Користувацький вхід

Метод. рекомендації

...

Обмежити пошук фільтруванням:МОВНА РОЗМИНКА ЯК ЗАСІБ ВИРОБЛЕННЯ СТІЙКИХ ОРФОГРАФІЧНИХ, ПУНКТУАЦІЙНИХ І ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК

0

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….…… 3
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВНОЇ РОЗМИНКИ………..…6
РОЗДІЛ 2
ВИДИ МОВНОЇ РОЗМИНКИ
2.1. Мовна розминка «Озвуч схему»………………………..… 9
2.2. . Мовна розминка «Взаємне навчання»…………………..10
2.3. Мовна розминка «Озвуч зображення»…………….. …….. 15
ВИСНОВКИ………………………………………………………………...17Виступ на педагогічній раді «Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання молодших школярів»

1

Визначальною рисою психології дітей молодшого шкільного віку є здатність охоче пізнавати довколишній світ, отримувати нові знання, сприймати норми поведінки, виробляти власне світосприймання та світобачення. Саме тому основи національного виховання значною мірою закладаються в цей період життя та навчання.
Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи набуває особливої актуальності в умовах становлення української держави.Презентація «Формування географічного бачення світу в учнів 7-го класу шляхом використання медіаосвітніх технологій навчання»

0

Медіаосвіта – напрям у педагогіці, який передбачає вивчення школярами закономірностей масової комунікації: преси, телебачення, радіо, кіно, відео, інтернету. Як засоби медіаосвіти в шкільному навчанні використовуються елементи інформаційного середовища: підручник, засоби масової інформації, комп’ютерні навчальні засоби та ігри, ресурси інтернету.Основні вимоги до використання тестового опитування на різних етапах уроку

1

Протягом навчального року вчителі проводять таку форму контролю, як тестування. Учителеві доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом.Девіантна поведінка та її види. Роль вихователя у профілактиці девіантної поведінки учнів ПТНЗ

0

Робота розкриває поняття девіантної поведінки, її види.Крім того, описано, яку роль відіграє вихователь у профілактиці такої поведінки підлітків, зокрема учнів ПТНЗ.Презентація до доповіді на педнараді за темою "КЛЮЧОВІ ОСВІТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА".

1

Презентація до доповіді на педнараді за темою "КЛЮЧОВІ ОСВІТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ.ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА".Заступник директора з виховної роботи online (з досвіду роботи)

0

Стаття містить матеріали із досвіду роботи заступника директора з виховної роботи з класними керівниками засобами хмарних технологій. Електронне спілкування, ведення електронних журналів класного керівника, електронного кабінету допомагає заступнику швидко контролювати роботу, оптимально організувати виховну діяльність, мати постійний доступ до необхідних матеріалів класних керівників та інших працівників школи.Виступ на міському науково-практичному семінарі для вчителів географії та економіки «Формування географічного бачення світу в учнів шляхом використання медіаосвітніх технологій навчання»

0

Однією зі складових шкільної географічної освіти є країнознавча підготовка учнів. Країнознавство – це «лабораторія», що вивчає повний комплекс географічних явищ на певній території на відміну від галузевої географії, яка вивчає певну частину географічної оболонки в масштабах всієї планети.
М. М. Баранський зазначав, що ні фізична, ні економічна географія окремо не можуть сформувати навіть скільки-небудь цілісне уявлення про вигляд країни або району, тим більше – сприяти вирішенню якого-небудь конкретного практичного питання, оскільки необхідний певний ступінь їхнього взаємопроникнення.Стаття «Види проектів»

0

Слово "проект" у європейських мовах запозичене з латини й означає "викинутий уперед", "той, що висувається", "той, що "впадає в око". Потім це слово починають розуміти як ідею, за якою суб'єкт може й має право розпоряджатися власними думками. Сьогодні цей термін часто й широко застосовується в різних сферах людської діяльності. Існують різні сучасні тлумачення, за якими проект - це:
• будь-яка діяльність, спрямована на визначення комплексу окремих кроків;
• задум певного нового об'єкту, матеріалізований у кресленнях, схемах, іншій документації;Анализ научно-методического аппарата учебника “Букварь” авторов Вашуленко Н.С. и Лапшиной И.Н. для 1 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения

0

Основной целью курса «Русского языка» в начальной школе, которую определила отрасль «Языки и литература» Государственного стандарта начального общего образования (2011 г.) является заложить основы формирования коммуникативной компетентности учащихся с учётом их интересов и возможностей, что обеспечивается планомерным обучением всем видам речевой деятельности на основе определённого круга знаний по языку и языковых умений.
Достижение основной цели обучения русскому языку осуществляется в процессе решения следующих задач:
развитие у детей положительного мотива к изучению языка;

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі