Користувацький вхід

Метод. рекомендації + Тренінги

...

Обмежити пошук фільтруванням:Презентація на тему:"ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У НВП"

0

Останнім часом великою популярністю стали користуватися у професійно - технічній освіті тести та тестові завдання. Важливою якістю тестів і тестових завдань є їх технологічність, тобто за допомогою тестів швидко і об'єктивно виявити знання , оцінити їх якість, а також виявити прогалини і недоліки.Удосконалення самоосвіти педагога як ефективний засіб підвищення професійної компетентності

0

В контексті сучасного прискореного інноваційного розвитку суспільства освіта повинна мати випереджальний характер, бути спрямованою на творчих педагогів, які формуватимуть свої професійні компетентності через постійну самоосвіту і саморозвиток.Організація навчально-виховної роботи та роль партнерства з роботодавцями в підготовці фахівців за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

0

Основним завданням навчального процесу (від лат. «procesus» - просування вперед) у Коледжі є планомірна підготовка майбутніх фахівців до творчої життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Освітній процес – це система організації навчально-виховної діяльності, в основу якої покладено органічну єдність і взаємозв’язок діяльностей викладача (викладання) і студента (учіння), спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку особистості студента, його підготовки до професійної діяльності.Основні тренди сучасної освіти: компетентність комунікативна, художньо-аналітична чи світоглядна?

1

У даній статті зроблено спробу проаналізувати основні тенденції сучасного освітнього процесу на прикладі навчання української мови та літератури. Автор головну увагу зосереджує на розвитку комунікативних вмінь, що є умовою здобуття первинного досвіду для формування соціально-адаптивної компетентності.Презентація майстер-класу для вихователів «Малювання з використанням нетрадиційних технік: фроттаж та монотипія (малювання відбитками листя)»

0

Презентація містить мету та завдання майстер - класу, перелік матеріалів, що знадобляться для роботи у нетрадиційних техніках малювання (фроттаж та монотипія); стислі рекомендації педагогам щодо використання цих технік у роботі з дітьми. Також розписано зміст вправи на рефлексію "Валіза - кошик - м'ясорубка" та розміщено фотоматеріали проведення майстер - класу та зразки виконаних робіт під час заходу.Заняття з елементами тренінгу „Здоров’я – найцінніший скарб”.

0

Мета: формування у підлітків установки на ведення здорового способу життя, надати учасникам тренінгу інформацію про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на формування здоров’я, створити комфортну атмосферу, актуалізувати відчуття важливості здоров’я, розуміння складності його досягнення та збереження.Корекційно-виховна функція трудового навчання для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

0

Трудове навчання для дітей з порушенням інтелектуального розвитку– незамінний засіб корекції недоліків їхнього розвитку. Систематичне і правильно організоване включення дітей у доступні види праці сприяє виправленню зазначених особливостей психічного розвитку.Завдання, форми та методи роботи з обдарованими студентами на електротехнічному відділенні Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

0

В сучасному світі проблема виявлення, формування, навчання та розвитку обдарованих і талановитих особистостей є дуже актуальною. Правильна побудова взаємовідносин обдарованого студента з навколишнім світом дозволить йому найповніше проявити свої здібності. А вміння викладача правильно побудувати свою роботу з обдарованими студентами є вагомим фактором професійного зростання на освітянській ниві.КУРСОВА РОБОТА на тему: Формування інтересу учнів до математики шляхом використання дидактичних ігор на уроках

0

КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Формування інтересу учнів до математики шляхом використання дидактичних ігор на урокахМетодичний посібник «Методика вивчення текстового процесора в шкільному курсі інформатики (рівень стандарту, академічний рівень)»

0

Робота в середовищі текстового процесора є однією з найчастіше використовуваних робіт під час роботи за комп’ютером. Саме тому тема “Текстовий процесор” є важливою темою в шкільному курсі інформатики.
В методичному посібнику досліджуються особливості методики викладання теми “Текстовий процесор” в курсі вивчення інформатики рівня стандарту та академічного рівня. Розроблено методичні рекомендації щодо вивчення текстового процесора в шкільному курсі інформатики рівня стандарту і академічного рівня.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі