Користувацький вхід

Метод. рекомендації

...

Обмежити пошук фільтруванням:Ефективні форми і зміст методичної роботи з педагогами в комплексному позашкільному навчальному закладі

0

У даній роботі розкриті особливості методичного супроводу вирішення професійних завдань педагогів комплексного позашкільного навчального закладу, будинку творчості дітей та юнацтва. Педагогічний колектив якого складається з невеликої кількості осіб, які уміють здійснювати педагогічну діяльність до вимог часу, здатні самостійно вносити зміни у свою діяльність, швидко та ефективно реагувати на нові виклики.Комп'ютер для дошкільника: друг чи ворог?

1

Як познайомити майбутніх першокласників з комп'ютером? Що потрібно знати батькам?Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках зарубіжної літератури

0

Створення певної системи педагогічного співробітництва спирається на модернізацію змісту навчального матеріалу, удосконалення і комбінування вже відомих форм навчальної взаємодії, критичне засвоєння й трансформацію набутків педагогічної науки, розробку системи завдань з історії та теорії літератури.
Робота з обдарованими дітьми потребує певної стратегії: від завдань репродуктивного характеру слід рухатися до формування навичок самостійного аналізу та створення творчих робіт різноманітних жанрів.Визначення типу темпераменту учнів І курсу

0

Розглядається методика визначення темпераменту у учнів першого курсу. Надані стимульні матеріали, памятка "коло Айзенка", фотоматеріали з проведеного заходу.Формування у дошкільників активної позиції щодо безпечної поведінки в довкіллі.

0

В статті надано рекомендації щодо роботи над формуванням у кожного вихованця активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, озброєння його знаннями та навичками безпечної поведінки в довкіллі. Запропоновано форми, методи для організації освітньої роботи з дітьми. Надано орієнтовне планування Тижня безпеки, проект «Абетка безпеки»; розроблені конспекти занять з циклу «Світ навколо мене» та впроваджені в практику ДНЗ.Усна народна творчість як засіб морального виховання та підтримки розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

1

Усна народна творчість, як засіб морального виховання та підтримки розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
Херсонська міська радаФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ВЕЛИЧИНАМИ

0

Поняття величини – найважливіше поняття математики; кожна величина – це деяка узагальнена властивість реальних об’єктів оточуючого світу. Величини вивчаються в тісному зв’язку з вивченням нумерації і арифметичних дій: навчання вимірюванню пов’язується з навчанням лічбі; нові одиниці вимірювання вводяться після введення відповідних лічильних одиниць; арифметичні дії виконуються як над числами, так і над величинами.Математична компетентність учнів початкової школи

0

План:
1) Вступ.
2) Тлумачення слова «компетентність». Освітня компетентність.
3) Математична компетентність.
4) Складові матем. компетентності.
5) Уміння.
6) Математика в інших предметах.
7) Методи мотивації вивчення математики.Формування здоров'язбережувальної компетентності та здорового способу життя на уроках біології

1

Презентація узагальнює досвід роботи учителя над методичною проблемою,розкриває методи, авторські прийоми,що використовуються на уроках та позакласній діяльності.Мала Конституція школи

0

Мала Конституція школи розроблена учнями 10-11 класів в рамках проекту «Правовиховний рух «Конституція і Я» з метою виховання поваги до права і законності як ціннісної настанови особистості молодого громадянина, розуміння соціальної та юридичної відповідальності за свої дії.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі