Користувацький вхід

Метод. рекомендації + Тренінги

...

Обмежити пошук фільтруванням:ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗНЗ

0

Надається аналіз актуальності та обґрунтовується впровадження профільного навчання у старшій школі; розкривається дидактичний аспект профільної освіти у розвитку навчально-пізнавальних інтересів, здібностей і потреб учнів у процесі їх загальноосвітньої підготовки і професійного самовизначення; розглядаються умови для прищеплення цінностей, виховання поведінки та стилю життя, необхідних для забезпечення сталого майбутнього.Реалізація методичної роботи з педкадрами через колективно-групові форми її організації

0

Збірник містить практичні матеріали з питань організації та проведення засідання педагогічної ради школи «Креативна освіта та навчально-виховний процес», засідання міського методичного обєднання вчителів початкових класів інтенсивної педагогічної корекції «Формування в учнів початкових класів інтенсивної педагогічної корекції самостійної мовленнєвої діяльності засобами художнього слова».ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СПОСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

0

Поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-оріїнтоване, традиційні методи замінюються інноваційними.Методичні рекомендації з написання студентських науково-пошукових робіт

0

Мета і завдання науково-пошукової роботи - поглибити теоретичні і практичні навички студентів з відповідних видів діяльності, сприяти розвитку пізнавальних інтересів з історії України , пошуку творчого підходу до аналізу подій минулого і сучасності, набуття навичок застосування методів науково-пошукових досліджень, узагальнення та систематизації зібраного матеріалу.АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

0

У методичному посібнику розглянуто особливості навчання англійської мови в старшій школі на сучасному етапі, висвітлюється доцільність використання сучасних методів активізації пізнавальної діяльності учнів на практиці. В додатках представлено розгорнуті плани-конспекти уроків із застосуванням методу дискусії, методу проектів, дидактичних ігор, комп’ютерних технологій, які були підготовлені для учнів 10 класів.Консультація

0

Консультація для вихователів дошкільних навчальних закладів з корекцією мовленнєвих порушень.Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку

0

Для гармонійного розвитку особистості дитини та її успішної адаптації до умов навколишньої дійсності потрібна бути добре розвинена уява, творче мислення, вміння приймати рішення у нестандартних ситуаціях.Семінар-практикум для педагогів закладу дошкільної освіти з теми «Впроваджуємо патріотичне виховання в освітній процес закладу дошкільної освіти»

1

Упродовж семінару педагоги мають можливість підвищити свою професійну компетентність щодо завдань і напрямів патріотичного виховання дошкільників, розширили свої знання про національні свята та традиційні страви, під час ділових ігор удосконалити вміння застосовувати одержану інформацію в педагогічній діяльності.Казка – місточок, по якому в душу дитини входить любов до рідної країни

0

"Казка – місточок по якому в душу дитини входить любов до рідної країни" - виступ перед педагогами дошкільного навчального закладуПсихологічний аспект готовності педагога до атестації

0

Презентація стане стане корисною для практичних психологів освітніх закладів, задля здійснення просвітньої роботи серед педагогів, які атестуються. В роботі окреслені ресурси, які покликані захистити педагога від емоційного вигорання та зберігти творчу складову особистості.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі