Користувацький вхід

Українська мова

...

Обмежити пошук фільтруванням:Тематичне оцінювання. 8 клас. Односкладні речення. Неповні речення.

1

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тематичне оцінювання. 8 клас.
Односкладні речення. Неповні речення.

1. Речення, у яких граматична основа складається з одного головного члена (підмета чи присудка), – це
а) неповні речення;
б) односкладні речення;
в) непоширені речення.
Скласти (пригадати) й записати речення з одним головним членом (напр.: Пахло житнім хлібом і теплом (М.Рильський).Тест для тематичного контролю. 8 клас. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

0

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

1. Звертання – це
а) слово, яке виражає ставлення мовця до висловленого ним повідомлення;
б) слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням;
в) чуже мовлення, передане дослівно, без змін.Тест для тематичного контролю. 8 клас. Головні та другорядні члени речення.

1

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Головні та другорядні члени речення.

1. Граматичну основу речення становлять
а) другорядні члени речення;
б) головні члени речення;
в) слова, граматично не зв’язані з реченням.
Скласти (пригадати) речення, підкреслити в ньому
граматичну основу.Тест для тематичного контролю. 8 клас. Речення з відокремленими членами

1

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Речення з відокремленими членами

1. Відокремленими називаються члени речення, які
а) відносяться до одного й того самого слова у реченні й відповідають на одне й те саме питання;
б) виділяються за змістом та інтонаційно;
в) передають ставлення мовця до ним висловлюваного.Тест для тематичного контролю. 8 клас. Пряма і непряма мова. Діалог.

2

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Пряма і непряма мова. Діалог.

1. Чуже мовлення, передане дослівно, без змін, називається
а) прямою мовою;
б) непрямою мовою;
в) словами автора.Тематичне тестування. 7 клас. Частка, правопис часток. Вигук.

0

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тематичне тестування. 7 клас.
Частка, правопис часток. Вигук.

1.Частка – службова частина мови, яка
а) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;
б) вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними;Тест для тематичного контролю. 7 клас. Сполучник, правопис сполучників.

2

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Сполучник, правопис сполучників.

1. Службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення, – це
а) прийменник;
б) вигук;
в) сполучник.
Зробити синтаксичний розбір речення.
Дороги розмиті, і чується крик журавлиний (Ліна Костенко).

2. За роллю в мові сполучники поділяються на
а) прості, складні та складені;
б) сурядності та підрядності;
в) заперечні та формотворчі.Тест для тематичного контролю. 7 клас. Прислівник

5

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Прислівник

1. Прислівник – це
а) особлива форма дієслова;
б) змінна самостійна частина мови;
в) незмінна самостійна частина мови.
Скласти (пригадати) й записати речення з прислівником, поставити до прислівника питання.

2. Прислівник виражає
а) ознаку предмета за дією;
б) ознаку або приналежність предмета якійсь особі;
в) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета.Тест для тематичного контролю. 7 клас. Прийменник, правопис прийменників.

2

Тест для тематичного контролю. 7 клас.
Прийменник, правопис прийменників.

1.Прийменник – це
а) змінна самостійна частина мови;
б) незмінна самостійна частина мови;
в) незмінна службова частина мови.
Дібрати й записати словосполучення з прийменником (напр.: йти до школи; готуватися до поїздки).

2. Похідними є прийменники,
а) спосіб творення яких визначити неможливо;
б) утворенні способом складання або переходу з інших частин мови;Тематичне тестування. 7 клас. Повторення та узагальнення вивченого.

1

Тематичне тестування. 7 клас.
Повторення та узагальнення вивченого.

1.Дієприкметник відповідає на питання:
а) що роблячий? що зроблений?
б) що роблячи? що зробивши?
в) який? яка? яке? які?

2. Безособові дієслівні форми на –но, –то утворюються
а) від неозначеної форми дієслова;
б) від активних дієприкметників;
в) від пасивних дієприкметників.

3. Разом із не пишуться такі дієприслівники:
а) не/знаючи, не/поважаючи, не/сказавши.
б) не/вгаваючи, не/зважаючи, не/дооцінюючи;

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі