Користувацький вхід

Метод. рекомендації

Обмежити пошук фільтруванням:Консультація для батьків "Батькам про гіперактивність дітей"

0

Консультація для батьків,як допомогти гіперактивній дитині,що є причиною гіперактивності дітей.Формування здорового способу життя у школі (стаття)

0

В.О. Сухомлинський, надаючи великого значення духовному здоров’ю особистості у книзі “Як виховати справжню людину”, вважав, що “духовне багатство людини – один з найважливіших показників її всебічного розвитку”.Здорове молоде покоління – це запорука стабільного розвитку держави, один із чинників її позитивного міжнародного іміджу. . Формування у підростаючого покоління мотивації до здорового способу життя потребує системної комплексної роботи, яка спрямована на діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовно-морального стану людини.Попередження проявів міжособистісних конфліктів та насильства в освітньому середовищі

1

презентація для використання у роботі класними керівниками, соціальними педагогами, заступниками директорів з НВР та ВРПрактико-зорієнтована збірка.Впрвадження соціалізації та національно-патріотичного виховання учнів на уроках хіміїта біології

0

практико-зорієнтована збірка містить матеріал що висвітлює питання впровадження соціалізації та національно патріотичного виховання учнів на уроках біології та хіміїПроблемне навчання на уроках інформатики

0

В презентації аналізується технологія проблемного навчання і її реалізація на уроках інформатики для активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку розумових процесів. Розглядаються технологічні аспекти та методичні особливості створення проблемних ситуацій на уроках, демонструються прийоми створення проблемної ситуації.Модель школи сприяння здоров'ю

0

В Концепції нової української школи визначена стратегія змін в освіті України. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, інтеграція навчання, необхідні для успішної самореалізації дитини в суспільстві. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст освіти потребує здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя, приведення змісту освіти й форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів.Управління розвитком професійної компетеності вчителів

0

Професійна компетентність педагога може розглядалася як своєрідна відповідь на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок проти-річчя між необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю вирі-шити це завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню школярами.
У залежності від визначеного рівня, забезпечується відповідний методичний, управлінський супроводи професійної компетентності кожного педагогічного працівника, що доведено розробленою моделлю управління розвитку професійної компетентності вчителів.Узагальнення досвіду роботи класного керівника з учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги

0

Матеріал дозволяє класному керівнику організувати роботу з учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги, швидко оформити звітну документацію.Розвиток креативного мислення учнів як складова соціалізації особистості на уроках української мови та літератури.

0

Ці методичні рекомендації з розвитку креативного мислення учнів будуть корисними для учителів української мови та літератури.

Розвиток креативного мислення учнів як складова соціалізації особистості на уроках української мови та літератури.

Ми виховуємо учня не як носія знань,
а як людину, яка має жити в
суспільстві і приносити йому користь.Доповідь Використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі

0

У сучасному освітньому середовищі якісна організація навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають інформаційно-комп'ютерні технології.У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовування ІКТ як допоміжний навчальний ресурс.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі