Користувацький вхід

Педагогічні програмні засоби

...

Обмежити пошук фільтруванням:Доброта в душі людській (виховна година)

0

Матеріал для позакласного заходу про формування моральних якостей дитячої особистості.А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Образ Петра Гринева. Гринев как герой-рассказчик, особенности эволюции характера (урок-представление исследовательского проекта)

0

Методична розробка відкритого уроку на тему "А.С. ПУШКИН «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». ОБРАЗ ПЕТРА ГРИНЕВА. ГРИНЕВ КАК ГЕРОЙ-РАССКАЗЧИК, ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ХАРАКТЕРА", яка дозволить вчителю стоворити власний план-конспект і використати його для роботи залежно від рівня підготовки класу.Контрольна робота за І семестр 9 клас

0

Підведення підсумків за І семестр. Перевірка рівня знань учнів за новою програмоюПланування навчально-корекційної роботи для дітей, які мають Загальний недорозвиток мовлення І та ІІ рівня.

1

Розроблене планування навчально-корекційної роботи для дітей молодшої групи корисне для молодих фахівців, корекційних педагогів, вчителів-логопедів, дефектологів, вихователів молодших груп спеціальних навчальних закладів та батьків, діти яких мають діагноз ЗНМІ та ЗНМІІ рівня. Матеріал оформлений відповідно до лексичних тем та навчальних завдань, які вирішує вчитель-логопед на спеціально організованих заняттях. Окремо виділений розділ - використання арт-терапевтичних технологій у корекційній роботі.План уроку

1

Урок узагальнення та систематизації знань. На уроці повторюються,систематизуються знання учнів з теми "Основи молекулярно-кінетичної теорії із застосуванням різних інтерактивних методів та комп'ютерної презентації, виконуються експериментальні завдання та розв'язуються якісні, графічні задачі, розвиваються навички роботи в команді. Такий різнобічний підхід дає змогу краще засвоїти і узагальнити знання з даної теми.Специфіка навчальної мотивації студентів медиків

0

Мотиваційна сфера особистості – це сукупність стійких мотивів, що мають певну ієрархію і виражають спрямованість особистості.
Частина дослідників розуміє під мотивом психічне явище, що стає спонукою до дії. Інші вважають, що мотив – це усвідомлювана причина, що лежить в основі вибору дій і вчинків особистості. Є і ще один варіант: мотив – це те, що, відображаючись в свідомості людини, служить спонукою до діяльності і спрямовує її на задоволення певної потреби. (При цьому як мотив виступає не сама потреба, а предмет потреби)."Основні показники психофізичного розвитку дітей 6-7-го років життя за провідними лініями розвитку"

0

Пропонований матеріал дозволяє всебічно проаналізувати рівень засвоєння дітьми необхідних знань, умінь, навичок, уявлень за основними лініями розвитку у тому чи іншому віці в межах вимог програми для означеного віку та визначити подальші перспективи розвитку дітей кожної вікової категорії.Економічний квест з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»

1

Сценарій економічного квесту з навчальної дисципліни "Гроші та кредит" для студентів ІІ курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування"Написання рядкової букви «Ц» (це), складів, слів з нею (розробка уроку)

1

Навчити писати рядкову букву «ц» окремо, у складах і словах; розвивати увагу, фонематичний слух; працювати над навиками каліграфічного письма; виховати охайність, старанність, працелюбність, бажання дбати про своє здоров`я.Творчий проет «Чародійниця зима»

0

Творчий проет "Чародійниця зима" створений для дошкільт середнього віку. Він дає змогу уточнити та закріпити уявлення малюків про сезонні зміни в природі, розвиває пізнавальний інтерес до навколишнього. Під час роботи над проектом діти покращили свої знання про особливості безпечного спілкування людини з природою в зимку, навчилися помічати красу зимового пейзажу, почали формувати основи екологічної доцільної поведінки.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі