Користувацький вхід

Українська мова

...

Обмежити пошук фільтруванням:Утворення слів або словотвір (презентація)

0

Словотвір (також деривація) — розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення. (лексичні одиниці за структурою і способом творення їх).Однорідні члени речення

0

Систематизація і узагальнення знань з вивченої теми " Однорідні члени речення ",розвивати культуру мовлення, пам'ять ,творчу уяву.Використання інноваційних технологій для розвитку та формування ключових компетентностей при вивченні української мови та літератури

0

Використання інноваційних технологій для розвитку та формування
ключових компетентностей при вивченні української мови та літератури
У даній статті акцентується увага на використання на уроках інноваційних технологій, які активізують діяльність учнів, викликають інтерес до здобуття нових знань і умінь. У якості основних моментів використаної методології є її новизна і практична значущість, адже прагнення успіху живе у кожній дитині, тому зі змісту засобів, форм і методів вона викидає все, що заважає школяреві пережити почуття успіху, відчути радість від подолання труднощів.Мова і мовлення. Текст (мовна тема, 3 клас)

0

Перевірити рівень знань учнів за темою "Мова і мовлення. Текст". Розвивати самостійність, акуратність, мислення , увагу учнів. Виховувати любов до природи, уміння бачити ознаки неживої природи навесні.Технологія асоціативного мислення як засіб узагальнення, закріплення і систематизації знань на уроках української мови і літератури

0

В умовах болісного процесу переоцінки цінностей, долання усталених стереотипів, які заважають по-новому бачити проблеми становлення людини, яка б могла створювати власні життєві проекти, все більшої актуальності набуває нова педагогіка, яка сповідує нові підходи у плеканні творчої особистості школяра, його духовного розвитку, духовної культури.
Не перший рік я працюю над методичною темою "Технологія асоціативного мислення ж засіб узагальнення, закріплення і систематизації знань".
Вважаю, що дана методика виправдана, заслуговує на життя, дає змогу:Мова – засіб спілкування.

0

Мета даного уроку розкрити значення мови як найважливішого засобу людського спілкування, її роль у людському житті; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати любов і пошану до рідного слова, відповідальність за збереження і збагачення рідної мови, прагнення досконало знати її.Дидактичні ігри на уроках української мови

0

Дидактичні ігри, які під час навчання допомагають вирішувати проблему усвідомлення лексичного значення слова і є засобом розвитку логічного мислення, що забезпечить успішне засвоєння навчального матеріалу в старших класах.Шепотіла буква "Ша"

0

Письмо малої букви «ш». Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень.Навчити учнів писати рядкову букву «ш»,склади, слова з нею; розвивати уміння аналізувати структуру букви порівнювати її з іншими; продовжити роботу над звуковим аналізом слів; виховувати акуратність.Урок- гра "Лінгвістична естафета"

0

Підсумковий урок з української мови у 3 класі за темою «Слово. Значення слова».

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі