Користувацький вхід

Хімія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Практична робота №2 "Розв'язування експериментальних задач", 9 клас

0

Практична робота №2 у 9 класі "Розв'язування експериментальних задач", за новою програмоюУрок "Виявлення в розчині гідроксид-йонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій", 9 клас

0

Розробка уроку у 9 класі з теми "Виявлення в розчині гідроксид-йонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій", за новою програмоюПрактична робота №1 "Ракції йонного обміну між електролітами у водних розчинах", 9 клас

0

Практична робота №1 у 9 класі "Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах", за новою програмоюУрок з теми "Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій", 9клас

0

Урок у 9 класі з теми "Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій", за новою програмоюКонтрольна робота з теми "Розчини", 9 клас

0

Контрольна робота №1 у 9 класі з теми "Розчини" за новою програмоюМетан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі (розробка уроку)

0

познайомити учнів з найпростішим представником органічних речовин – метаном; розглянути будову молекули метану, його молекулярну, структурну і електронну формулу; розкрити поняття «гібридизація електронних орбіталей», з’ясувати який тип гібридизації мають атом Карбону в молекулі метану; поглибити знання про фізичні властивості метану та про поширення метану в природі, сформувати навички складання кулестержневих моделей молекул.Розв’яжи задачу сам (Найважливіші органічні сполуки. Обчислення масової частки і маси речовини в розчині та хімічне рівняння)

0

Завдання матеріалу створити ситуацію успіху для учнів під час роз’язування задач з хіміїТеорія хімічної будови органічних речовин О.М. Бутлерова

1

Презентація Prezi. Включає кортку історію створення теорії хімічної будови органічних речовин О.М. Бутлеровим. Містить основні її положення. Вводиться поняття "ізомерії" та "ізомерів".Умови ефективного застосування самостійної роботи на уроках хімії

1

Самостійна робота у процесі навчальної діяльності учнів

Самостійна робота учнів під час лекції
Самостійна робота учнів під час семінарських занять
Самостійна робота з підручником
Самостійна робота учнів у процесі виконання практичних робіт
Самостійна робота з використанням табличного матеріалу
Самостійна робота з використанням графічних схем
Самостійна робота учнів за диференційованими завданнями
Самостійна робота під час розв’язання експериментальних задачФізичні та хімічні властивості солей (розробка уроку)

1

Тема: хімічні та фізичні властивості кислот.
1. Дана тема вивчається в курсі школи в циклі уроків «Основні класи неорганічних сполук» (2 години на тему)
2. Реальні навчальні можливості учнів враховувались мною, так як учні * класу вивчили теми «Оксиди», «Кислоти», «Основи», знають їхні класифікації, властивості та вміють розв’язувати рівняння реакції, тому запропоновані завдання («мозковий штурм») були у відповідності з віком.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі