Користувацький вхід

Метод. рекомендації

...

Обмежити пошук фільтруванням:Статья на тему "Как быть хорошим отцом"

0

Статья о взаимоотношениях между отцом и детьми; о том, как отцу следует относиться к своим детям, о важной роли отца в семье.Дидактичні методи викладання електротехніки. Методика рішення дидактичних задач (методичний посібник для викладачів-початківців)

0

У методичному посібнику делально розкриті дидактичні методи викладання електротехніки у коледжі та методика рішення дидактичних задач при проведенні лекцій, лабораторних, практичних занять, самостійної роботи студентів. Розглянуті різноманітні аспекти готовності викладача-початківця до викладання електротехнічних дисциплін з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Запропоновані плани занять, у яких вирішуються прикладиди дактичних завдань на темами дисциплін електротехнічного курсу.Застосування інтерактивних технологій при викладанні загальнотехнічних дисциплін (методична розробка)

0

В методичній розробці пропонується методика застосування інтерактивних технологій при викладанні загальнотехнічних дисциплін в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації на прикладі викладання теми «Складні розрізи та перерізи», надається план та розробка практичного заняття з використанням кейс-методу при роботі в малих і мікрогрупах. В додатку наданий приклад кейсу «Складні розрізи та перерізи» з алгоритмом виконання роботи над різнорівневими практичними завданнями, критерії оцінювання та зведена відомість балів за оцінкою роботи студентів на занятті.Методична розробка відкритого навчального заняття з дисципліни «Статистика». Тема «Індекси»

0

Метою пропонованої методрозробки є допомога для того, щоб навчитись застосовувати потрібну форму індексу, проводити статистичну обробку даних для розрахунків індексів з побудовою статистичних таблиць, аналізувати результати і робити висновкиКОНСТРУКТИВНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

0

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КОНСТРУКТИВНИХ ІГОРФормування системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи

0

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів. Для того щоб процес був результативним, необхідно дотримуватись певних принципів: зацікавленість дитини; безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів; систематичність та системність; різноманітність тематики; урахування вікових особливостей.Роль інноваційних форм роботи для розвитку творчих здібностей учнів при вивченні біології

0

На сучасному етапі розвитку освіти з усіх завдань, що стоять перед загальноосвітніми навчальними закладами, основним є активізація навчально-пізнавальної активності учнів. Провідним видом діяльності для школярів є навчання, тому необхідно шукати можливості підвищення їхньої активності в цьому процесі, що сприяє не тільки поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів, а й формування розвиненої особистості.Курсова робота Особистісне та професійне самовдосконалення вчителів

0

Курсова робота
Особистісне та професійне самовдосконалення вчителів образотворчого мистецва та трудового навчанняВикористання ігрових технологій на різних етапах уроку інформатики в 5 класі

0

Интерес к изучению информатики во многом зависит от того, как проходят уроки. Даже на самых хороших уроках элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности предметом. Поэтому на уроках информатики нужно как можно шире применять нетрадиционные формы.Пам'ятка для батьків, вчителів та учнів з правил безпечної роботи в глобальній мережі Інтернет

0

На допомогу вчителям, батькам і учням в освоєнні правил користування Інтернетом. Знати джерела небезпеки, які таїть в собі всесвітня павутина, і першочергові кроки для забезпечення безпеки.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі