Користувацький вхід

Розробки уроків, занять

...

Обмежити пошук фільтруванням:Княжа Русь - Україна. 5 клас. Урок

0

Тема. Урок узагальнення„ Княжа Русь-Україна ”.

Мета. : Повторити матеріал, використаний у темі „ Княжа Русь – Україна” через ігрові вправи та завдання, узагальнити його; через питання причинно-наслідкового характеру розвивати вміння аналітично мислити; через словникову роботу на уроці збагачувати та розвивати активний словниковий запас дітей; на матеріалі уроку, на його змістові срияти вихованню патріотизму, любові до рідного краю.Уподібнення приголосних звуків

2

Уподібнення приголосних звуків

Мета:
 познайомити учнів з явищем уподібнення приголосних звуків;
 формувати навички обґрунтування орфограми «Уподібнення приголосних звуків»;
 розвивати усне і писемне мовлення, фонетичний слух, логічне мислення учнів;
 виховувати самостійність, врівноваженість.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання:
 Підручник рідної мови (Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підручн. Для 5-го кл. – К.: Грамота, 2005. – С. 112-113.
 Роздавальний матеріал.
 Тексти завдань.
 Дзвіночки для дослідів.
Хід урокуВасиль Симоненко "Цар Плаксій і Лоскотон" 5 клас Урок.

2

Загальний девіз: ми використовували « Можна привести коня на водопій, але не можна примусити його напитися». Англійський письменник Дейл Карнегі сказав: На світі є тільки один спосіб, що спонукає кого-небудь щось зробити…І він полягає в тому, щоб примусити іншу людину схотіти це зробити. Пам’ятайте: іншого способу немає. (періодично змінюємо)

Тема уроку: Василь Симоненко. Знайомство з письменником та його казкою «Цар Плаксій і Лоскотон»Тема. Утворення української козацької держави — Гетьманщини.

0

Тема. Утворення української козацької держави — Гетьманщини. (8 клас)
(Презентація додається)
Мета: розкрити початок процесу утворення Української дер¬жави; розглянути політичний, адміністративно-тери-торіальний та військовий устрій Української козаць¬кої держави; схарактеризувати внутрішню та зовнішню політику держави; розвивати навички аналізу схем; сприяти вихованню поваги до державотворчих тради¬цій українського народу, героїв Національно-визволь¬ної війни.Харчування і здоров'я. Тренінг для учнів 8-9 класу

0

Тренінг для учнів 8-9 класу з теми «Харчування і здоров'я»

Тривалість – 2 години.Спосіб життя і здоров'я. Тренінг для учнів 7 класу

0

Розробка уроку з основ здоров'я
з елементами тренінгу
в 7 класі.
Розділ „Життя і здоров'я людини”.
Тема „Спосіб життя і здоров'я”.Василь Стус. Філософська лірика митця. Розробка уроку

1

Тема: Василь Стус. Філософська лірика митця

Мета: ознайомити учнів із творчим доробком зрілого митця; розкрити пристрасність, історичне тло, широту діапазону поетичного мислення В. Стуса; вчити сприймати філософську лірику, аналізувати поезії;
розвивати критичне мислення, мовлення, творчі здібності учнів;
виховувати активну громадянську позицію, найкращі якості особистості.
Тип: урок аналізу художнього твору.
Обладнання: мультимедійний комплекс, презентація до теми уроку.

Хід уроку:

Ми ще повернемось,
обов'язково повернемось,Зображення трагедії доби в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

3

Тема : Зображення трагедії доби в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

Мета : показати трагедію сталінської доби через розкриття образної системи роману,

розвивати аналітичне мислення та синтез засвоєного матеріалу, вдосконалювати навички роботи з текстом, виховувати почуття власної гідності.

Люди – господарі своєї долі.
В. Шекспір

Хід уроку:

1. Організація навчальної діяльності.

2. Перевірка домашнього завдання.

1. Де і коли народився М. Булгаков ? ( 15.05.1891 р.)

2. Яку отримав освіту?Тренінги з основ здоров'я

0

Розробки тренінгів з основ здоров'яЗміни приголосних при творенні слів

1

Тема: Зміни приголосних при творенні слів.
Подорож Україною.

Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні прикметників на -ськ-; -цьк-; -зьк- та іменників на -ств(о)-; -зтв(о)-; -цтв(о); формувати вміння правильно вимовляти і записувати слова, які зазнають змін; розвивати увагу, логічне мислення; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної землі, її багатств, духовної та матеріальної культури.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі