Користувацький вхід

Метод. рекомендації + Тренінги

...

Обмежити пошук фільтруванням:Пам'ятка для вихователів "Вимоги до дидактичного матеріалу М.Монтессорі"

0

Пам'ятка для вихователів закладів дошкільної освіти "Вимоги до дидактичного матеріалу Марії Монтессорі".Практикум для самостійної роботи студентів з дисципліни ГРОШІ ТА КРЕДИТ

1

Практикум для самостійної роботи студентів розроблений з урахуванням особливостей навчальної програми для вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» затвердженої Державною установою “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” 25 травня 2016 р.
Рекомендовано як засіб контролю для студентів денної та заочної форми навчанняСтатья на тему "Как быть хорошим отцом"

0

Статья о взаимоотношениях между отцом и детьми; о том, как отцу следует относиться к своим детям, о важной роли отца в семье.Дидактичні методи викладання електротехніки. Методика рішення дидактичних задач (методичний посібник для викладачів-початківців)

0

У методичному посібнику делально розкриті дидактичні методи викладання електротехніки у коледжі та методика рішення дидактичних задач при проведенні лекцій, лабораторних, практичних занять, самостійної роботи студентів. Розглянуті різноманітні аспекти готовності викладача-початківця до викладання електротехнічних дисциплін з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Запропоновані плани занять, у яких вирішуються прикладиди дактичних завдань на темами дисциплін електротехнічного курсу.Застосування інтерактивних технологій при викладанні загальнотехнічних дисциплін (методична розробка)

0

В методичній розробці пропонується методика застосування інтерактивних технологій при викладанні загальнотехнічних дисциплін в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації на прикладі викладання теми «Складні розрізи та перерізи», надається план та розробка практичного заняття з використанням кейс-методу при роботі в малих і мікрогрупах. В додатку наданий приклад кейсу «Складні розрізи та перерізи» з алгоритмом виконання роботи над різнорівневими практичними завданнями, критерії оцінювання та зведена відомість балів за оцінкою роботи студентів на занятті.Методична розробка відкритого навчального заняття з дисципліни «Статистика». Тема «Індекси»

0

Метою пропонованої методрозробки є допомога для того, щоб навчитись застосовувати потрібну форму індексу, проводити статистичну обробку даних для розрахунків індексів з побудовою статистичних таблиць, аналізувати результати і робити висновкиКОНСТРУКТИВНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

0

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТИВНИХ ІГОРФормування системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи

0

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів. Для того щоб процес був результативним, необхідно дотримуватись певних принципів: зацікавленість дитини; безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів; систематичність та системність; різноманітність тематики; урахування вікових особливостей.Роль інноваційних форм роботи для розвитку творчих здібностей учнів при вивченні біології

0

На сучасному етапі розвитку освіти з усіх завдань, що стоять перед загальноосвітніми навчальними закладами, основним є активізація навчально-пізнавальної активності учнів. Провідним видом діяльності для школярів є навчання, тому необхідно шукати можливості підвищення їхньої активності в цьому процесі, що сприяє не тільки поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів, а й формування розвиненої особистості.Курсова робота Особистісне та професійне самовдосконалення вчителів

0

Курсова робота
Особистісне та професійне самовдосконалення вчителів образотворчого мистецва та трудового навчання

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі