикс також складається здебільшого із полісахаридів.Клітинні мембрани

0

Біологічні мембрани як основні структурні елементи клітини служать не просто фізичними межами, а є динамічними функціональними поверхнями. На мембранах органел здійснюються численні біохімічні процеси, такі як активне поглинання речовин, перетворення енергії, синтез АТФ і іншеСамопідготовка в 3 класі "Вибір професії- вибір долі"

0

Самопідготовка "Вибір професії - вибір долі" для початкових класів в школі інтернат або в групі продовженного дня. Форми роботи:парні, індивідуальні, групові. Різні форми роботи та вправи. Актуальна тема для учнів третього класу. Цікава презентаціяРозробка уроку з правознавства. Тема:"Робочий час і час відпочинку"

0

Під час запропонованого уроку учні знайомляться з поняттями «робочий час», «час відпочинку», особливостями праці жінок та неповнолітніх, видами робочого часу, відпочинку.
Методи та прийоми: робота з таблицею, бесіда, колективна робота в групах за завданням, імітаційна гра, розв'язування юридичних задач.Виховна година "Григорій Сковорода як гасло часу"

0

Великий філософ, письменник, просвітитель всьго українського народу - Г. Сковорода обрав шлях втечі від світу зла й досягнення свободи духу. У спокусливі сіті заради великого багатства і панства, заради "лакомства нещасного" Сковорода так і не дався. Тому ця легендарна історична постать заслуговує на увагу, приклад для наслідування для підростаючого покоління. Дана виховна година орієнтує учнів на життєві цінності, пізнання себе, свого місця в світі. Лінія ціннісного ставлення до суспільства, держави, свого народу, себе проходить через всю виховну годину.Время глагола (практически).

0

На уроке используется технология РКМ (Развитие критического мышления) Приемы: прием "Рафт","чтение с остановками", "тайные таланты", стратегия "сочинение- пятиминутка".
Домашние задание - дифференцированное .
Оценивание знаний с использованием "Ордена золотого пера" и " Ордена мудрой совы"."Употребление в устной и письменной речи простых предложений"

0

Урок начинается с психологической минутки. На уроки использованы интерактивные технологии: работа в группах ( мини-презентация о Киеве), работа в парах ( составление и разыгрывание диалогов ),работа с иллюстративным материалом.В ходе урока чётко прослеживается воспитательная цель, связанная с Украиной её столицей Киевом, его историческим прошлым и современным .Урок фінансової грамотності. Задачі економічного змісту

0

Даний урок відповідає програмі зі спецкурсу "Вибрані питання алгебри" для 7 класу та орієнтує учнів на ключові життєві компетенції. Інтерактивні форми навчання та комп'ютерні технологіїї додали привабливе сприйняття матеріалу та високу результативність роботи учнів на уроці.Урок з основ здоров'я у 8 класі на тему "Раціональне харчування"

0

Тема: Раціональне харчування. Негативні наслідки
незбалансованого харчування. Харчові добавки.
Мета: формувати уявлення про негативні наслідки незбалансованого
харчування; ознайомити із поняттям « харчові добавки» та
їхньою дією на організм людини; сприяти формуванню в учнів
стійких переконань щодо пріоритету збалансованого харчування
в підлітковому віці;
розвивати аналітичне мислення, здоров’язбережувальні харчові
звички;
виховувати потребу в оволодінні спеціальними заннями,

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі