Користувацький вхід

7 клас

...

Обмежити пошук фільтруванням:Тест для тематичного контролю. 7 клас. Сполучник, правопис сполучників.

2

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Сполучник, правопис сполучників.

1. Службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення, – це
а) прийменник;
б) вигук;
в) сполучник.
Зробити синтаксичний розбір речення.
Дороги розмиті, і чується крик журавлиний (Ліна Костенко).

2. За роллю в мові сполучники поділяються на
а) прості, складні та складені;
б) сурядності та підрядності;
в) заперечні та формотворчі.Тест для тематичного контролю. 7 клас. Прислівник

5

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Прислівник

1. Прислівник – це
а) особлива форма дієслова;
б) змінна самостійна частина мови;
в) незмінна самостійна частина мови.
Скласти (пригадати) й записати речення з прислівником, поставити до прислівника питання.

2. Прислівник виражає
а) ознаку предмета за дією;
б) ознаку або приналежність предмета якійсь особі;
в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.Тест для тематичного контролю. 7 клас. Прийменник, правопис прийменників.

2

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Прийменник, правопис прийменників.

1.Прийменник – це
а) змінна самостійна частина мови;
б) незмінна самостійна частина мови;
в) незмінна службова частина мови.
Дібрати й записати словосполучення з прийменником (напр.: йти до школи; готуватися до поїздки).

2. Похідними є прийменники,
а) спосіб творення яких визначити неможливо;
б) утворенні способом складання або переходу з інших частин мови;Тематичне тестування. 7 клас. Повторення та узагальнення вивченого.

1

Тематичне тестування. 7 клас.
Повторення та узагальнення вивченого.

1.Дієприкметник відповідає на питання:
а) що роблячий? що зроблений?
б) що роблячи? що зробивши?
в) який? яка? яке? які?

2. Безособові дієслівні форми на –но, –то утворюються
а) від неозначеної форми дієслова;
б) від активних дієприкметників;
в) від пасивних дієприкметників.

3. Разом із не пишуться такі дієприслівники:
а) не/знаючи, не/поважаючи, не/сказавши.
б) не/вгаваючи, не/зважаючи, не/дооцінюючи;Тест для тематичного контролю. 7 клас. Дієприслівник

2

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Дієприслівник

1. Дієприслівник – це
а) самостійна частина мови;
б) особлива форма прислівника;
в) особлива форма дієслова.
Записати дієприслівник, поставити до нього питання.

2. Дієприслівник означає

а) ознаку предмета за дією;
б) додаткову дію або стан;
в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.
Скласти (пригадати) та записати речення з дієприслівником, підкреслити в ньому дієприслівник як член речення.Тест для тематичного контролю. 7 клас. Дієприкметник.

2

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Дієприкметник.

1.Дієприкметник – це
а)особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією;
б)особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію;
в)самостійна частина мови, що виражає дію предмета або стан.
Навести приклад (2–3) дієприкметників і визначити їх граматичні ознаки.

2.Дієприкметник має властивості
а)дієслова і прислівника;
б)дієслова і прикметника;
в)дієслова. прикметника і прислівника.Українська мова. 7 клас. ТКР №1

0

Тематична контрольна робота. 7 клас.
Повторення та узагальнення вивченого.Українська література. 7 клас. ТКР №6. Ми – українці (творчість В.Голобородька, Л.Кисельова)

1

Українська література. 7 клас
Тематична контрольна робота №6
Ми – українці
(творчість В.Голобородька, Л.Кисельова)Українська література. 7 клас. ТКР №5

2

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська література. 7 клас
Тематична контрольна робота №5
Ми – українціУкраїнська література. 7 клас. ТКР №3

2

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська література. 7 клас
Тематична контрольна робота №3
Про далекі минулі часи
(творчість М.Стельмаха, Гр. Тютюнника)

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі