Користувацький вхід

Метод. рекомендації

...

Обмежити пошук фільтруванням:АКТИВНИЙ РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ - ЧИННИК УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗІЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

0

Всебічне і глибоке творче використання здобутків національного виховання, народної педагогіки, успішна реалізація моделювання мисленнєвої та мовленнєвої діяльностей створює ґрунт, який максимально відповідає кардинальному завданню освітніх стратегій розвитку духовної та світоглядної особистості громадянського суспільства, для якого духовні цінності є основою національно-патріотичного виховання юні.Педагогічні особливості організації освітнього процесу в 1 класах НУШ

0

Текст висвітлює педагогічні особливості організації
освітнього процесу в 1 класах НУШ, що є актуальним у світлі модернізації освіти сьогодні.Поради щодо збереження психічного здоров’я

0

Дані поради розроблені для учнів та педагогічних працівників з метою сприяння збереженню психічного здоров'я.Шляхи усунення вад письма у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю на заняттях з розвитку мовлення (логопедії)

0

У методичних рекомендаціях вчителя-логопеда розкриваються шляхи усунення вад письма в учнів спеціальної школи-інтернату. Для подолання специфічних вад письма розумово відсталим молодшим школярам необхідна планомірна спеціалізована допомога. Проведення навчально-корекційних засобів дозволяють значно згладити прояви дисграфії, що сприяє якіснішому засвоєнню програмного матеріалу з навчання грамоти, мовлення в цілому.ЧИТАЦЬКИЙ КРУГОЗІР ЯК СКЛАДОВА ЛІТЕРАТУРНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

0

Духовне відродження українського народу неможливе без впливу літератури на формування національної свідомості. Однак, щоб література здійснювала свою виховну роль, треба виробити у людини вміння читати художні твори, належним чином сприймати дійсність, сформувати прагнення брати приклад з позитивних героїв.Формування комунікативних компетентностей на уроках мови і читання в ПШ

0

Одним із основних напрямів підготовки учнів до життя є формування їхньої мовленнєвої компетентності, яка полягає у здатності слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати й розуміти текст, вести діалог, брати участь у дискусіях, переконувати та відстоювати власну точку зору, висловлювати власні думки, міркування, погляди в усній і письмовій формах.У статті надані рекомендації з цього питання.Організація самостійної роботи учнів на уроках математики

0

В статті розкривається поняття самостійної роботи учнів, сутність і зміст самостійної роботи на уроках математики, її функції та види, виділено методичні вимоги до організації самостійної роботи на уроках математики.Інтегративні процеси в шкільному курсі географії

0

В теорії та методиці навчання географії в останні роки активно досліджуються та перевіряються на практиці нові способи організації уроку. Практично необмежені можливості використання в цих цілях інтеграції різних рівнів. Інтеграція (від лат. Integer - цілий) - відновлення, заповнення, об'єднання частин в ціле, їх взаємопроникнення, взаємодія.
У педагогіку поняття «інтеграція» прийшло в 80-і роки і стало позначати як форму міжпредметних зв'язків, так і різноманітні зв'язки навчального предмета з іншими предметами та курсами.Пам'ятка для вихователів "Вимоги до дидактичного матеріалу М.Монтессорі"

0

Пам'ятка для вихователів закладів дошкільної освіти "Вимоги до дидактичного матеріалу Марії Монтессорі".Практикум для самостійної роботи студентів з дисципліни ГРОШІ ТА КРЕДИТ

1

Практикум для самостійної роботи студентів розроблений з урахуванням особливостей навчальної програми для вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» затвердженої Державною установою “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” 25 травня 2016 р.
Рекомендовано як засіб контролю для студентів денної та заочної форми навчання

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі