Користувацький вхід

Українська мова

...

Обмежити пошук фільтруванням:Урок "Узагальнюючий урок з теми "Прикметник"

0

Узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Прикметник»,працюючи в групах, учити застосовувати теоретичні знання на практиці.Закріплення правила про вимову й правопис слів з префіксів з-, с-

0

Закріпити знання учнів про вживання префіксів з-, с- та літературну вимову слів з ними;
Повторити правило правопису префіксів, удосконалювати навички розбору слів за будовою, підбору спільнокореневих слів; поповнити словниковий запас учнів, розвивати творчі здібності.Буква «ї», позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша А.Камінчука «В зелені діброви» та тексту « На екскурсії».

0

Ознайомити учнів з буквами «Ї», «ї» та звукосполученням [йі], яке вони позначають, розвивати артикуляційно-слухові відчуття; продовжити роботу над звуко-буквеним аналізом слів; формувати у дітей виразність читання віршованого тексту; виховувати у них любов та бережне ставлення до природи, до її мешканців.Написання префіксів з-(с-)

0

Формування предметних компетентностей, учити освідомлено сприймати та аналізувати текст, розвивати вміння ставити питання, висловлювати свої думки, активізувати і систематизувати знання учнів про літературний жанр вірша.Лист від Святого Миколая

0

Розробка уроку з української мови на тему "Вітання Святого Миколая" для учнів 2 класу.Головні та другорядні члени речення. Способи вираження підмета

0

Навчальний предмет. Українська мова. 8 клас
Розділ. Просте речення. Двоскладне речення. Підмет і присудок
Тема. Головні та другорядні члени речення. Способи вираження підмета
Тип уроку. Формування нових знань, умінь і навичок.Повторення й узагальнення вивченого про займенник

0

Тема: Повторення й узагальнення вивченого про займенник
Мета:
• повторити й узагальнити вивчене про займенник; удосконалювати навички правопису займенників; розвивати вміння впізнавати в реченнях займенники, визначати їх особу, число, відмінки;
• розвивати вміння використовувати займенники у мовленні;
• виховувати працелюбність, бажання допомогти один одному; прагнення співпраці з іншими учнями, вміння висловлювати власну думку, поважати думки інших.
Обладнання: назви станцій маршруту; завдання групам; ноутбук, проектор,презентація до урокуРозвиток комунікативних здібностей молодших школярів

0

Робота присвячена одній із найцікавіших та найактуальніших тем – формуванню і розвитку комунікативної компетентності учнів початкових класів.
У роботі, що пропонується вашій увазі, окреслені різноманітні методи і підходи до розвитку у дітей комунікативної компетентності, виділені механізми процесу їх формування, форми і методи залучення учнів до творчої діяльності.
Орієнтуючись на теоретичну базу роботи, молоді вчителі зможуть почерпнути з нього корисні рекомендації.
Весь методичний матеріал подається у взаємозв’язку з конкретним досвідом.урок-презентація Узагальнення знань про прикметник як частину мови

0

Тема: «Узагальнення знань про прикметник як частину мови»
Мета: систематизувати і закріпити знання учнів про прикметник, його роль у реченнях; формувати вміння вживати прикметники в усному і писемному мовленні; збагачувати словник учнів прикметниками; виховувати естетичні почуття та любов до природи, до рідної землі.
Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.
Обладнання: презентація, картки із завданнями, малюнки квітів.Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові (розробка уроку)

0

Закріпити поняття про дієприслівниковий зворот, поглиблюючи вміння вирізняти дієприслівникові звороти від одиничних дієприслівників; формувати пунктуаційну грамотність, уміння редагувати речення, у яких допущено помилки у вживання дієприслівникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприслівникових зворотів у висловлюваннях; виховувати наполегливість у роботі, культуру мовлення, спілкування.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі