Користувацький вхід

Останні публікації

Метод. рекомендації

...

Обмежити пошук фільтруванням:АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

0

У методичному посібнику розглянуто особливості навчання англійської мови в старшій школі на сучасному етапі, висвітлюється доцільність використання сучасних методів активізації пізнавальної діяльності учнів на практиці. В додатках представлено розгорнуті плани-конспекти уроків із застосуванням методу дискусії, методу проектів, дидактичних ігор, комп’ютерних технологій, які були підготовлені для учнів 10 класів.Методичні рекомендації з написання студентських науково-пошукових робіт

0

Мета і завдання науково-пошукової роботи - поглибити теоретичні і практичні навички студентів з відповідних видів діяльності, сприяти розвитку пізнавальних інтересів з історії України , пошуку творчого підходу до аналізу подій минулого і сучасності, набуття навичок застосування методів науково-пошукових досліджень, узагальнення та систематизації зібраного матеріалу.Консультація

0

Консультація для вихователів дошкільних навчальних закладів з корекцією мовленнєвих порушень.Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку

0

Для гармонійного розвитку особистості дитини та її успішної адаптації до умов навколишньої дійсності потрібна бути добре розвинена уява, творче мислення, вміння приймати рішення у нестандартних ситуаціях.Казка – місточок, по якому в душу дитини входить любов до рідної країни

0

"Казка – місточок по якому в душу дитини входить любов до рідної країни" - виступ перед педагогами дошкільного навчального закладуПсихологічний аспект готовності педагога до атестації

0

Презентація стане стане корисною для практичних психологів освітніх закладів, задля здійснення просвітньої роботи серед педагогів, які атестуються. В роботі окреслені ресурси, які покликані захистити педагога від емоційного вигорання та зберігти творчу складову особистості.Презентація на тему:"ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У НВП"

0

Останнім часом великою популярністю стали користуватися у професійно - технічній освіті тести та тестові завдання. Важливою якістю тестів і тестових завдань є їх технологічність, тобто за допомогою тестів швидко і об'єктивно виявити знання , оцінити їх якість, а також виявити прогалини і недоліки.Удосконалення самоосвіти педагога як ефективний засіб підвищення професійної компетентності

0

В контексті сучасного прискореного інноваційного розвитку суспільства освіта повинна мати випереджальний характер, бути спрямованою на творчих педагогів, які формуватимуть свої професійні компетентності через постійну самоосвіту і саморозвиток.Організація навчально-виховної роботи та роль партнерства з роботодавцями в підготовці фахівців за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

0

Основним завданням навчального процесу (від лат. «procesus» - просування вперед) у Коледжі є планомірна підготовка майбутніх фахівців до творчої життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Освітній процес – це система організації навчально-виховної діяльності, в основу якої покладено органічну єдність і взаємозв’язок діяльностей викладача (викладання) і студента (учіння), спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку особистості студента, його підготовки до професійної діяльності.Основні тренди сучасної освіти: компетентність комунікативна, художньо-аналітична чи світоглядна?

1

У даній статті зроблено спробу проаналізувати основні тенденції сучасного освітнього процесу на прикладі навчання української мови та літератури. Автор головну увагу зосереджує на розвитку комунікативних вмінь, що є умовою здобуття первинного досвіду для формування соціально-адаптивної компетентності.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі