Користувацький вхід

Останні публікації

Матеріали до уроків

...

Обмежити пошук фільтруванням:Правопис глухих і дзвінких приголосних

0

Презентація до уроку з української мови 10 клас рівень стандартуЗбірка « Елементи духовності на уроках біології у 8 класі »

0

Збірка містить розробки уроків для 8 класу та екологічні ігри, під час проведення яких учитель може здійснювати духовне виховання учнів.Фонетика

0

1.ФОНЕТИКА

1. Запишіть 6 слів, у яких остання буква позначається двома звуками.

2. Випишіть у три колонки слова:
1. Звуків і букв порівну.
2. Звуків менше ніж букв.
3. Звуків більше ніж букв.
Радіо, праця, рідне, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, троє, льон, електрозварник, ідея, обсаджувати.

3. Відшукайте слова, де звуків більше, ніж букв, випишіть їх. Підкресліть слова, у яких букв більше ніж звуків.
Вишита колоссям і калиною
вигойдана співом солов’я,
звешся веселково Україною,Абетка, звуки і букви. Склади. Голосні звуки.

0

Абетка, звуки і букви.
Склади. Голосні звуки.

Речення складається зі слів. Слова складаються із звуків. На письмі звуки позначаються буквами. В українській абетці є 33 букви. Вони є великі і малі.
Звуки ми чуємо і вимовляємо.
Букви ми бачимо і пишемо.

Абетка, азбука, алфавіт – це букви розташовані в установленому порядку.

• Розкажіть алфавіт
• Запишіть каліграфічно

Вправа 1. Прочитайте. Скільки тут речень? Прочитайте кожне речення окремо. Скільки слів у кожному? Спишіть перше і друге речення. Поділіть слова на склади.Використання інформаційних технологій у процесах вивчення біології.

0

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.Формування й удосконалення соціокультурної компетенції учнів за допомогою мультимедійних технологій на уроках англійської мови

0

Державний стандарт освіти передбачає оволодіння учнями комуніка-тивною компетенцією. Що ж вона охоплює? Комунікативна компетенція включає в себе 3 аспекти: мовленнєва, мовна та соціокультурна. Комунікативна компетенція включає також в себе 4 види діяльності: читання, письмо, аудіювання та говоріння. Мовна базується на знаннях лексики, граматики, фонетики та орфографії.Робочий зошит для лекційних занять з дисципліни "Алгоритмізація та програмування"

0

Рабочая тетрадь рассчитана на изучение дисциплины "Алгоритмизация и программирование" в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, которые осуществляют подготовку на основе базового общего среднего образования.Збірник практичних завдань для проходження комп'ютерної практики

0

Інструктивно-методичні вказівки до практичних робіт з навчальної практики "Практика на засобах обчислювальної техніки" розроблені для студентів спеціальності 5.05080201 "Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки ".
Інструктивно-методичні вказівки розроблені з метою проілюструвати в навчальному процесі використання сучасних програмних продуктів на практиці, основ роботи з текстовим редактором MS Word, редактором електронних таблиць MS Excel, системою керування баз даних MS Access, локальними мережами та мережею Internet.Збірник домашніх завдань з дисципліни "Алгоритмізація та програмування"

0

Сборник домашних заданий рассчитан на изучение дисциплины "Алгоритмизация и программирование" в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, которые осуществляют подготовку на основе базового общего среднего образования.«Методика використання різних типів інтелекту при вивченні англійської мови»

0

згідно теорії множинного інтелекту американського психолога Говарда Гарднера кожна людина має 9 видів інтелекту, які вона розвиває протягом життя, та завдяки яким може мислити та навчатися різними способами. Усі види інтелекту співпрацюють у складному поєднанні один з одним. Теорія множинного інтелекту по суті своїй охоплює всі ті надбання, якими ми, вчителі, виходячи за межі тексту та класної дошки, послуговуємся у своїй викладацькій практиці, щоб розбудити свідомість учнів.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі