Користувацький вхід

Хімія

...

Обмежити пошук фільтруванням:Хімічні властивості амфотерних гідрооксидів

0

розглядається поняття амфотерності як здатності сполук проявляти двоїсті властивості: і кислот, і основ; розширити знання учнів про властивості основ і кислот на прикладі амфотерних сполук; формувати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі амфотерних основ.Практико-зорієнтована збірка.Впрвадження соціалізації та національно-патріотичного виховання учнів на уроках хіміїта біології

0

практико-зорієнтована збірка містить матеріал що висвітлює питання впровадження соціалізації та національно патріотичного виховання учнів на уроках біології та хіміїПлан конспект уроку

1

Урок № 12
Кислоти: поняття, склад, класифікація, фізичні властивості
Мета уроку: сформувати поняття про кислоти; розглянути склад, назви й класифікацію кислот, їх фізичні властивості; ознайомити учнів з найважливішими неорганічними кислотами; розвивати вміння спостерігати й робити висновки.
Завдання для учнів знати формули й назви найважливіших неорганічних кислот; уміти класифікувати кислоти за вмістом Оксигену та за кількістю Гідрогену; порівнювати кислоти за складом; характеризувати фізичні властивості кислот.Урок хімії Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

0

сформувати поняття про елементи та прості речовини на прикладі Оксигену і Кисню, його поширенням у природі, фізіологічною дією, сформувати поняття про реакції розкладу на прикладі реакцій одержання кисню, сформувати поняття про каталізатор, з’ясувати фізичні властивості кисню,розвивати вміння працювати в групах, виділяти головне, порівнювати, робити висновки,виховувати дбайливе ставлення до природи, сприяти формуванню пізнавальної зацікавленості предметом, сприяти формуванню комунікативної та інформаційної компетенцій.Методична розробка уроку з хімії «Значення хімії у створенні нових матеріалів»

0

Методична розробка уроку з хімії на тему "Роль хімії в житті суспільства" розрахована для учнів 11 класу і створена на допомогу викладачам хімії. Методична розробка містить конспект уроку та презентацію до нього.
На уроці були використані такі методи: традиційні: бесіда, розповідь, демонстрація, метод «Хімічний диктант», розв’язування задач; інтерактивні: виступи учнів; інноваційні: використання мультимедійної презентації.
Поєднання традиційних, інтерактивних та інноваційних методів навчання в процесі уроку робить його високоефективним.Узагальнення знань з теми "Вода"

0

Презентація використовується як додаток до проведення уроку- узагальнення з теми "Вода"Взаємодія води з оксидами

0

Презентація використовується під час пояснення нового матеріалу для учнів 7 класу з теми "Взаємодія води з оксидами"Проект "Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток"

0

Матеріал проекту може бути використаний під час вивчення теми "Хімічний зв'язок і будова речовини" як цікаве і змістовне доповнення до уроку "Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.Розробка уроку з хімії «Класифікація неорганічних речовин. Оксиди: поняття, склад і фізичні властивості»

1

Урок № 11
Класифікація неорганічних речовин. Оксиди: поняття, склад і фізичні властивості
Мета уроку: розширити знання учнів про оксиди, розглянути склад, будову й фізичні властивості оксидів; ознайомити учнів із поширеністю оксидів у природі й галузями, у яких ці сполуки використовують.
Завдання для учнів: уміти складати формули оксидів; давати оксидам назви; наводити приклади застосування оксидів; усвідомлювати негативний вплив деяких речовин на довкілля.
Базові поняття й терміни: прості речовини, складні речовини, оксиди, бінарні сполуки.Презентація до уроку

0

Тема уроку: "Узагальнення та систематизація знань про вуглеводні, взаємозв'язок між вуглеводнями."
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання про вивчені класи вуглеводнів та хімічні властивості насичених, ненасичених та арматичних вуглеводнів; вдосконалити вміння складати струкрурні формули речовин; називати органічні сполуки, записувати рівняння реакцій окиснення, заміщення, приєднання; встановити взаємозв'язок між основними класами вуглеводнів.

RSS-матеріал

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі