Користувацький вхід

Останні публікації

Українська мова

...

Обмежити пошук фільтруванням:Українська мова. 10 клас ТКР №3. Будова слова. Словотвір

3

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 10 клас
Тематична контрольна робота №3
Будова слова. Словотвір

І рівень

І. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...".
1. ...правила вимови слів.
2. ...звукову будову мови.
3. ...способи творення слів.
4. ...слова, їх значення, походження, використання.
5. ...правила написання слів.Українська мова. 10 клас. Тематичне оцінювання. Будова слова. Словотвір.

1

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 10 клас.
Тематичне оцінювання.
Будова слова. Словотвір.

1. Подані слова розібрати за будовою.
По-нашому, прочитати, вранці, музикант, побачивши, мудрець, невиправдано, неперевершеність, етнографічний, електрозварювальник.

2.Визначте, яке слово в дужках є твірним для поданого. Запишіть за зразком.Українська мова. 10 клас. Тематичне оцінювання. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

0

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 10 клас.
Тематичне оцінювання.
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1.Записати слова фонетичною транскрипцією. Визначити кількість букв і кількість звуків.
Людськість, безжалісний, джміль, смієшся, ладнаються.

2. Подані слова записати за алфавітом.Українська мова. 9 клас. Тематичне оцінювання. Складне речення з різними видами зв’язку.

1

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 9 клас.
Тематичне оцінювання.
Складне речення з різними видами зв’язку.

1. Складне речення з різними видами зв’язку називається
а) складним синтаксичним цілим;
б) складною синтаксичною конструкцією;
в) складнопідрядним реченням.Українська мова. 9 клас. Тематичне оцінювання. Безсполучникове складне речення

1

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 9 клас
Тематичне оцінювання.
Безсполучникове складне речення

1.Визначте безсполучникове складне речення, в якому ставиться крапка з комою.
а) В житах заблудилась дорога нагорбатились верби над нею за ними прокльовуються зорі (Ст.);Українська мова. 9 клас. Тематичне оцінювання. Складносурядне речення.

5

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 9 клас. Тематичне оцінювання.
Складносурядне речення.

І Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Накресліть схеми речень, визначіть смислові відношення між частинами.

1. Звелися ріки і лугами блакитно простягають путь а в небі хмари лебедями із ополонок воду п’ють (М.Стельмах).Українська мова. 9 клас. Тематичне оцінювання. Складнопідрядне речення.

0

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 9 клас.
Тематичне оцінювання.
Складнопідрядне речення.

1. Складнопідрядне речення – це таке речення,
а) в якому одне речення за змістом і граматично залежить від іншого і з’єднується з ним за допомогою тільки інтонації;Українська мова. 9 клас. Тематичне оцінювання. Лінгвістика тексту.

1

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Українська мова. 9 клас.
Тематичне оцінювання.
Лінгвістика тексту.

1. Текст – це
а) словесна конструкція, що є формою вияву думки у вигляді зв'язків між членами речення;
б) висловлення, що складається з кількох (іноді з одного) речень, має змістову й структурну завершеність;
в) відрізок мовлення, обмежений двома тривалими паузами;Тест для тематичного контролю. 8 клас. Словосполучення і речення.

0

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тест для тематичного контролю. 8 клас.
Словосполучення і речення.

1. Словосполучення і речення – це
а) морфологічні одиниці;
б) фонетичні одиниці;
в) синтаксичні одиниці.
Скласти й записати словосполучення; увести його в речення (напр.: Добре серце. Лісове джерельце має добре серце).Тематичне оцінювання. 8 клас. Речення з однорідними членами

0

Сорока Галина Петрівна
учитель української мови та літератури

Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Донецької області

Тематичне оцінювання. 8 клас.
Речення з однорідними членами.

1. Однорідні члени речення
а) називають того, до кого звертаються з мовленням;
б) відповідають на одне й те питання, відносяться до одного й того самого слова в реченні;
в) передають ставлення мовця до висловлюваного.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі